Maksymalna rentowność dzięki kompleksowemu zarządzaniu integralnością aktywów

COMOS Platform, MRO, Shutdown i Inspection

Najwyższy priorytet dla właścicieli instalacji podczas jej eksploatacji jest zapewnienie integralności technicznej, bezpieczeństwa oraz niezawodności instalacji, urządzeń i personelu. Skuteczny system zarządzania integralnością zasobów stanowi podstawę do tego. COMOS zapewnia, że dane pozostają aktualne i spójne przez cały cykl życia instalacji. W rezultacie możesz efektywnie zarządzać zasobami firmy i maksymalizować zyski. Dzięki COMOS oferujemy kompleksowe portfolio do zarządzania wszystkimi zadaniami inżynieryjnymi, inspekcyjnymi i konserwacyjnymi, a także do oceny ryzyka i inspekcji, konwersji i demontażu - niezależnie od lokalizacji oraz na urządzeniach mobilnych.

COMOS Platform, MRO, Shutdown, Inspection

Ochrona zasobów firmy, personelu i środowiska

Zrównoważony program do zarządzania integralnością aktywów obejmuje cały cykl życia zakładu, w szczególności: aspekt utrzymania, kontroli, procesu, eksploatacji i zarządzania. Wszystkie te dyscypliny mają wpływ na integralność infrastruktury i wyposażenia zakładu. Dzięki platformie COMOS, MRO, Shutdown i Inspection możesz zapewnić rentowność oraz zysku zakładu - jednocześnie chroniąc swój personel, społeczność i środowisko. Dzięki aplikacji mobilnej: operatorzy mogą również przeglądać i zmieniać dane bezpośrednio w terenie.

Zabezpiecz globalną, niezależną od lokalizacji współpracę z platformą COMOS

COMOS Platform stanowi podstawę globalnej, niezależnej od lokalizacji współpracy i koordynacji wszystkich interesariuszy, zaangażowanych w projektowanie i obsługę instalacji - warunek skutecznego zarządzania integralnością aktywów. Ustandaryzowana platforma danych umożliwia kompleksowy przepływ informacji, istotnych dla projektu na wszystkich poziomach i fazach projektu. Wszystkie informacje są aktualne i dostępne z każdego miejsca - dla efektywnej strategii zarządzania aktywami.

Skorzystaj z COMOS MRO, aby całkowicie zarządzać, planować i organizować swoje operacje i konserwacje

Tak jak CMMS (Computerized Maintenance Management System), COMOS MRO wspiera ustrukturyzowane zarządzanie wszystkimi danymi, związanymi z utrzymaniem ruchu instalacji. Do bezproblemowej dokumentacji instalacji wystarczy tylko jeden system. To oznacza, że wszelkie zmiany w instalacji spowodowane serwisowaniem są natychmiast dostępne w danych inżynierskich. Wszystkie procesy i przepływ prac mogą być analizowane i automatycznie dokumentowane w formie raportu.

Aby zapewnić optymalną konserwację, możesz przeprowadzić analizę ryzyka dla poszczególnych komponentów w COMOS.

Zapewnij niezawodne planowanie wyłączania instalacji z COMOS Shutdown

COMOS Shutdown bazuje na COMOS MRO i obsługuje fazę planowanego, krytycznego wyłączenia za pomocą wielu funkcji. Zakres COMOS Shutdown obejmuje szacowanie, planowanie, koordynowanie, ocenę postępów i raportowanie - wszystko w ramach jednego systemu. Takie podejście zapewnia optymalną komunikację - dzięki temu planowanie wyłączenia może być przeprowadzane z maksymalną precyzją i bezpieczeństwem.

Uzyskaj kompleksowe testy materiałów z COMOS Inspection

COMOS Inspection umożliwia nieniszczące testy materiałów w bezproblemowym połączeniu z innymi aplikacjami COMOS. Punkty kontrolne mogą być zaplanowane do kontroli w tych samych odstępach czasu, co COMOS MRO, co zapewnia zoptymalizowany proces kontroli. Zapobiega to pokonywaniu niepotrzebnych odległości i oznacza, że pomiary są realizowane w odpowiednim czasie.

Jak działa kompleksowe zarządzanie aktywami w systemach COMOS i XHQ?

Popraw wydajność przedsiębiorstwa dzięki rozwiązaniu XHQ operations intelligence

Dowiedz się więcej

Zwiększ wartość swoich danych - dzięki inteligentnej obsłudze mobilnej

Cyfryzacja zyskuje na znaczeniu w każdej branży - m.in. w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, naftowym i gazowym. Zintegrowane oprogramowanie COMOS zapewnia cyfrowego asystenta, który wykonuje zadania konserwacyjne, zarzadzanie komunikatami o błędach i redlining bezpośrednio w terenie - do pracy w ruchu.

COMOS do zintegrowanego zarządzania aktywami. Korzyści z zastosowania: