Maksymalna wydajność w inżynierii podstawowej i szczegółowej

COMOS P&ID, COMOS PipeSpec i COMOS EI&C

Wiele działów współpracuje przy projektowaniu zakładu. Prowadzi to do czasochłonnych i złożonych działań. Zintegrowane oprogramowanie COMOS ma optymalne rozwiązanie w postaci COMOS P&ID, COMOS PipeSpec oraz COMOS EI&C – do bezproblemowej pracy nad projektem, spójności danych i automatycznej aktualizacji.

COMOS P&ID, COMOS PipeSpec, COMOS EI&C

Równoległe przepływy prac, zwarty inżyniering

Podstawowa i szczegółowa inżynieria to procesy interdyscyplinarne. Dane, urządzenia i struktury muszą być ze sobą skutecznie połączone. Istnieje duże ryzyko utraty danych na interfejsach - szczególnie przy przejściu między technologią procesową, rurową i EI&C. Rozwiązania COMOS P&ID, COMOS PipeSpec oraz COMOS EI&C pozwalają na równoległy przepływ pracy i zwarty inżyniering.

Szybko i łatwo generuj schematy orurowania i oprzyrządowania za pomocą COMOS P&ID

Faza inżynierii i projektowania (FEED) generuje podstawowe dane do dalszej inżynierii instalacji. Dane te są bezproblemowo integrowane z COMOS P&ID, a następnie natychmiastowo dostępne to tworzenia schematów orurowań oraz oprzyrządowania. Korzyści: możesz używać COMOS do równoległego uruchamiania kolejnych przepływów pracy. Inżynieria procesowa, inżynieria EI&C, specyfikacja rur, tworzenie izometrii i projektowanie 3D są ze sobą powiązane. Dzięki czemu możesz mieć pewność, że twoje dane są zawsze spójne.

Niezawodne definiowanie rur i zarządzanie nimi dzięki COMOS PipeSpec

Dzięki COMOS PipeSpec możesz efektywnie tworzyć i zarządzać wszystkimi klasami rur. Katalog części do rur oparty jest na około 450 standardach geometrii, m.in. DIN i ANSI. Wstępnie zdefiniowano ponad 1000 standardowych elementów rurowych, które można wykorzystać do projektowania rur.

Użyj COMOS EI&C do generowania szczegółowej inżynierii EI&C w czasie rzeczywistym

Dzięki COMOS EI&C możesz określić wszystkie dane techniczne EI&C, które zostały funkcjonalnie i schematycznie opisane podczas inżynierii procesowej. Oprogramowanie oferuje przejrzysty przegląd z płynnym przejściem od inżynierii podstawowej do szczegółowej. Zapewnia również płynne połączenie z wcześniejszymi etapami. Oznacza to, że wszystkie zmiany wprowadzone podczas inżynierii EI&C są natychmiast dostępne na poziomie inżynierii procesu i odwrotnie, a to wszystko dzięki COMOS. Konsekwentne zorientowanie obiektowe zapewnia znaczny wzrost jakości twojej pracy, niezależnie czy projektujesz schematy obwodowe, schematy typu loop czy szafy w widoku 2D/3D.

COMOS w inżynierii. Korzyści z zastosowania:

Zwiększ wartość swoich danych - z inżynierią modułową

Inżynieria instalacji może być znacznie przyspieszona w dobie cyfryzacji, np. znormalizowane szablony i konfiguratory mogą znacznie zmniejszyć wysiłek poświęcony projektowaniu oraz inżynierii. Modułowa inżynieria przyspiesza procesy i zapewnia miarodajne wyniki.