Zwiększ wartość swoich danych - dzięki wirtualnym instalacjom

COMOS – Making data work. Przemysł naftowy i gazowy, jako dostawca niezbędnych źródeł energii na całym świecie, musi mierzyć się z ogromną presją. Wyzwania obejmują zarówno złożone środowisko techniczne, jak i środowisko wysokiego ryzyka. Korzystając ze zintegrowanego oprogramowania COMOS, operatorzy w przemyśle naftowym i gazowym mogą wygenerować trójwymiarowy, wirtualny model swoich obiektów. Wirtualna instalacja łączy świat rzeczywisty i wirtualny, przechowując dane sprzętu na jednej niezawodnej platformie danych.
Wyzwania

Złożone procesy, niebezpieczne środowiska

Dzięki szerokiej gamie procesów w przemyśle naftowym i gazowym podróż od pierwszego odwiertu do produktu końcowego jest niezwykle złożona. Często niebezpieczne środowiska, takie jak zdalne platformy wiertnicze, stawiają przed operatorami zakładów ogromne wyzwania.

Łatwo dostępne zbiorniki oleju zostały wyczerpane praktycznie na całym świecie. Lądowe źródła naftowe stale maleją. W przyszłości trzeba będzie wydobywać więcej ropy z głębi dna oceanu, ale odległe morskie platformy wiertnicze jeszcze bardziej zwiększają presję cenową w branży. W jaki sposób operatorzy mogą w niezawodny sposób kontrolować złożone, zdalne urządzenia? Jak mogą zapewnić wydajną konserwację? W jaki sposób powinni szkolić pracowników, aby zagwarantować optymalne bezpieczeństwo pracy w, jakże często, niebezpiecznych warunkach? Jak mogą przeprowadzić szybkie uruchomienie lub dynamiczny, ponowny rozruch po modernizacji?

Używanie danych do znajdowania niestandardowych rozwiązań

Wykorzystanie istniejących danych jest ważnym czynnikiem, szczególnie w tak trudnych środowiskach. Operatorzy, którzy zwiększają wartość swoich danych, mogą zagwarantować optymalną dostępność sprzętu i trwale obniżyć koszty operacyjne. Zintegrowane oprogramowanie, takie jak COMOS, oferuje jednolitą platformę danych dla wydajnych procesów i służy również do tworzenia wirtualnej instalacji. Operatorzy mogą wykorzystywać go do konserwacji i szkoleń, co znacznie redukuje koszty takich działań.

COMOS – Making data work.

Dowiedz się więcej

Wirtualne instalacje

Cyfryzacja części offshore

Zintegrowane oprogramowanie COMOS do kompleksowego zarządzania instalacjami umożliwia tworzenie realistycznych, trójwymiarowych instalacji w wirtualnej rzeczywistości, jako podstawa do wirtualnej konserwacji i szkoleń.

Cyfryzacja części offshore: COMOS zamienia techników w awatary w wirtualnym modelu rzeczywistej instalacji. Z poziomu swojego komputera mają niezawodny dostęp do wszystkich danych technicznych i informacji dotyczących konserwacji. Dane są powiązane z narzędziem do wizualizacji 3D, które jest w stanie zrobić znacznie więcej niż konwencjonalna przeglądarka 3D CAD. Dla techników oznacza to, że nie muszą być na miejscu na potencjalnie niebezpiecznej platformie morskiej; zamiast tego mogą z wyprzedzeniem planować, wizualizować i symulować czynności konserwacyjne - na lądzie. Dzięki COMOS sprzęt wymagający konserwacji jest w realistyczny sposób wyświetlany na ekranie w trzech wymiarach. Szczegóły i historię elementów technicznych, np. datę instalacji, liczbę godzin pracy i informacje o wcześniejszej konserwacji, można odzyskać jednym kliknięciem myszy, oszczędzając operatorom znaczną ilość czasu i pieniędzy, a jednocześnie zwiększyć dostępność sprzętu i bezpieczeństwo operacyjne.

Szkolenia techników, optymalizacja działań

Korzystając z wirtualnej instalacji wygenerowanej w COMOS, operatorzy mogą zapoznać się ze swoim przyszłym środowiskiem pracy, podczas gdy jest ono jeszcze w trakcie uruchamiania. Podczas szkolenia technicy mogą swobodnie poruszać się po wirtualnej instalacji, komunikować się ze sobą i pracować nad różnymi scenariuszami. Badania dowiodły, że immersyjne kursy szkoleniowe są skuteczne, a działania wykonywane na komputerze znacznie łatwiej zapamiętać. Niebezpiecznym sytuacjom można zaradzić proaktywnie - co jest ważną miarą bezpieczeństwa pracy.

Tylko intensywne szkolenie zapewni naszym pracownikom prawidłowe reagowanie na niebezpieczne sytuacje.
Nicolas Tarisse, in charge of training oil platform workers at TOTAL E&P
Korzyści

Wydajne planowanie, bezpieczna obsługa

Dzięki COMOS Walkinside zintegrowane oprogramowanie COMOS oferuje aplikacje do budowy i wizualizacji modeli 3D - wirtualnej rzeczywistości obiektów na lądzie lub na morzu, takich jak platformy wiertnicze.

Oprogramowanie zapewnia narzędzia do wydajnej wymiany danych z aplikacjami innych firm oraz do rozproszonej współpracy w czasie rzeczywistym. Wirtualna instalacja wygenerowana z oryginalnych danych instalacji może być wykorzystana do planowania prac konserwacyjnych lub do intensywnego szkolenia operatora i jest już dostępna przed zbudowaniem instalacji rzeczywistej, co umożliwia szybsze lub ponowne uruchomienie. W wirtualnym zakładzie prac można wykonywać niezależnie od czasu i przestrzeni, co skutkuje wyższym wskaźnikiem wykorzystania i mniejszą liczbą błędów operatora.

Korzyści z zastosowania:

MindTwin jako portal zasobów cyfrowych

MindTwin firmy Siemens to portal zasobów cyfrowych - to Twoja zrównoważona ścieżka do digitalizacji.

MindTwin zapewnia bezproblemowy dostęp do wszystkich informacji operacyjnych, technicznych i zarządzania przedsiębiorstwem - dzięki integracji danych ze wszystkich rodzajów źródeł i formatów. Portal integruje zaprojektowane dane dostarczone przez COMOS z bieżącymi danymi operacyjnymi dostarczonymi przez rozwiązanie XHQ Operations Intelligence oraz umożliwia kontekst wizualny 3D dostarczony przez COMOS Walkinside. Jako rozwiązanie internetowe portal jest wyposażony w informacje z czujników IoT i analizy przesyłane przez platformę Siemens MindSphere. MindTwin może być wykorzystywany do ustalania korelacji i związków przyczynowych (na przykład drążenie w dół od referencji sprzętu w XHQ). Oznacza to, że inżynierowie i operatorzy mogą korzystać ze wszystkich źródeł informacji w jakimkolwiek momencie oraz sprawdzać wydajność z dowolnego miejsca.

Siemens oferuje szeroką gamę cyfrowych rozwiązań offshore i onshore dla operatorów ropy i gazu - od szkolenia wirtualnego po monitorowanie stanu. Oferta digitalizacji firmy Siemens obejmuje cykl życia krytycznych zasobów ropy i gazu, od Pre-FEED po operacje i konserwację, zapewniając zintegrowane rozwiązania, które przekształcają dane w wartość.

Referencje

Wirtualne instalacje w praktyce

Rozwiązania do tworzenia wartości danych są już pomyślnie wdrażane. Odkryj przykładowe aplikacje, które pokazują, w jaki sposób COMOS może pomóc zwiększyć wartość twoich danych w praktyce.