Sukces opiera się na dobrej integracji urządzeń z systemem.

Digitalizacja to nie tylko chmura informacji, ale także dane zebrane z urządzeń umieszczone na różnych obiektach. Pozwól nam pokazać, jak korzystać z tych danych na wszystkich etapach, od inżynierii do eksploatacji, a które narzędzia ułatwiają Twoją nową pracę przetwarzania danych w wartość.
Zdigitalizuj swoją fabrykę

Obejrzyj film

PIA Life Cycle Portal

Narzędzie do konfiguracji, zamawiania, wsparcia instalacji oraz utrzymania urządzeń procesowych i analitycznych.

Wyobraź sobie sytuację: Twój nowy zakład produkcyjny jest obecnie budowany na terenie, który kupiłeś. W trakcie prac budowlanych wykorzystujesz czas na rozpoczęcie prac inżynierskich. Rozpoczęcie tego od zera może być czasochłonne: istnieje mnóstwo różnych urządzeń dla wielu różnych punktów pomiarowych. Co powiesz na narzędzie, które ułatwiłoby to dokładnie: pomoc w wybraniu odpowiedniego urządzenia i bezproblemową migrację tych danych do bazy inżynierskiej? PIA Life Cycle Portal właśnie to zrobi!

Znajdź idealnie dopasowane urządzenie z PIA Life Cycle Portal

PIA Life Cycle Portal sugeruje właściwe urządzenie do zadania pomiarowego, filtrowane przez:

  • branżę, 
  • aplikację lub 
  • technologię

i kierując się wykresami najpopularniejszych procesów w twojej branży, aby skrócić czas spędzony na wyszukiwaniu w katalogach, arkuszach danych i Internecie.

Cyfrowy bliźniak

Zapoznaj się z cyfrowym bliźniakiem Twojej fabryki

W ramach kroku wyboru właściwego oprzyrządowania zebrano wiele ważnych danych. Dane, które są nie tylko istotne dla fazy inżynieryjnej, ale także podczas późniejszej pracy zakładu. Interfejs do oprogramowania COMOS poprawi spójność tych danych na wszystkich etapach i zapewni kopię zakładu 1: 1 w formie cyfrowej

COMOS - Integracja świata realnego z wirtualnym

COMOS wykorzystuje dane urządzeń z PIA, aby zintegrować dane z obiektu dla cyfrowej kopii Twojej fabryki.. Podczas gdy różne branże pracują nad orurowaniem Twojego zakładu, uruchomieniem oprzyrządowania i inżynierią, tworzone przez nich dokumentacje są zapisywane w systemie COMOS. Później podczas eksploatacji pozwala to na:

    •         łatwe zlokalizowanie urządzenia w fabryce,

    •         przechowywanie wszystkich istotnych dokumentów w jednym miejscu i zawsze pod ręką, gdy są potrzebne,

    •         uzyskanie dokumentacji parametrów operacyjnych,

    •         posiadanie spójnej bazy danych z cyklicznymi aktualizacjami (np. po pracach remontowych),

    •         przegląd okablowania elektrycznego czy orurowania w dowolnym momencie.

Integracja urządzeń obiektowych

Otrzymuj informacje na bieżąco

Urządzenia z rodziny SITRANS wyposażone są w najlepsze w swojej klasie pakiety EDD, FDI i DTM dla łatwej integracji z Twoim systemem automatyki.

Simatic Process Device Manager (PDM) - Jedno narzędzie do każdego zadania

Dzięki Industry 4.0 i stopniowemu wprowadzaniu digitalizacji do branż procesowych, narzędzia procesowe zyskują nową rolę. Coraz częściej odgrywają one istotną część w generowaniu informacji o procesach i ewoluują w kierunku tego, co przemysł nazywa inteligentnymi czujnikami. Wraz z ich rosnącą inteligencją pojawia się również złożoność: bycie mądrzejszym oznacza posiadanie większej funkcjonalności, a więc większej ilości parametrów do dostosowania. Urządzenia SITRANS wyposażone są w funkcje konserwacji i diagnostyki, takich jak autotest, wskazanie zużycia, testy częściowego skoku i wiele regulowanych wartości granicznych. Dostępny jest cały szereg dodatkowych zaawansowanych funkcji do śledzenia, monitorowania oraz sterowania procesem.

W branży procesowej Simatic Process Device Manager (PDM) jest jednym z najczęściej używanych narzędzi dających dostęp do wszystkich parametrów, diagnostyki i konserwacji urządzeń procesowych. Ponad 4500 urządzeń, od ponad 200 różnych producentów może być uruchamianych, parametryzowanych lub serwisowanych za pomocą jednego programu z jednolitym interfejsem użytkownika.

W najnowszej 9 wersji zadania te mogą być wykonywane zarówno stacjonarnie, jak i z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, uwalniając operatorów od konieczności korzystania z jednego stanowiska inżynieryjnego dla różnych części instalacji. Dostęp do inteligentnych urządzeń obiektowych może teraz odbywać się lokalnie, a dane nadal będą przechowywane centralnie. Dzięki tej funkcjonalności osoby zajmujący się konserwacją nie potrzebują już dostępu do centralnego stanowiska inżynieryjnego, upraszczając koordynację, skracając odległości i umożliwiając bardziej wydajne procesy i większą dostępność instalacji.

Podczas korzystania ze stacji posiadającej SIMATIC PDM stany diagnostyczne i dane o stanie urządzeń są cyklicznie zgłaszane jako alarmy serwisowe - lokalnie lub w chmurze. Cykliczne pozyskiwanie danych w SIMATIC PDM MS daje długoterminowe serie danych, z których aplikacje mogą opracowywać raporty na temat cyklu życia lub inteligentnej strategii eksploatacji.

Ulotka PDM

Zastanawiasz się, czy dane urządzenie będzie działać w Twoim systemie DCS?

Nasz zespół ds. interoperacyjności już o to zadbał. Aby upewnić się, że ich integracja jest bezproblemowa i łatwa testujemy nasze urządzenia z wyprzedzeniem, z wszystkimi popularnymi systemami DCS, tj:

  • Siemens SIMATIC PCS 7
  • ABB 800xA
  • Emerson Delta V
  • Yokogawa Centum VP

Zapewnia to sprawdzoną kompatybilność integracyjną urządzeń obiektowych SITRANS we wszystkich głównych systemach DCS. Ilekroć napotkasz problem z integracją naszych urządzeń, nie wahaj się skontaktować. Nasi eksperci odtworzą Twój problem w laboratorium Interoperacyjności, aby szybko udzielić Ci pomocy i porad.

Wykorzystaj w pełni swoje inteligentne urządzenia obiektowe dzięki bibliotece SITRANS Library

Inteligentne urządzenia procesowe są wyposażone w inteligentne funkcje, które często dostępne tylko przy dodatkowym wysiłku programistycznym. Problem ten rozwiązuje SITRANS Library.

Oferując specjalne nakładki, to narzędzie inżynieryjne i operacyjne zapewnia właścicielom instalacji nowy stopień przejrzystości, umożliwiając łatwiejszą obsługę i szybkie rozwiązywanie problemów.

SITRANS Library pomaga również w ochronie aktywów. Przykładem są tutaj zawory, które w zależności od ich wielkości mogą stanowić duże nakłady inwestycyjne.

Z tego powodu elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny SIPART PS2 jest wyposażony w dodatkowe funkcje chroniące zawór i obniżające koszty konserwacji.

Panel SIPART PS2 uwalnia operatorów od konieczności tworzenia od podstaw bloków funkcyjnych, specyficznych dla projektu, poprzez wyświetlanie „na pierwszy rzut oka” następujących informacji:

•         otwieranie i zamykanie zaworu,

•         przejście z automatycznego na ręczne sterowanie zaworem,

•         ustawianie wartości granicznych,

•         wizualizuje binarne wejścia i wyjścia,

•         krzywe trendów,

•         zarządzanie alarmami.

Dzięki tej interakcji między systemem sterowania procesami SIMATIC PCS 7 a biblioteką SITRANS, operatorzy mogą czerpać korzyści z całego zakresu funkcjonalnego swoich urządzeń obiektowych. Rezultatem jest prostsze i bezpieczniejsze rozwiązanie do automatyzacji z mniejszym nakładem pracy związanym z inżynierią

PROFINET

Odważ się na digitalizację

Dzięki PROFINET i inteligentnym koncepcjom usług, droga do ery cyfrowej została wytyczona. Odważ się, aby uzyskać z nami digitalizacjęTwojego zakładu

Wdrażanie digitalizacji obiektu za pomocą PROFINET

Digitalizacja oferuje ważne korzyści dla przemysłu przetwórczego. Jedną z nich jest zwiększona elastyczność. Możesz skorzystać z prostszej integracji urządzeń na najwyższym poziomie dostępności. Dzięki nowemu podejściu do połączeń między urządzeniami obiektowymi, SIMATIC Compact Field Unit (CFU) umożliwia przeniesienie konwencjonalnej koncepcji systemu do instalacji cyfrowej, w oparciu o standardowy Ethernet przemysłowy PROFINET, zapewniający wysoką wydajność wymiany danych w czasie rzeczywistym do poziomu obiektowego.

Kilometry miedzianych kabli, tysiące punktów pomiarowych i okablowanie podatne na uszkodzenia należą już do przeszłości, jeśli odważysz się na digitalizację -  integracja i wymiana urządzeń nigdy nie była łatwiejsza.

Serwis

Serwis - od dzisiaj poza listą rzeczy do zrobienia

Niezależnie od tego, czy jesteśmy na miejscu, czy zdalnie, nasze portfolio usług zapewnia rozwiązania dla ogólnych i specyficznych wymagań Twojej branży w całym cyklu życia Twojej fabryki. Uruchomienie, diagnostyka, naprawa, kalibracja - wszystko to nie jest już Twoim zmartwieniem.

Twoje urządzenia na zakładzie są cyfrowe - tak samo jak nasze usługi

Kontrola na miejscu, kalibracja urządzeń ciśnieniowych i temperaturowych na miejscu oraz inne usługi urządzeń obiektowych są częścią naszej oferty. Dzięki naszym urządzeniom w pełni osadzonym w wirtualnym świecie klienci mogą również czerpać korzyści z usług cyfrowych, czy to analizy danych, czy zdalnej konserwacja lub serwisu.

Ponadto, wsparcie Siemens Industry Online (SIOS) zapewnia różnorodne funkcje wyszukiwania, które pomagają szybko znaleźć poszukiwane informacje.

Niezależnie od tego, czy szukasz informacji o produkcie, przykładów zastosowań czy bezpośredniego kontaktu, SIOS oferuje szeroki zakres usług i wsparcie 24/7 na całym świecie.