Szybkie, oszczędne i ekonomiczne metody w projektowaniu procesów

COMOS FEED

Około 80% całkowitego kosztu projektu zakładu jest ustalane na etapie projektowania procesu. Dlatego niezawodne obliczenie kosztów na tym etapie jest niezbędne. COMOS FEED zapewnia od samego początku kontrolowaną inżynierię instalacji z oszczędnymi, szybkimi i ekonomicznymi procesami.

COMOS FEED

Kontrolowana inżynieria instalacji

W fazie projektowania procesu, duży nacisk kładziony jest na jakość projektu. Jednym z najważniejszych zadań jest wykonanie wstępnego obliczenia kosztów. Rozdrobnione informacje, długie okresy inżynieryjne i nieodpowiedni nadzór stanowią poważne wyzwania dla inżynierów i operatorów. COMOS FEED pozwala na wykonanie prawidłowych obliczeń typu "ballpark" i zapewnia kontrolowane projektowanie dla Twojego zakładu.

Zredukuj błędy, oszczędź czas i pieniądze 

Decyzje podejmowane w początkowej fazie inżynierii i projektowania (FEED) mają decydujący wpływ na późniejsze szczegółowe projektowanie i są ważne przy określaniu praktyczności, wydajności i opłacalności zakładu. Nasze oprogramowanie COMOS pozwala stworzyć podstawę do prawidłowego obliczania wstępnego projektu instalacji.

 

Blokowe diagramy przepływu i diagramy przepływu procesu (PFD) można efektywnie tworzyć za pomocą COMOS FEED. Komponenty i połączenia z symulacji można automatycznie importować. Mechanizmy przeglądu wyższego poziomu pozwalają zmniejszyć ryzyko błędów. Kształtowanie projektu procesu za pomocą COMOS zapewnia znaczną redukcję czasu i kosztów - zapewniając niezawodną podstawę do dalszej inżynierii instalacji.

Jak działa inżynieria równoległa?

COMOS w projektowaniu procesów. Korzyści z zastosowania:

Zwiększ wartość swoich danych - dzięki konsekwentnej inżynierii i projektowaniu procesów.

Konsekwentna inżynieria procesowa jest niezbędnym elementem udanego projektu instalacji. Zintegrowane zarządzanie informacjami, zapewnione przez oprogramowanie takie jak COMOS, odgrywa ważną rolę w poprawie wydajności podczas projektowania. Dzięki implementacji tego zintegrowanego oprogramowania, można radykalnie obniżyć koszty projektowania i inżynierii na etapie projektowania instalacji.

Konsekwentna inżynieria i projektowanie procesów.

Więcej informacji