Przemysłowa lokalizacja i identyfikacja

Industrial Identification and Locating

Wydajność zaczyna się od wiedzy: Inteligentne zarządzanie danymi dzięki przemysłowej identyfikacji i lokalizacji

Procesy przemysłowe w cyfrowym przedsiębiorstwie wymagają całkowitej przejrzystości i wysokiego poziomu personalizacji. Nasze rozwiązania zamykają lukę między światem rzeczywistym a cyfrowym - i tworzą nowe potencjały, aby zwiększyć wartość całego łańcucha produkcji i dostaw. Już teraz oferujemy przemysłowi przyszłości wyjątkowy, spójny, kompleksowy system identyfikacji i lokalizacji dla specyficznych aplikacji. Połączenie z TIA umożliwia bezproblemową integrację produktów z rozwiązaniami automatyki. Połączenie z aplikacjami w chmurze maksymalizuje elastyczność i zapewnia, że produkcja pozostanie opłacalna w przyszłości - MindSphere umożliwia również analizę dużych ilości danych i ich efektywne wykorzystanie. Dostępność instalacji, wykorzystanie mocy produkcyjnych i potencjał oszczędności energii są przejrzyste. Dla gwarantowanej konkurencyjności i elastycznej przyszłości.

White Paper

Zapoznaj się z dokumentem

Pobierz

Wprowadzenie

Identyfikacja przemysłowa - film

Aplikacje

Wartość dodana w naszych systemach

Zwiększenie liczby wersji produktu sprawia, że zarówno produkcja, jak i łańcuch dostaw są bardziej złożone. Dlatego ważne jest, aby wybrać procedury, które sprawią, że zarówno złożoność, jak i koszty będą możliwe do zarządzania. Narzędzia i procesy są kluczem do efektywnego ustrukturyzowania różnych zaangażowanych zadań. Czy chcesz mieć możliwość elastycznej kontroli produkcji, wydajnego zarządzania zasobami, niezawodnego śledzenia produktów i komponentów oraz inteligentnej synchronizacji łańcucha dostaw? Odkryj teraz wybór naszych produktów i rozwiązań SIMATIC Ident.

Zoptymalizuj produkcję i kontrolę przepływu materiałów

Systemy do odczytu maszynowego, zautomatyzowane i  i bezdotykowe systemy identyfikacji tworzą ulepszenia w całym łańcuchu produkcji i dostaw: etapy pracy ręcznej można zmniejszyć, zidentyfikować i uniknąć potencjalnych źródeł błędów oraz zwiększyć dostępność instalacji. Produkcja może być bardziej elastyczna i szybsza, nawet przy wysokim poziomie personalizacji. Na przykład sekwencyjnie prawidłowe dostarczanie detali pozwala na elastyczne planowanie autonomicznych etapów produkcji, co zapobiega błędom instalacji i konieczności ich naprawy. Można korzystać z większej wydajności i oszczędności w logistyce, zarządzaniu materiałami, produkcji i usługach w wielu odmianach.

Poprawa zadowolenia klienta

Dzięki SIMATIC Ident każdy produkt pozostawia ślad cyfrowy, który można udokumentować na każdym etapie, od stworzenia poszczególnych komponentów do recyklingu. Oznacza to, że wahania  jakości produktu można śledzić, a źródła błędów identyfikować i usuwać na wczesnym etapie. W logistyce, systemy pozwalają identyfikować, analizować i korygować słabe punkty w procesie. Wymagania prawne - na przykład w przemyśle farmaceutycznym lub spożywczym - można niezawodnie spełnić, stosując identyfikację przemysłową.

Planować naprzód

Jakie produkty lub komponenty są dostępne, kiedy, gdzie i w jakich warunkach? SIMATIC Ident zapewnia szybkie i niezawodne odpowiedzi na te pytania. Dzięki RFID i optycznym systemom odczytu firmy Siemens wszystkie produkty i części można monitorować w czasie rzeczywistym na wszystkich etapach procesu transportu, a sekwencje zewnętrzne można lepiej zintegrować z rzeczywistą produkcją. Wraz z postępem transformacji cyfrowej możemy osiągnąć jeszcze więcej: wirtualne przepływy danych i rzeczywiste przepływy produktów połączą się, aby zapewnić maksymalną przejrzystość zarówno procesów produkcyjnych, jak i logistycznych. Pozwala to nie tylko analizować i wizualizować informacje o śledzeniu, ale także zapewniać dostępność analizowanych danych na całym świecie. Aby produkty dotarły szybciej tam, gdzie powinny: do klientów.

Wydajność się opłaca

Automatyczne zbieranie danych - systematyczne i wydajne

Firmy ze wszystkich branż polegają na naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie systemów identyfikacji i lokalizacji przemysłowych - tutaj możesz znaleźć kilka przykładów.