Zwiększ wartość swoich danych - z inteligentnymi danymi w istniejących projektach

COMOS – Making data work. Informacje posiadane na temat istniejących instalacji przemysłowych są często nieaktualne, niespójne i rozproszone w wielu źródłach. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu COMOS dane zakładu można inteligentnie przerobić, połączyć i uczynić użytecznymi - w tym również dane, które nie są od razu widoczne lub dostępne. Rozwiązanie COMOS dla projektów typu brownfield umożliwia inżynierom lub operatorom szybkie rejestrowanie, organizowanie, łączenie i wizualizację dużych ilości danych oraz dokumentów - a także modernizację istniejących zakładów w sposób wydajny i ekonomiczny.
Wyzwania

Instalacje typu "brownfield" w dobie digitalizacji

Przekształcanie i modernizacja zakładów produkcyjnych stanowi szczególne wyzwanie dla inżynierów zakładowych. Zasadniczo projekty tego typu znacznie przewyższają liczbę projektów nowo budowanych - a z kolei zarządzanie danymi jest niezwykle złożone.

Cyfryzacja daje ogromne możliwości wszystkim branżom. Digitalizacja oparta jest na optymalnie opracowanych danych - i właśnie to sprawia, że modernizacja i utrzymanie zakładów są pełne wyzwań. W przypadku planowania zmian w instalacjach typu "brownfield" istniejąca struktura zazwyczaj nie jest rejestrowana w formie cyfrowej. W rezultacie szczegółowe planowanie wymaga ogromnego wysiłku i jest niezwykle kosztowne. Różnice między zaplanowaniem a projektem powykonawczym sprawiają, że projekty stają się jeszcze trudniejsze do oszacowania, a dodatkowo różnice te muszą być szczegółowo rejestrowane i identyfikowane od podstaw. Często zmiany wprowadzane w ciągu lat nie są przenoszone do dokumentacji zakładu bądź są przenoszone niespójnie lub tylko częściowo.

Relikty epoki analogowej 

Długi cykl życia zakładu oznacza, że duża ilość danych zakładu wciąż nie jest dostępna w formie elektronicznej. Utrudnia to lub wręcz uniemożliwia cyfrowe przypisanie do urządzeń polowych. Ponadto dane często pozostają w gestii EPC, co oznacza, że operatorzy instalacji tracą integralność i suwerenność danych. Kolejnym wyzwaniem jest ochrona i transfer wiedzy specjalistycznej, ponieważ długoletni pracownicy odchodzą z firmy, a ich wiedza nie jest udokumentowana. Cyfryzacja danych ma zatem zasadnicze znaczenie dla zachowania konkurencyjności w przyszłości.

 

Zwiększ swoje zasoby danych dzięki COMOS

Dowiedz się więcej

Inteligentne dane projektów typu "brownfield"

Przygotowanie instalacji typu "brownfield" do digitalizacji

Zintegrowane oprogramowanie COMOS do kompleksowego zarządzania zakładami oferuje niestandardowe rozwiązania w zakresie istniejących instalacji przemysłowych. Dzięki COMOS dane z różnych źródeł mogą być centralnie zarządzane, w celu usprawnienia planowania konserwacji i przyspieszenia ponownego uruchomienia.

Korzystając z centralnej platformy danych, COMOS zapewnia spójność informacji i płynny przepływ wszystkich danych związanych z projektem, w całym cyklu życia zakładu. Rozwiązanie COMOS w projektach typu "brownfiled" umożliwia szybkie nagrywanie, organizowanie, łączenie i wizualizację dużych ilości danych oraz dokumentów. Zorientowany obiektowo model danych i architektura otwartego systemu umożliwiają łatwy import danych i dokumentów (1D / 2D / 3D) z fazy inżynieryjnej i operacyjnej do systemu zarządzania cyklem życia zakładu w dowolnym momencie.

 

Inteligentne dane bazowe do digitalizacji

Inteligentne dane bazowe można tworzyć ze wszystkich typów dokumentów, w tym plików obrazów i plików PDF. Na przykład innowacyjne techniki mogą być wykorzystywane do rejestrowania i digitalizacji aktualnego obrazu instalacji na podstawie obrazów z dronów lub skanów laserowych. Zdigitalizowane dane stanowią podstawę dla cyfrowego bliźniaka zakładu poprzemysłowego, a dzięki niemu otrzymujemy zasoby mające na celu zwiększenie wydajności instalacji, a także znaczne ułatwienie wprowadzania zmian lub rozbudowy istniejących sekcji instalacji.

Cyfrowo zintegrowane operacje wykonywane przez Siemens

Dowiedz się więcej

Korzyści

Szybkie, ponowne uruchomienie i zwiększona wydajność instalacji

Korzystając z jednego spójnego źródła informacji - takiego jak COMOS - zakłady można zoptymalizować pod kątem bardziej wydajnego działania. Starsze zakłady można natomiast skutecznie zmodernizować.

COMOS poprawia ogólne zarządzanie bezpieczeństwem procesu dzięki zwiększonej przejrzystości i wiarygodnym danym inżynieryjnym. System natychmiast wskazuje niespójne dane i porównuje stan instalacji na projekcie ze stanem rzeczywistym obiektu. Dane można skonsolidować w dowolnym momencie. Krótszy czas wyszukiwania i większa spójność danych powodują znaczne zmniejszenie kosztów operacyjnych.

 

Korzyści z zastosowania:

Przyszłość

Nowe perspektywy projektowania i eksploatacji instalacji

Bentley Systems i Siemens zawarły sojusz na rzecz rozwoju zmian cyfrowych. Celem jest rozpoczęcie wprowadzania zakładów przetwórczych do cyfrowej przyszłości poprzez systematyczną optymalizację instalacji, która wykorzystuje istniejące dane z całego cyklu życia do zwiększenia ich wartości.

Już dziś zacznij korzystać z synergii COMOS - centralnej platformy do zarządzania danymi w inżynierii i eksploatacji, a także z indywidualnymi rozwiązaniami Bentley Systems. Wszystkie te koncepcje umożliwiają bardziej spójne planowanie i zarządzanie danymi dotyczącymi instalacji, konserwacji i inżynierii. Kontekstualizacja wcześniej nieużywanych danych magazynowych odgrywa kluczową rolę. Często stwarza zupełnie nowy potencjał i dlatego jest niezbędny w projektach typu "brownfield". W przyszłości Siemens i Bentley Systems wprowadzą więcej rozwiązań w zakresie dostarczania jeszcze bardziej spójnych danych - włączając przekroczenie granicy systemu. Oznacza to, że wartość handlową zakładów przetwórczych typu "brownfield" można zwiększyć, weryfikując różne repozytoria danych z różnych aplikacji i łącząc je ze sobą. W przyszłości pozwoli to operatorom, właścicielom zakładów i firmom usługowym zoptymalizować produkcję i zrealizować zyski. Ponadto możliwe będzie znacznie szybsze i bardziej niezawodne podejmowanie złożonych decyzji biznesowych.

Referencje

Inteligentne dane dla projektów typu "brownfield" w praktyce

Rozwiązania do tworzenia wartości danych są już z powodzeniem wdrażane w wielu branżach. Odkryj przykładowe aplikacje, które pokazują, w jaki sposób COMOS pomaga zwiększyć wartość twoich danych w praktyce.
Nowe perspektywy inżynierii i eksploatacji instalacji

Dowiedz się więcej