Zwiększ wartość swoich danych – z inteligentnym utrzymaniem ruchu

COMOS – Making data work. Digitalizacja przejmuje wszystkie gałęzie przemysłu, w tym chemiczny, farmaceutyczny oraz naftowy i gazowy. Ważne jest, aby szybko reagować, zwłaszcza, że digitalizacja oferuje wiele możliwości - np. technologie cyfrowe znacznie usprawniają kompleksowe zarządzanie konserwacją. Zintegrowane oprogramowanie COMOS zapewnia cyfrowego asystenta do przetwarzania zleceń serwisowych, zarządza komunikatami o błędach i redlining bezpośrednio na instalacji. Przede wszystkim oznacza to znacznie niższe koszty operacyjne. 
Wyzwania

Konserwacja jako czynnik napędzający maksymalną wydajność

Zapewnienie produktywności ma kluczowe znaczenie dla sukcesu gospodarczego firmy i zasadnicze znaczenie dla długoterminowego przetrwania na rynku. Optymalne strategie konserwacji są ważnym czynnikiem wpływającym na wydajność i produktywność zakładu.

Awarie instalacji powodują niższą wydajność

Nawet chwilowe zamknięcie niektórych segmentów zakładu może spowodować poważną utratę wydajności i znaczne straty finansowe. Aby utrzymać procesy robocze specyficzne dla branży i zagwarantować produktywność, zakłady muszą być regularnie konserwowane. Często jednak interwały serwisowe są trudne do zaplanowania, a strategie konserwacji - nieaktualne. Aby zapobiec utracie produktywności z powodu zamknięcia zakładu, ważne jest, by konserwacja zakładu była nie tylko reaktywna, ale również przewidywalna. Kompleksowe zarządzanie utrzymaniem i systematyczne przetwarzanie zleceń serwisowych pomagają zagwarantować sukces ekonomiczny firmy.

COMOS Mobile Operations

Dowiedz się więcej

Inteligentne, mobilne utrzymanie ruchu

Zintegrowane rozwiązanie do inteligentnego utrzymania ruchu z pomocą urządzeń mobilnych.

Nowoczesne strategie utrzymania ruchu pozwalają znacznie obniżyć koszty operacyjne instalacji. Niezbędne jest systematyczne przetwarzanie zleceń serwisowych. Konserwacja oszczędzająca zasoby wymaga czegoś więcej niż tylko odpowiedniej strategii utrzymaniowej: kompleksowe zarządzanie konserwacją wspiera również projektowanie bardziej wydajnych procesów.

 

Zintegrowane oprogramowanie COMOS i moduł COMOS MRO (konserwacja, naprawa i przegląd) zapewniają jeden system, w którym odbywa się zarządzanie, planowanie oraz organizacja obsługi i konserwacji, w tym dokumentacja zakładu. To rozwiązanie pozwala również na proste zarządzanie komunikatami o błędach w zakładach. Za pomocą asystenta cyfrowego, zaimplementowanego w systemie COMOS, można skutecznie przetwarzać zlecenia utrzymaniowe. Łączenie z systemami zarządzania informacjami o zasobach umożliwia odczyt, a także edycję danych i dokumentów na miejscu. Nawet redlining można wykonać bezpośrednio w terenie. Kilka osób może jednocześnie wprowadzać i edytować dane. COMOS jest łatwy i intuicyjny w obsłudze, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników końcowych.

 

Korzyści

Zoptymalizuj utrzymanie ruchu i zmniejsz koszty operacyjne dzięki aplikacjom mobilnym.

Zintegrowane oprogramowanie COMOS pomaga personelowi zajmującemu się konserwacją instalacji w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym oraz naftowym i gazowym skutecznie przetwarzać zamówienia na utrzymanie ruchu, w tym natychmiastowy wgląd w dokumentację.

COMOS umożliwia dwukierunkową wymianę danych między centralną bazą danych a terminalami mobilnymi za pośrednictwem systemu zarządzania informacjami o zasobach. Urządzenia mobilne służą jako asystenci cyfrowi dla zespołu obsługi technicznej. Komunikaty o błędach można łatwo nagrywać na miejscu, a wszystkie informacje i dokumenty można wyszukiwać i edytować bezpośrednio w terenie. Dzięki COMOS Mobile Operation komunikaty o błędach można dokumentować jednym dotknięciem palca.

W pełni przejrzysty i zawsze aktualny

Zdarzenia mogą być przypisane do poszczególnych komponentów na różnych poziomach priorytetu. Zapewnia to specjalistom serwisowym pełny obraz sytuacji w zakładzie. Dokumentacja zakładu może być stale aktualizowana, dzięki czemu dokumentacja powykonawcza jest zawsze aktualna. Informacje zwrotne z pola są natychmiast dostępne dla wszystkich użytkowników COMOS. Dodatkowe rundy serwisowe można dalej optymalizować na podstawie informacji zwrotnych.

Twoje korzyści w skrócie

Strategia utrzymania dla Twojego sukcesu - teraz i w przyszłości

Wdrażając COMOS, korzystasz z najnowszych technologii do cyfrowej dokumentacji twoich danych: archiwa papierowe należą już do przeszłości.

Rozwiązania programowe COMOS są doskonale skoordynowane. Niezawodna dokumentacja jest gwarantowana przez cały czas - na najwyższym poziomie jakości. Jednocześnie COMOS może być użyty do znaczącej redukcji czasochłonnych zapytań. Wdrożenie COMOS w kompleksowej strategii konserwacji jest ważnym krokiem w kierunku transformacji cyfrowej, a także zrównoważoną decyzją na pomyślną przyszłość.

Referencje

Inteligentne utrzymanie ruchu w praktyce

Rozwiązanie COMOS MRO jest z powodzeniem wdrażane już dziś. Odkryj przykładowe zastosowania, które pokazują, w jaki sposób COMOS pomaga zwiększyć wartość twoich danych w praktyce.