Właściwe informacje w dowolnym miejscu i czasie - dla większej wydajności prac inżynierskich

COMOS Platform, PQM, Mobile Solutions i View

W zarządzaniu zakładem nawet osoby bez specjalistycznej wiedzy technicznej potrzebują dostępu do kluczowych danych. Również inżynierowie często muszą przeglądać dane inżynierskie w trudnych warunkach - bez konieczności ich edycji. Zintegrowane oprogramowanie COMOS zapewnia mobilny dostęp do danych i dokumentów dzięki jednolitej bazie danych rozwiązań, takich jak Platform, PQM, Mobile Solutions i View - służących do jednoczesnej inżynierii i globalnej współpracy.

COMOS Platform, PQM, Mobile Solutions, View

Globalnie zintegrowane zarządzanie danymi z COMOS

W dobie globalizacji, eksperci z wielu dyscyplin, którzy znajdują się w różnych częściach świata, mogą współpracować nad tym samym projektem zakładu. Ogromne ilości danych i informacji wymagają stałej wymiany. Ilość czasu potrzebna na transmisję danych, konsolidację i integrację z istniejącym środowiskiem stanowi ogromne wyzwanie. COMOS zapewnia otwarty system, który umożliwia dostęp do danych w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Rezultatem jest interdyscyplinarne i globalne zarządzanie zakładami.

Polegaj na globalnym, zintegrowanym zarządzaniu danymi z platformą COMOS

COMOS Platform jest twoją podstawą do globalnej, niezależnej od lokalizacji, współpracy między wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w inżynierię i eksploatację instalacji. Orientacja obiektowa w COMOS zapewnia, że najnowsza wersja wszystkich informacji odnoszących się do obiektu na instalacji jest dostępna przez cały czas - we wszystkich dyscyplinach i działach oraz ze wszystkimi odpowiednimi dostępami. Dzięki zintegrowanej technologii warstw roboczych w systemie COMOS możesz zoptymalizować wszystkie przepływy prac. Korzystasz także z zalet jednoczesnej, niezależnej od lokalizacji inżynierii - bez utraty danych i iteracji. To oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędu.

Jak działa globalne zarządzanie przepływem prac inżynierskich?

Zapewnij ustrukturyzowane przepływy danych i dokumentów w projekcie zakładu dzięki COMOS PQM.

COMOS PQM (Project Quality Management) zapewnia pełne mapowanie techniczne zakładu w jednej bazie danych. Możesz także łatwo zintegrować dokumenty zewnętrzne, ponieważ są one obsługiwane przez przepływ pracy i zadania COMOS. COMOS PQM ułatwia także weryfikację wszystkich dokumentów i zapewnia zgodne z prawem zatwierdzenia.

Uzyskaj dostęp do danych istotnych dla projektu dzięki COMOS Mobile Solutions - na całym świecie, niezależnie od Twojej lokalizacji

COMOS Mobile Solutions ułatwia pracę mobilną. Rozwiązania COMOS oparte na serwerach typu web zapewniają łatwy dostęp do istotnych danych za pomocą różnych przeglądarek. W szczególności w przypadku dużych projektów o globalnej strukturze - COMOS Mobile Solutions oferuje możliwość zoptymalizowania współpracy w całym łańcuchu tworzenia wartości i zwiększenia jej wydajności. 

Jak działa współpraca mobilna?

COMOS Mobile Solutions dla wydajnej współpracy na całym świecie

COMOS View/WebView pozwala nawigować po wizualizacjach wszystkich struktur i właściwościach obiektów, a także dokumentów i danych. Użytkownicy mogą być łatwo zintegrowani z przepływami pracy. Umożliwia to zbudowanie ogólnounijnego portalu informacyjnego, który skraca i optymalizuje procesy planowania.

COMOS w zarządzaniu przepływem pracy. Korzyści z zastosowania:

Zwiększ wartość swoich danych - dzięki zgodnemu zarządzaniu danymi i dokumentami

Zgodne z regułami, zarządzanie danymi i dokumentami jest niezbędne dla ściśle regulowanych branż, takich jak przemysł farmaceutyczny lub spożywczy. Dynamiczne zmiany są nieodłączną częścią życia codziennego. Oprogramowanie takie jak COMOS oferuje zintegrowane zarządzanie zgodnością - dzięki czemu Twój zakład może być eksploatowany, zgodnie z przepisami, przez cały czas.

Zarządzanie danymi i dokumentami

Dowiedz się więcej