Dozowanie / Napełnianie / Pakowanie

Aplikacje wagowe dla każdego rodzaju dozowania. W zależności od rodzaju i liczby ważonych materiałów wymagane są różne systemy dozowania, a więc również różne procesy ważenia. Wysoka dokładność i szybkość to również istotne wymagania.
Bezbłędna konfiguracja dzięki inteligentnym konfiguratorom i kreatorom wyboru

Narzędzie TIA-Selection

Maszyny do napełniania worków i big bagów według OIML

Duża rozdzielczość i wysoka dokładność dla najwyższych wymagań

Napełnianie materiałami sypkimi lub płynnymi, takich jak cement, musi być zakończone szybko i dokładnie. 
Dzięki dużej rozdzielczości, wysokiej dokładności i szybkiemu przełączaniu sygnałów dozowania, elektronika ważąca SIWAREX FTA i WP251 spełnia najwyższe wymagania. 
Ponadto bezproblemowa integracja ze środowiskiem automatyzacji SIMATIC oferuje szereg dodatkowych korzyści, takich jak prosta skalowalność.

Wysoka niezawodność w złożonych procesach dozowania

Precyzyjne dozowanie składników

Skuteczne, wysokiej jakości produkty zależą od precyzyjnego dozowania komponentów. Wysokiej jakości sprzęt pomiarowy zapewnia precyzyjne dozowanie. Bardzo dokładny i niezawodny zakres czujników firmy Siemens spełnia te wymagania.
Funkcjonalność zapewniana przez czujniki i elektroniki wagowe SIWAREX pozwala osiągnąć wyjątkowo dobre wyniki dozowania, szczególnie tam, gdzie niezbędne jest dokładne dozowanie pojedynczych lub wielu składników.
SIWAREX FTA i WP251 to elektroniki wagowe zaprojektowane specjalnie do dozowania. Zapewniają skoordynowane funkcje i oprogramowanie do sterowania przepływem zgrubnym i dokładnym, opróżnianiem i dalszymi funkcjami dozowania.
Ze względu na wysoką skalowalność i integrację SIWAREX w SIMATIC, można łatwo zautomatyzować pojedyncze lub wielokrotne jednostki dozowania za pomocą jednej stacji automatyki SIMATIC.