Ciągły pomiar wagi

Ważenie na ruchomej taśmie. Skuteczne, wysokiej jakości produkty zależą od precyzyjnego dozowania komponentów. Wysokiej jakości sprzęt pomiarowy zapewnia precyzyjne i niezawodne dozowanie.
Bezbłędna konfiguracja dzięki inteligentnym konfiguratorom i kreatorom wyboru

Narzędzie TIA-Selection

Ważenie taśmociągowe

Prosta instalacja i niskie wymagania konserwacyjne


Wagi taśmociągowe Milltronics łączą prostą instalację i niskie wymagania konserwacyjne (bez ruchomych części) z wysoką powtarzalnością. Rezultatem jest wysoka wydajność. Przy minimalnej histerezie i wysokiej liniowości siły poprzeczne nie mają wpływu na dokładność pomiaru. Wszystkie czujniki tensometryczne są chronione przed przeciążeniem.

Możliwe jest również zainstalowanie wag taśmociągowych w strefach zagrożonych wybuchem. Dostępne są wersje zapewniające wysoką dokładność, lekkie obciążenia i wysoką nośność

Wagodozowniki

Ciągły pomiar obciążenia taśmy


Nasze wagodozowniki znacząco przyczyniają się do optymalizacji sekwencji produkcyjnych. Inteligentne systemy nieustannie mierzą obciążenie pasa i prędkość taśmy, z czego obliczają aktualną ilość materiału. Porównują faktycznie zmierzoną wielkość z wartością zadaną i odpowiednio kontrolują prędkość taśmy.
Wagodozowniki SITRANS firmy Siemens są wyposażone w pomost wagowy, czujnik prędkości i przetwornik. Bardzo czułe czujniki tensometryczne zapewniają bardzo wysoką dokładność podczas ważenia, optymalizując w ten sposób operacje mieszania i procesy produkcyjne. Praktycznie bezobsługowe urządzenie to gwarancja maksymalnej wydajności.
Wszystkie wersje są również dostępne z podniesionym pasem na krawędziach. Wysokość kołnierza zależy od projektu i zastosowania. Rozmiar i szerokość pasa są dostosowane do wymagań aplikacji.

Przepływomierze materiałów sypkich

Te wysokowydajne, bezobsługowe przepływomierze materiałów sypkich typu LVDT zapewniają ciągłe ważenie gęstych materiałów sypkich, proszków swobodnie przesypujących się lub materiałów ziarnistych. Wszystkie modele dają dokładne, powtarzalne wyniki i mogą być wykorzystywane do krytycznych funkcji, takich jak załadunek i mieszanie wsadowe. Bezpieczna ochrona przed przeciążeniem jest standardową funkcją. Wszystkie modele są całkowicie zamknięte i pyłoszczelne i wykonane są z malowanej stali miękkiej. Dostępne są również wersje ze stali nierdzewnej i stref zagrożonych wybuchem.

Wagi różnicowe

Aplikacja ciągłego dozowania


System wagi różnicowej może pomóc w osiągnięciu wymaganego poziomu dokładności w aplikacjach ciągłego dozowania. Dzięki modułom wagowym SIWAREX FTC można łatwo skonfigurować i zintegrować wagę różnicową. Funkcja automatycznej konfiguracji pomaga w uruchomieniu wagi. Elektronika określa najważniejsze ustawienia, takie jak wyjście, PID lub parametr stabilności. Podczas przetwarzania SIWAREX FTC stale optymalizuje te ustawienia.
Operatorzy mogą korzystać ze standardowych komponentów HMI firmy Siemens do wszystkich funkcji obsługi, kalibracji i diagnostyki błędów wagi.
Można stosować pojedyncze komponenty albo aplikacje do dozowania wieloskładnikowego w odpowiedniej relacji - układ regulacji stosunku.