Digital Twin

Digital twin - zwiększ wartość swoich danych i postaw na wirtualny przemysł

Sektory takie jak przemysł chemiczny charakteryzują się długim cyklem życia instalacji i wysoce rozdrobnionymi danymi. Odpowiedzią jest digitalizacja. Technologie cyfrowe zwiększają wartość istniejących danych zakładu. Dane można wykorzystać np. do stworzenia cyfrowego bliźniaka realnej instalacji. Zintegrowane oprogramowanie COMOS sprawia, że stworzenie cyfrowego bliźniaka jest niezwykle łatwe.
Wyzwania

Postaw na dynamiczne wymagania i wybierz nowoczesnego bliźniaka

Na sukces komercyjny firm chemicznych wpływa wiele czynników: wymagania HSSE (zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona i środowisko), koszty operacyjne, elastyczność, czas wprowadzania na rynek i wydajność. Aby dotrzymać kroku rosnącym wymaganiom, firmy muszą zrobić kolejny krok w kierunku cyfryzacji.

Zglobalizowane rynki stawiają wysokie wymagania inżynierom i operatorom. Projekty muszą być przetwarzane, a produkty wprowadzane coraz szybciej. Indywidualne wymagania i modyfikacje klientów zwiększają koszty. Jednocześnie zaostrzają się przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ważne jest, aby już na wczesnym etapie reagować na dynamiczne wymagania - np. na poziomie ekonomicznym i prawnym. Jednak najważniejsze dla długoterminowego sukcesu komercyjnego jest terminowe wdrożenie technologii cyfrowych.

Ulepsz system kontroli, który nie spełnia wymagań dzięki digital twin

Aby skutecznie przetrwać w dynamicznym środowisku, firmy muszą podążać nowymi ścieżkami. Celem jest pozostanie gotowym na przyszłość w perspektywie długoterminowej, a także ciągłe zwiększanie wydajności, jakości i elastyczności. Płynny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu jest głównym wyzwaniem zarówno w inżynierii, jak i miedzy inżynierią a automatyką. Istniejące systemy magazynowe często nie są już w stanie sprostać wymaganiom, są zbyt ograniczone, mają niewystarczające możliwości integracji lub są nieelastycznie wdrażane. Dlatego często konieczne jest połączenie wdrożenia strategii cyfryzacji z migracją systemu do najnowocześniejszej technologii.

Cyfrowy bliźniak automatyki

Dane systemu DCS to źródło cyfrowego bliźniaka

Zintegrowane oprogramowanie COMOS umożliwia konsolidację danych z systemów sterowania różnych dostawców i udostępnianie ich do przeprojektowania lub nowego systemu sterowania.

Jednolita platforma danych, taka jak COMOS, niezbędna jest do skutecznego zarządzania zakładami. Gwarantuje to optymalną współpracę, ciągłość i spójność wszystkich dyscyplin związanych z inżynierią oraz eksploatacją instalacji. System jest w stanie osiągnąć to poprzez konsolidację różnych źródeł. Dzięki oprogramowaniu COMOS, korzystając z cyfrowego bliźniaka, dane automatyki można odczytać z systemu sterowania i zaimportować do systemu COMOS tak, aby wyświetlić je graficznie, skonsolidować i udostępnić do dalszej inżynierii. COMOS wykorzystuje te dane do wsparcia w tworzeniu cyfrowego bliźniaka w fabryce, w szybkiej i niezawodnej migracji oraz aktualizacji systemu kontroli procesu - wszystko to za pomocą jednego rozwiązania.

Cyfrowy bliźniak instalacji dzięki oprogramowaniu COMOS: centralne przetwarzanie danych

Korzyści

Jak działa cyfrowy bliźniak? Zoptymalizowane zarządzanie instalacją i zapewniony przepływ informacji

COMOS gwarantuje wysokie bezpieczeństwo i niezawodność procesów, ponieważ konsolidacja danych oparta jest na jednolitej platformie danych.

Dane są przesyłane do COMOS płynnie i konsekwentnie. Są one również dostępne i aktualne przez cały czas i mogą być wyświetlane w przejrzysty sposób dla różnych dyscyplin. Interfejsy COMOS nie wymagają interfejsów między dyscyplinami: dostępne są standardowe interfejsy do łączenia systemów innych firm.


Dla projektantów i operatorów oznacza to znaczne obniżenie kosztów, czasu i wysiłku związanego z migracją systemu sterowania, a także pozwala uniknąć utraty danych. Projekty powykonawcze, uaktualnienia i aktualizacje mogą być niezawodnie realizowane w dowolnym momencie. Śledzenie sygnału i zarządzanie zmianami umożliwiają inteligentniejszą obsługę.

Filozofia narzędzi inżynierskich firmy Wacker charakteryzuje się centralnym utrzymaniem danych i zdecentralizowanym wykorzystaniem przez naszych dostawców. Od czasu wprowadzanie zintegrowanego rozwiązania inżynierskiego COMOS jest to koncepcja optymalnie wspierana. Oprócz usprawnionej aktualności dokumentów i większego bezpieczeństwa danych, możliwe stały się oszczędności w wymianie danych i interfejsach. Zidentyfikowany został również większy potencjał oszczędności na przyszłość.
Klaus Kraml, Senior Manager, CAx Systems & Applications, Engineering Services, Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany

Korzyści z zastosowania:

Przyszłościowy

Cyfrowy bliźniak jako podstawa cyfrowej transformacji

Jako inżynier automatyki lub operator instalacji możesz użyć COMOS do stworzenia cyfrowego bliźniaka: wirtualnego obrazu realnej instalacji. Cyfrowy bliźniak jest niezbędnym narzędziem udanej transformacji cyfrowej w sektorach takich jak przemysł chemiczny.

Cyfrowy bliźniak jest zbudowany przez import danych z różnych źródeł do COMOS. Bliźniak daje również możliwość śledzenia sygnału w celu szybszego usuwania usterek. Jeśli pojawi się problem podczas inicjalizacji urządzenia, maszyny - operator może uzyskać dotęp do wszystkich informacji o uszkodzonym sygnale w systemie COMOS. Naprawy wykonywane są szybko i sprawnie. Cyfrowy bliźniak jest dostępny przez cały cykl życia zakładu i zawsze aktualny - co wyznacza kierunek cyfrowej przyszłości sukcesu firmy.

Referencje

Cyfrowy bliźniak w praktyce

Rozwiązania do tworzenia wartości danych są już z powodzeniem wdrażane. Odkryj przykładowe aplikacje, które wskazują, w jaki sposób COMOS może pomóc zwiększyć wartość twoich danych w praktyce.