Szybkie uruchomienia i wirtualne testowanie - dzięki wydajnemu przesyłaniu danych i wizualizacji

COMOS Walkinside

Koszty uruchomienia nowego zakładu są znaczące - mogą objawiać się nawet do 15% całości inwestycji. Dlatego błędy powinny być ograniczane do minimum podczas rzeczywistego procesu uruchamiania. Dzięki otwartej architekturze systemu, COMOS pozwala na płynny transfer danych między inżynierami zakładu i operatorami. Wszystkie informacje inżynierskie, w tym od zewnętrznych dostawców, są nadal dostępne, nawet podczas działania zakładu. Dzięki COMOS Walkinside można również w dowolnym momencie wizualizować stan danych konstrukcyjnych celem szybkiego, niezawodnego uruchomienia.

COMOS & COMOS Walkinside

Bezproblemowa współpraca między inżynierem zakładu a operatorem

Uruchomienie jest potwierdzeniem wykonania, prawnie wiążąc akceptację zakładu oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej. Błędy podczas przesyłania danych mogą mieć konsekwencje. Dzięki otwartej architekturze sytemu, COMOS umożliwia bezproblemową integrację danych inżynierskich między COMOS a innymi systemami. W ten sposób COMOS pomaga utorować drogę dla płynnej współpracy inżynierów i operatorów instalacji, a także stwarza podstawy do bezpiecznej eksploatacji instalacji.

Użyj COMOS Walkinside do tworzenia modelu wirtualnej rzeczywistości 3D swojej instalacji.

Dzięki COMOS Walkinside możesz wykorzystać dane inżynierskie z fazy inżynierii podstawowej i szczegółowej do tworzenia wysoce złożonych modeli instalacji, realistycznie odwzorowanych w 3D. COMOS Walkinside może importować i wizualizować wiele formatów 3D - nawet tych od zewnętrznych dostawców. Drogie licencje nie są wymagane. Pozwala to zaplanować proces uruchomienia na poziomie wirtualnym - bez opuszczania biura inżynierskiego. Skraca to czas, potrzebny na uruchomienia oraz zapewnia terminową realizację projektu i solidne aktywowanie instalacji.

Jak działa wizualizacja 3D instalacji?

COMOS do przesyłania danych i wizualizacji 3D. Korzyści z zastosowania: