Wydajne modernizacje instalacji i procesów dzięki zintegrowanemu zarządzaniu danymi

COMOS

Zarówno rynki, jak i wymagania klientów rozwijają się dynamicznie. Często wymaga to modyfikacji lub przeprojektowywania instalacji procesowej. Projekty modernizacyjne są jednak zwykle oparte na przestarzałych lub niekompletnych informacjach. COMOS - pozwala szybko przechwytywać, organizować, łączyć oraz wizualizować duże ilości danych i dokumentów - dzięki czemu twoja technologia jest zawsze aktualna.

COMOS

Podstawa skutecznej modernizacji zakładu

W przypadku starszych instalacji często okazuje się, że obecna struktura zakładu nie była zapisywana cyfrowo, przez co z biegiem lat powiększyła się przepaść między projektowaniem a produkcją. Projekty modernizacyjne muszą być zatem pracochłonnie identyfikowane i dokumentowane. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu COMOS możesz zabezpieczyć optymalną podstawę do modernizacji twojego zakładu.

Zlikwiduj lukę miedzy projektowaniem a działaniem w COMOS

Zintegrowane oprogramowanie COMOS do kompleksowego zarządzania instalacją oferuje indywidualne rozwiązanie do optymalizacji instalacji i procesu. Dzięki COMOS - dane z szerokiej gamy źródeł mogą być przechwytywane centralnie. System natychmiastowo zgłasza niespójne dane, porównując dane projektowe z danymi powykonawczymi. Dzięki temu lukę można szybko i skutecznie zlikwidować.

COMOS do modernizacji instalacji i procesu. Korzyści z zastosowania:

Zwiększ wartość swoich danych - dzięki inteligentnym danym dla istniejących instalacji

Informacje o istniejących instalacjach często są nieaktualne, niespójne i rozproszone w wielu źródłach. COMOS oferuje inteligentny sposób przetwarzania, łączenia i wykorzystania danych zakładu - nawet tych, które nie są bezpośrednio widoczne ani dostępne.