Wagi procesowe i grawimetryczne pomiary poziomu

Ważenie każdego ładunku. Tensometry SIWAREX mierzą obciążenia od 300 gram do 2000 ton zgodnie z klasą C3 według OIML R60.  Dane są łatwo przetwarzane za pomocą procesorów SIWAREX, również w przypadku aplikacji rozliczeniowych
Bezbłędna konfiguracja dzięki inteligentnym konfiguratorom i kreatorom wyboru

Narzędzie TIA-Selection

Wagi platformowe

Różnorodne wymagania w poszczególnych branżach przemysłu

Bardzo różne wymagania dotyczą zastosowania wag platformowych w różnych sektorach przemysłu, szczególnie w odniesieniu do klas obciążenia.Podczas gdy wagi platformowe są również używane do małych ładunków, wagi samochodów ciężarowych to bardzo duży  ładunek

Wagi zbiornikowe

Bardzo dokładny i niezawodny pomiar poziomów w zbiornikach


W prawie każdej branży ciecze, proszki, materiały sypkie lub gazy są wytwarzane i przechowywane w zbiornikach lub kontenerach. Aby zagwarantować dostępność tych towarów, konieczne jest poznanie dokładnych poziomów w pojemnikach.
Zastosowanie technologii ważenia SIWAREX pozwala na bardzo dokładny i niezawodny pomiar poziomów w zbiornikach niezależnie od zawartości - czy to w postaci płynnej, czy sypkiej, korozyjnej lub pylistej.
Aby zapobiec błędom wynikającym z sił poprzecznych (np. Z powodu połączeń rurowych), zaleca się stosowanie modułów montażowych SIWAREX do montażu czujników wagowych, dzięki czemu instalacja jest jeszcze łatwiejsza.

Wagi z możliwością weryfikacji dla najwyższych wymagań

Wagi automatyczne i nieautomatyczne


Jeżeli towary są sprzedawane według ciężaru, to wagi z możliwością weryfikacji są warunkiem koniecznym. Możliwy jest szeroki zakres zastosowań. Wagi wymagające weryfikacji są konieczne w laboratoriach, w firmach wysyłkowych lub handlowych. Tensometry Siemens spełniają te wymagania.
Jeśli wagi wymagające weryfikacji są używane w przemyśle, mogą być automatyczne lub nieautomatyczne. W przypadku automatycznych wag procedura ważenia odbywa się bez ingerencji operatora.