Portfolio COMOS 

Zintegrowane oprogramowanie dla całego cyklu życia zakładu

Dzięki COMOS - Siemens jest jedyną firmą na świecie, która oferuje oprogramowanie do zintegrowanego zarządzania projektami zakładów przemysłowych - od inżynierii, operacji i modernizacji po demontaż. Dzięki orientacji obiektowej w COMOS i otwartej architekturze systemu wszystkie dyscypliny i działy mogą pracować na spójnej, jednolitej bazie danych. Właściwe informacje są zawsze dostępne, w dowolnym czasie i miejscu. Portfolio COMOS jest również modułowe: wszystkie rozwiązania programowe mogą być indywidualnie wdrażane w razie potrzeby lub stosowane jako samodzielne rozwiązania.

Rozwiązanie programowe COMOS

Czy posiadasz już podstawową wiedzę na temat COMOS i potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji? A może dopiero odkrywasz portfolio inżynierii i zarządzania instalacjami? Wystarczy kliknąć wybrane rozwiązanie lub przewinąć stronę w dół, aby odkryć nasze produkty i usługi w całym cyklu życia instalacji.

Bezpieczna platforma do wydajnej inżynierii i zarządzania instalacjami

COMOS Platform to podstawa zintegrowanej inżynierii i zarządzania instalacjami przez cały cykl życia. Dzięki temu inżynieria Twojego zakładu jest bardziej wydajna i zwiększa konkurencyjność Twojej firmy na rynku.

COMOS Platform - potężne, podstawowe funkcje na wszystkich etapach cyklu życia zakładu

Dzięki COMOS Platform możesz liczyć na obiektowe, neutralne dla bazy danych oprogramowanie dla interdyscyplinarnych oraz międzywydziałowych działań w inżynieringu i zarządzaniu instalacjami. Oprogramowanie zawiera podstawowe funkcje, które skracają czas opracowywania i umożliwiają efektywny przepływ pracy.

COMOS Enterprise Server - architektura zorientowana na usługi dla globalnej sieci aplikacji

COMOS Enterprise Server umożliwia centralny dostęp do wszystkich danych, wymaganych w zarządzaniu zakładem. Członkowie projektu z różnych działów mogą, za pomocą COMOS Enterprise Server, automatycznie uzyskiwać dostęp do danych z innych dyscyplin i działów na całym świecie. 

COMOS View - bezpieczny portal informacyjny dla wszystkich użytkowników

COMOS View pozwala poruszać się po wizualizacjach wszystkich struktur i właściwościach obiektów, a także dokumentów i danych. COMOS View jest używany w sieci twojej firmy.

Konsekwentna inżynieria instalacji procesowych z COMOSConsistent process plant engineering with COMOS Process

COMOS Process to zintegrowane oprogramowanie do wydajnej inżynierii procesowej, np. do używania danych podstawowych, już na wczesnych etapach inżynierii instalacji, służących do tworzenia diagramów przepływu procesów, które są szczegółowo określone na schematach rurociągów i oprzyrządowania. 

COMOS FEED - kontrolowany proces projektowania już od samego początku

COMOS FEED to narzędzie, które zapewnia podstawę do przybliżonego obliczenia, obejmującego wszystkie koszty na wczesnych etapach inżynierii. Wartości mogą być łatwo przechowywane i zarządzane w przejrzystej formie tabeli.

COMOS P&ID - szybkie i proste generowanie schematów orurowania i oprzyrządowania

Dane i informacje z fazy FEED można bezproblemowo zintegrować z COMOS P&ID. COMOS P&ID oferuje również optymalne połączenie z EI&C Engineering, dzięki czemu sekwencje zorientowane na procesy i EI&C Engineering można mapować bez utraty danych na interfejsach.

COMOS PipeSpec - bezpieczne definiowanie i zarządzanie rurami

COMOS PipeSpec Designer to rozwiązanie do tworzenia specyfikacji rur i zarządzania nimi. W katalogu rur wstępnie zdefiniowano ponad 1000 standardowych elementów rurowych, które można wykorzystać do budowy instalacji.

COMOS Isometrics - interaktywne generowanie izometrii od stanu konstrukcyjnego do stanu powykonawczego

COMOS Isometrics to kompletne rozwiązanie do interaktywnego tworzenia izometrii w oparciu o jedną centralną bazę danych. Pozwala to na znaczną redukcję potencjalnego błędu w izometrii.

COMOS 3D Integration - zintegrowana inżynieria 3D bez potrzeby zmiany oprogramowania

Dzięki COMOS 3D Integration możesz stworzyć bezpieczne połączenie dla niezawodnej wymiany informacji między poszczególnymi rozwiązaniami programowanymi COMOS i wszystkimi standardowymi narzędziami 3D.

Szybka i łatwa inżynieria EI&C z COMOS Automation

Możesz użyć COMOS Automation do inżynierii elektrycznej swoich zakładów - aż do ich pełnej automatyzacji. Specjalnie opracowane rozwiązania obejmują wszystkie procesy dotyczące elektrotechniki, oprzyrządowania i inżynierii sterowania.

COMOS EI&C - zoptymalizowana inżynieria systemów elektrycznych, oprzyrządowania i sterowania

COMOS EI&C to oprogramowanie, które szczegółowo opisuje i określa wszystkie funkcjonalne dane EI&C, które zostały schematycznie opisane podczas planowania procesu. Jest zoptymalizowane poprzez płynne połączenie z inżynierią procesową.

COMOS Logical - wydajna inżynieria funkcji graficznych

COMOS Logical to idealne rozwiązanie do tworzenia graficznych planów i sekwencji funkcji, zgodnie z obowiązującymi standardami. Płynny przepływ informacji w systemie COMOS ułatwia projektowanie na podstawie wcześniej zdefiniowanych sygnałów.

Bezpieczne zarządzanie aktywami dzięki COMOS Operations

Dzięki COMOS Operations masz łatwy dostęp do skutecznej strategii zarządzania zakłądem. Wszystkie dane z fazy projektowania mogą być wykorzystane w fazie operacyjnej - w celu zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej eksploatacji instalacji.

COMOS MRO - ukierunkowane zarządzanie serwisem i konserwacją

COMOS MRO obejmuje pełne zarządzanie, inżynierię, a także organizację eksploatacji i konserwacji instalacji - w tym dokumentację instalacji - w jednym systemie. Zawsze masz dostęp do najnowszych danych technicznych w COMOS.

COMOS Shutdown - wydajne planowanie i bezpieczna realizacja wyłączeń instalacji.

COMOS Shutdown zapewnia, Tobie i wszystkim interesariuszom dostęp do spójnych danych przez cały czas - zarówno z poprzednich faz inżynierskich, jak i eksploatacji i konserwacji. Dzięki temu możesz zarządzać wszystkimi fazami wyłączenia instalacji w jednym systemie.

COMOS Portable & Direct - łatwa i intuicyjna informacja zwrotna bezpośrednio z zakładu.

COMOS Portable umożliwia łatwe wprowadzanie danych za pomocą urządzenia mobilnego. COMOS Direct jest dostępny na stacji w fabryce, a informacje zwrotne są wprowadzane bezpośrednio do systemu. Takie podejście drastycznie zmniejsza ryzyko błędów, a także czas i wysiłek - w porównaniu z metodami papierowymi.

COMOS Inspection - inteligentne zarządzanie inspekcją.

COMOS Inspection umożliwia nieniszczące testy materiałów w ciągłej interakcji z innymi aplikacjami COMOS. Za pomocą COMOS Inspection można na przykład precyzyjnie określić punkty kontrolne, niezbędne do zaplanowania pomiarów za pomocą COMOS Isometrics.

Kompleksowe zarządzanie informacjami z COMOS Lifecycle

Korzystając z COMOS Platform lub za pośrednictwem rozwiązań internetowych, COMOS Lifecycle zapewnia kompleksowe zarządzanie informacjami dla Twojego zakładu. Zapewnia to bezpieczeństwo przy podejmowaniu decyzji oraz dostępie do danych i dokumentów na całym świecie, np. za pośrednictwem urządzeń mobilnych i bezpiecznej integracji usług internetowych.

COMOS PQM - Ustrukturyzowana dokumentacja projektowa i zakładowa.

COMOS PQM umożliwia pełne odwzorowanie techniczne zakładu w jednej bazie danych, do której wszyscy interesariusze projektu mają dostęp w ramach przydzielonych im uprawnień. Jest to nieoceniona zaleta w porównaniu do samodzielnych rozwiązań, które są zawsze podatne na utratę danych i niespójność.

COMOS Walkinside - potężne wizualizacje 3D.

COMOS Walkinside umożliwia wykorzystanie danych inżynierskich z podstawowych i szczegółowych faz inżynierskich - do wizualizacji 3D. Zapewnia całkowicie przejrzyste informacje o zakładach w czasie rzeczywistym, przez cały cykl życia zakładu - do wciągających sesji treningowych, za pośrednictwem zestawów VR lub wydajnej konserwacji.

COMOS Mobile Solutions - globalne, mobilne zarządzanie zakładami.

COMOS Mobile Solutions daje użytkownikom COMOS możliwość pracy z danymi i dokumentami podczas podróży. Niezależnie od tego, czy jesteś na spotkaniu, w podróży, czy w trakcie kontroli zakładu: możesz korygować, sprawdzać i zatwierdzać dokumenty zakładu za pomocą funkcji "redlining".

Zorientowany obiektowo - do tworzenia zintegrowanej sieci aplikacji.

Orientacja obiektowa w COMOS zapewnia spójność sieci aplikacji. W COMOS używamy terminu "obiekt", aby opisać reprezentację danych elementu instalacji. Powiązane arkusze danych, listy i inne dokumenty są bezpośrednio powiązane z odpowiednimi obiektami w celu utworzenia jednostki - dla wydajniejszej pracy.

Portfolio produktów COMOS

Pobierz

The fastest way to the experts

Proposed solutions for your queries and direct access to our experts in Technical Support

COMOS LifeCycle Services

For small customizing tasks in COMOS you can contact the COMOS LifeCycle Service (LCS).

COMOS Training offer

Whether you're looking for basic knowledge for first-time users or specialist know-how for experts and administrators – the COMOS Training Center always offers you the right training for your requirements.

Partner Business

Even more customer focus and service with strong partners