COMOS 10.3

Zwiększona produktywność, wydajność i elastyczność we wszystkich procesach.
Kontakt do naszych ekspertów

Napisz do nas

                                                                                     COMOS 10.3 – nowe perspektywy dla twojej instalacji

Ciesz się oszczędnością czasu w inżynierii dzięki najnowszej wersji COMOS 10.3. Nowy portal inżynierski COMOS gwarantuje dodatkową efektywność inżynierii. Rozszerzenia w zakresie inżynierii modułowej i aplikacji mobilnych pozwalają również na większą elastyczność oraz zmniejszenie kosztów inżynierii i eksploatacji.

Skróć procesy inżynierskie - dzięki nowemu COMOS Engineering Portal!

COMOS Engineering Portal oferuje komponenty do inżynierii instalacji online na platformie - w formacie COMOS. Selektor produktów umożliwia dostęp do portalu w systemie COMOS. Po wybraniu komponenty mogą zostać łatwo zaimportowane, poprzez ich pobranie. Eliminuje to potrzebę skomplikowanych i czasochłonnych procesów dostosowywania. Specyfikacje są przypisywane bezpośrednio do obiektu komponentu w systemie COMOS, oszczędzając czas na inżynierii i zapewniając maksymalną dokładność zestawień materiałowych podczas zamawiania komponentów systemu. Potencjalne źródła błędów są minimalizowane, a tym samym koszty niewłaściwe złożonych zamówień zmniejszane do minimum. 

COMOS oznacza optymalizację przepływu pracy w całej firmie

Nasze oprogramowanie COMOS Web pozwala tworzyć indywidualne aplikacje internetowe dostosowane do własnych wymagań. Dane inżynierskie COMOS można łatwo integrować z COMOS Web, gdzie mogą być edytowane, zatwierdzane, a następnie importowane z powrotem do COMOS. Zapewnia to znacznie większą elastyczność i mobilność w przepływach pracy. Żądania obiektów można teraz edytować również z poziomu COMOS Web wraz z przetwarzaniem zbiorowym. Nowy użytkownik ma możliwość wywoływania obiektów bez uprzedniej zmiany w COMOS Web. Wszystkie dane są bieżące i mogą być płynnie wizualizowane. Gwarantuje to maksymalną przejrzystość i minimalizuje źródła błędów.

Modułowa inżynieria z COMOS - scentralizowane przechowywanie danych i inteligentne szablony jako podstawa digitalizacji

COMOS umożliwia konsekwentne wdrażanie modułowej inżynierii dla wszystkich dyscyplin - od przygotowania przetargu i inżynierii, aż do zakończeniu projektu. Korzystanie z inteligentnych szablonów sprawia, że inżynieria i projektowanie są niezwykle wydajne. Inteligentne moduły zapewniają inżynierom i operatorom wysoki poziom elastyczności licytacji oraz planowania. Oferty można przygotować szybko i oprzeć o solidną podstawę, dzięki czemu uzyskuje się przejrzystą kalkulację kosztów. Po otrzymaniu zamówienia duża część inżynierii podstawowej jest już zakończona. Inżynieria modułowa może radykalnie ograniczyć nadmierną i niedostateczną inżynierię. Dzięki znormalizowanym modułom żądania klientów są realizowane indywidualnie i w precyzyjny sposób.

The fastest way to the experts

Proposed solutions for your queries and direct access to our experts in Technical Support

COMOS LifeCycle Services

For small customizing tasks in COMOS you can contact the COMOS LifeCycle Service (LCS).

COMOS Training offer

Whether you're looking for basic knowledge for first-time users or specialist know-how for experts and administrators – the COMOS Training Center always offers you the right training for your requirements.

Partner Business

Even more customer focus and service with strong partners