COMOS - Making data work.

Zintegrowane zarządzanie instalacją w całym cyklu życia - od inżynieringu do działania.

Międzynarodowa konkurencja, coraz to wyższe koszty, presja czasu, stały nacisk na poprawę produktywności i jakości - to przykłady problemów, jakim muszą sprostać inżynierowie i operatorzy instalacji podczas realizacji projektów, pamiętając o odpowiednim zarządzaniu posiadanymi danymi. Niezależnie od tego czy dotyczy to inżynierii instalacji, eksploatacji czy modernizacji, dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu COMOS, możesz zapewnić spójne i kompleksowe zarządzanie instalacją dla Twojego przedsiębiorstwa.

COMOS 10.3

Zwiększona produktywność, wydajność i elastyczność w każdym procesie.

Fazy projektu

Kompleksowe zarządzanie zakładami

Od projektowania procesu do zintegrowania automatyki i operacji. Istnieje wiele faz i zadań w całym cyklu życia - każde zadanie stawia przed inżynierami i operatorami określone cele. Zintegrowane oprogramowanie COMOS oferuje właściwe rozwiązanie do każdego wyzwania.
Cykl życia instalacji

Płynny przepływ informacji

Warunkiem efektywnego zarządzania zakładem jest optymalna współpraca wszystkich dyscyplin i działów zaangażowanych w inżynierię i eksploatację zakładu. Standaryzowana platforma danych COMOS zapewnia inżynierom, konstruktorom i operatorom płynny przepływ danych istotnych dla projektu przez cały cykl życia zakładu - na wszystkich etapach oraz poziomach firmy.

Modułowy i dopasowany do twoich potrzeb

COMOS ma budowę modułową. Oznacza to, że wszystkie rozwiązania mogą być używane zgodnie z Twoimi wymaganiami - w połączeniu lub jako samodzielne rozwiązania. Otwarta architektura oprogramowania ułatwia optymalną integrację systemów innych firm i umożliwia bezproblemową integrację z istniejącymi oprogramowaniem EDP.

Zintegrowane oprogramowanie dla całego cyklu życia instalacji

Przejrzyj portfolio COMOS

Jak działa zarządzanie informacjami o zasobach za pomocą COMOS?

COMOS umożliwia zintegrowane zarządzanie projektami całych instalacji.

Wszystkie informacje o instalacji są dostępne na centralnej platformie danych i można je w dowolnym momencie odzyskać i przetworzyć. COMOS gwarantuje maksymalną przejrzystość, spójność i aktualność danych w całym cyklu życia zakładu oraz umożliwia dostęp z dowolnego miejsca.

COMOS – Zwiększ wartość posiadanych danych

Jak przekształcić nowe rozwiązania cyfrowe i dane w rzeczywisty oraz coraz ważniejszy zasób? Niezależnie od branży - chemia, farmacja, branża paliwowa, czy rozwiązania typu - "out of the box" lub brownfield: nasze pakiety rozwiązań dostosowane są do Twoich potrzeb. Dzięki COMOS możesz zwiększyć wydajność swoich danych i stworzyć wartość dodaną.

Referencje

Zarządzanie instalacją w praktyce

COMOS: oprogramowanie dla przemysłu, które oferuje kompleksowe zarządzanie aktywami - od inżynieringu instalacji po jej działanie. Dowiedz się co można zrobić za pomocą COMOS w praktyce.

The fastest way to the experts

Proposed solutions for your queries and direct access to our experts in Technical Support

COMOS LifeCycle Services

For small customizing tasks in COMOS you can contact the COMOS LifeCycle Service (LCS).

COMOS Training offer

Whether you're looking for basic knowledge for first-time users or specialist know-how for experts and administrators – the COMOS Training Center always offers you the right training for your requirements.

Partner Business

Even more customer focus and service with strong partners