Zwiększ wartość swoich danych - dzięki konsekwentnej inżynierii i projektowaniu procesów

COMOS – Making data work. Ropa i gaz pozostaną istotnymi źródłami energii w najbliższej przyszłości. Pod względem inżynierii i dokumentacji zakładów zasoby te mają jednak bardzo specyficzne wymagania. Przedsiębiorstwa działające w tym obszarze dysponują już danymi potrzebnymi do poprawy wydajności - i właśnie tam zintegrowany system zarządzania informacjami, taki jak COMOS, może pomóc osiągnąć znacznie wyższą wydajność i przyczynić się do bezpiecznej eksploatacji instalacji zgodnie z przepisami.
Wyzwania

Czasochłonne i złożone procesy

Przemysł naftowy i gazowy wykorzystuje szeroki zakres procesów. Droga od pierwszego odwiertu do produktu końcowego jest na ogół bardzo złożona - i niezwykle czasochłonna. W środowisku, w którym niskie ceny ropy stają się nową normą, operatorzy muszą ponownie przemyśleć cały cykl życia instalacji.

Na samym początku projektu niezbędna jest dokładna kalkulacja kosztów, co w miarę postępu projektu pozwala zapobiec pojawieniu się niepewności co do kosztów. Mimo to, przy tego rodzaju obliczeniach istnieje wysokie ryzyko błędu. Nie jest rzadkością posiadanie fragmentarycznych szczegółów na temat tego, co jest rzeczywiście wymagane. Czas potrzebny na inżynierię jest często nieprzewidywalnie wydłużany, przez co możliwa jest utrata całościowego obrazu sytuacji. Dlatego tak ważne przy projektowaniu nowego zakładu jest konsekwentne planowanie: od ultranowoczesnej produkcji do magazynów (jednostki pływające, jednostki magazynowe i rozładowcze, FPSO), po koncepcje wierceń głębinowych.

 

Projekty typu Offshore stanowią szczególne wyzwanie

Niewystarczające zasoby ludzkie w zespole offshore mogą również utrudniać spójne zarządzanie danymi. Zintegrowana platforma danych i informacji, taka jak COMOS, obejmuje wszystkie procesy inżynieryjne i operacyjne w tym obszarze. Oprogramowanie zapewnia systematyczne wsparcie dla poszczególnych etapów procesu, jednocześnie umożliwiając spójne przepływy pracy na wszystkich poziomach. Gwarantowany jest nieprzerwany przepływ informacji.

COMOS – Making data work.

Dowiedz się więcej

Konsekwentna inżynieria i projektowanie procesów

Digitalizacja w projektowaniu inżynierskim (FEED)

Jednym z najważniejszych zadań fazy projektowania (FEED) jest przygotowanie wstępnej kalkulacji kosztów i wyraźne przedstawienie przepływów procesu. Zintegrowane oprogramowanie COMOS stanowi podstawę do wstępnej kalkulacji kosztów na tym wczesnym etapie planowania. Całe procesy, kierunki przepływu i relacje między różnymi sekwencjami można przedstawić za pomocą COMOS.

COMOS to unikalne na świecie oprogramowanie, które pozwala zintegrować inżynierię i obsługę w jednej bazie danych. Architektura otwartego systemu opiera się na maksymalnej elastyczności i integracji w zakresie importu i eksportu danych, a jednocześnie służy jako jednolita podstawa do korzystania z systemów - „jedno źródło prawdy”. Między innymi COMOS umożliwia wydajne projektowanie inżynieryjne (FEED) jako bazę do wstępnego oszacowania kosztów. Diagramy przepływu blokowego wyraźnie przedstawiają całe procesy i służą jako podstawa do wydajnego tworzenia diagramów przepływu procesów (PFD). Poprzez integrację danych symulacji i zarządzanie nimi COMOS umożliwia zintegrowane zarządzanie przypadkami i wariantami przebiegu. Baza wiedzy w COMOS FEED pozwala tworzyć kompleksowe reguły do generowania bezbłędnych schematów przepływu procesów. Można je następnie łatwo i konsekwentnie przekształcić w schematy orurowania i oprzyrządowania (P&ID).

W firmie Siemens transformacja przemysłowa jest najbardziej rozwijającą się dziedziną.

Korzyści

Mniej aplikacji inżynierskich, równoległe operacje

Jako zintegrowane oprogramowanie do kompleksowego zarządzania aktywami zakładu, COMOS znacznie zmniejsza liczbę narzędzi programowych, potrzebnych do inżynierii. Wszystkie dyscypliny związane z inżynierią zakładów przemysłu naftowego i gazowego mogą pracować równolegle, przy użyciu jednolitej bazy danych.

W przypadku EPC korzystanie z COMOS oznacza pewność, że przekazywanie projektów jest wydajne i w pełni udokumentowane. COMOS umożliwia zarówno współdzieloną, jak i rozproszoną pracę nad tym samym obiektem zakładu - w czasie rzeczywistym i bez utraty danych. Ta znormalizowana platforma danych zapewnia kompleksowy przepływ danych, istotnych dla projektu na wszystkich etapach projektu i poziomach firmy. W każdej chwili można uzyskać dostęp do centralnego raportu o stanie zakładu (w tym zadań częściowych). Zapewnia to idealne wsparcie planowania zarówno dla inżynierii, jak i eksploatacji, umożliwiając przygotowanie kalkulacji kosztów w początkowej fazie planowania. Jakość danych instalacji jest zwiększona, a w rezultacie zadanie wydobywania, przetwarzania i dystrybucji ropy naftowej lub gazu ziemnego jest szybsze. Pozwala to stanąć w obliczu mniejszego ryzyka i lepszego przestrzegania przepisów.

Dzięki naszej innowacyjnej koncepcji inżynierskiej i oprogramowaniu COMOS możemy jednocześnie uruchamiać procesy robocze, o lepszej jakości danych.
Stein Schjerve, engineering department CIO at Aker Solutions

Korzyści z zastosowania

Przyszłość

Wirtualna instalacja jako źródło sukcesu

COMOS - kompletne rozwiązanie programowe, stanowi podstawę cyfrowego bliźniaka twojego zakładu.

Cyfrowe i inteligentne dane generowane przez COMOS są wykorzystywane do stworzenia cyfrowego bliźniaka. Cyfrowy bliźniak jest uosobieniem cyfryzacji zakładu - wirtualną kopią zasobu (lub zbioru zasobów), która ma pomóc organizacjom w lepszym zrozumieniu cyklu życia ich sprzętu i urządzeń. Cyfrowy bliźniak jest źródłem ciągłych i znacznych korzyści dla firm z każdej branży. Można go używać do przeprowadzania testów procesów i automatyzacji, szkoleń operacyjnych oraz do sprawdzania scenariuszy „co jeśli”. Inteligentny widok 3D oferowany do projektowania, P&ID i planowania konserwacji zapewnia idealny przegląd i sprawia, że dane zakładu są zawsze przejrzyste. Zastosowanie cyfrowych bliźniaków obniży koszty projektu, zwiększy efektywność i jest idealnym fundamentem do transformacji cyfrowej w przemyśle. Wybór COMOS pomaga w tworzeniu lub rozwijaniu cyfrowego bliźniaka twojego projektu i zapewnia, że twoje systemy będą ponadczasowe.

Referencje

Konsekwentna inżynieria i projektowanie procesów w praktyce

Rozwiązania do tworzenia wartości danych są już z powodzeniem wdrażane. Odkryj przykładowe aplikacje, które pokazują, w jaki sposób COMOS może pomóc zwiększyć wartość twoich danych w praktyce.