Zwiększ wartość swoich danych - dzięki modułowej inżynierii

COMOS – Making data work. Ścieżka do Przemysłu 4.0 oferuje przedsiębiorstwom wiele możliwości szybkiego działania. Ci, którzy wiedzą jak zwiększyć wartość danych w sposób ukierunkowany, osiągną trwałą przewagę konkurencyjną. Kluczowe czynniki oferują scentralizowane przechowywanie danych i wykorzystanie inteligentnych szablonów. Wysiłki związane z projektowaniem i inżynierią można znacznie ograniczyć za pomocą znormalizowanych modułów, takich jak te, które zostały wdrożone w zintegrowanym rozwiązaniu COMOS.
Wyzwania

Digitalizacja zmienia biznes

Digitalizacja zmienia biznes już na podstawowym poziomie zakresu działalności. Każdy sektor przemysłu prędzej czy później stanie przed wyzwaniem kolejnego kroku w kierunku Przemysłu 4.0.

Istnieje stale rosnąca potrzeba zwiększania efektywności produkcji, niezależnie od warunków. Wymagania klientów stają się coraz bardziej zróżnicowane i zaawansowane. Projekty inżynierskie znajdują się pod ogromną presją czasu i kosztów. Oferty projektów muszą być doszacowane możliwie jak najdokładniej, co przy takiej ilości informacji - posiadanych i rozproszonych po różnych źródłach - bywa sporym utrudnieniem. Efektywne działanie jest szczególnie ważne na etapie licytacji. Przygotowanie konkurencyjnej oferty jest istotnym czynnikiem odniesienia sukcesu w zakładach i projektach.

Stały przepływ informacji w wielu firmach wciąż nie został wdrożony.

Wiele firm nie posiada, płynnego przepływu informacji. Informacje są często dostępne tylko w formie analogowej lub w systemach rozproszonych, gdzie dane muszą być kopiowane ręcznie - a zatem często niepoprawnie i przy dużym wysiłku. Dane zakładu są często rejestrowane wielokrotnie w różnych działach i są niespójne, niekompletne lub nieaktualne. Utrudnia to odtwarzanie doświadczenia z poprzednich projektów, powodując krytyczną utratę cennej wiedzy firmy.

Inżynieria modułowa

Dowiedz się więcej

Inżynieria modułowa

Scentralizowane przechowywanie danych i inteligentne szablony jako podstawa digitalizacji

Zintegrowane oprogramowanie COMOS stanowi podstawę skutecznej digitalizacji w każdym przemyśle. COMOS przechowuje i zarządza wszystkimi informacjami dotyczącymi inżynierii oraz wnioskami w centralnej bazie danych.

COMOS umożliwia konsekwentne wdrażanie modułowej inżynierii dla wszystkich dyscyplin - od przygotowania wniosku i inżynierii po realizację projektu. Zastosowanie inteligentnych szablonów w sektorach przemysłowych sprawia, że inżynieria i projektowanie są niezwykle wydajne. Inteligentne moduły zapewniają inżynierom i operatorom wysoki poziom oferowania oraz elastyczność w planowaniu. Oferty można przygotować sprawnie i oprzeć na solidnych podstawach, dzięki czemu uzyskuje się przejrzystą kalkulację kosztów. Po otrzymaniu zamówienia duża część podstawowej inżynierii jest ukończona. Inżynieria modułowa może drastycznie zredukować nadmierną i niedostateczną inżynierię. Dzięki znormalizowanym modułom zapytania klientów są indywidualnie i precyzyjnie realizowane. Nawet wymagania prawne (zgodności) są wiarygodnie spełnione. COMOS umożliwia też firmom stworzenie solidnej, długoterminowej bazy wiedzy, ochronę ich wiedzy specjalistycznej i osiągnięcie trwałego sukcesu.

Przykład zastosowania COMOS Modularized engineering w przemyśle chemicznym.

Korzyści

Spójność od fazy przetargu i inżynierii do zakończenia projektu

Oprogramowanie COMOS wykorzystuje znormalizowane inteligentne szablony do szybkiej i wydajnej pracy. W celu utworzenia i zastosowania tych szablonów można użyć konfiguratora.

Konfigurator w COMOS jest modyfikowany za pomocą interfejsu graficznego, co sprawia, że programowanie złożonych reguł nie jest konieczne. Wstępne schematy blokowe, specyfikacje techniczne i listy części generowane są na podstawie różnych danych (w tym wydajności, warunków ramowych i wymagań technicznych). Menadżer oferty, której przypisane są koszty i ceny przedmiotów, ustala informacje o ofercie. Do dalszej inżynierii można ponownie użyć inteligentnych szablonów: na przykład do generowania schematów P&ID, dokumentacji elektrotechnicznej, diagramów schematowych, zestawień materiałowych (BOM) i list. Po zakończeniu projektu zebrane informacje można ponownie wykorzystać w nowych projektach. Dane mogą być również użyte do ponownych obliczeń.

Korzyści z zastosowania:

Inżynieria modułowa oparta na systemie COMOS

MTP ułatwia produkcję modułową

Dowiedz się więcej

Referencje

Inżyniera modułowa w praktyce

Rozwiązania do tworzenia wartościowych danych są już z powodzeniem wdrażane w przemyśle. Odkryj przykładowe aplikacje, które pokazują, w jaki sposób COMOS pomaga zwiększyć wartość twoich danych w praktyce.