Płynny przepływ danych od inżynierii EI&C do automatyzacji zakładu

COMOS EI&C i Logical

Inżynieria elektryczna, oprzyrządowanie, sterowanie (EI&C) oraz planowanie funkcjonalności są ważnymi aspektami inżynierii instalacji. Kluczowym ich wyzwaniem jest zapewnienie płynnego przepływu informacji miedzy inżynierią a automatyką. COMOS EI&C i COMOS Logical umożliwiają płynną integrację wszystkich dyscyplin i działów - od inżynierii elektrotechnicznej po automatykę.

COMOS EI&C i Logical

Optymalnie zaprojektuj i zautomatyzuj swoje instalacje

Dostęp do najnowszych danych inżynierii procesowej jest kluczowy, jeśli chodzi o efektywne projektowanie EI&C i planowanie funkcji. Z kolei do automatyzacji potrzebne są wiarygodne informacje z EI&C i planowania funkcji. COMOS zapewnia bezproblemowy i bezbłędny przepływ danych między wszystkimi dyscyplinami i działami - zarówno w fazach inżynieryjnych, jak i między inżynierią a automatyzacją.

Łatwo planuj systemy rozdzielnic, w tym automatykę, dzięki COMOS EI&C

COMOS EI&C to idealne oprogramowanie do szybkiego i łatwego planowania oprzyrządowania i systemów rozdzielnic, w tym rozwiązań automatyki. Schematy obwodów można przedstawić jako szczegółowe schematy oparte na standardach jedno- lub wielokreskowych. Kolejna zaleta: podejście obiektowe pozwala na jednokrotne zdefiniowanie indywidualnych obiektów planowania w COMOS, niezależnie od formy reprezentacji.

Twórz plany i sekwencje funkcji za pomocą COMOS Logical

Dzięki COMOS Logical możesz tworzyć plany i sekwencje funkcji zgodnie z obowiązującymi standardami. Następnie można użyć funkcji wbudowanych do wygenerowania danych do automatyzacji dla różnych systemów docelowych, takich jak SIMATIC PCS 7. Dzięki płynnemu przepływowi informacji w systemie COMOS planowanie może być oparte na wcześniej zdefiniowanych sygnałach. Co ważne: możesz szybciej śledzić i wdrażać zmiany, a tym samym znacznie minimalizować ryzyko wystąpienia błędu.

COMOS w automatyce. Korzyści z zastosowania:

Zwiększ wartość swoich danych - dzięki cyfrowemu bliźniakowi automatyki

Jako specjalista ds. automatyzacji lub operator instalacji napotykasz wyzwania zglobalizowanych, dynamicznych rynków. Zintegrowane oprogramowanie COMOS łączy wysoce pofragmentowane dane i pozwala w łatwy sposób stworzyć cyfrowego bliźniaka instalacji.