Twoje wyzwanie to ilość danych, a klucz do sukcesu to informacje w nich zawarte. Wykorzystaj XHQ i buduj przewagę konkurencyjną w oparciu o informacje.

Informacje na wyciągnięcie ręki. Zawsze i wszędzie.

XHQ to oprogramowanie służące do analizy operacyjnej. Używane do agregacji, integracji, analizy i wizualizacji informacji o zasobach i danych biznesowych z wielu źródeł danych. XHQ zapewnia łatwy dostęp do złożonych danych, co pozwala podjąć świadome decyzje w dowolnym czasie i miejscu. Prostota wdrożenia oraz rozwijania oprogramowania sprawia, że działa bez ograniczeń przez cały dzień, każdego dnia. XHQ - to takie proste!

Prosty dostęp do złożonych danych

XHQ umożliwia podłączenie do różnorodnych źródeł danych (np. baz danych, danych historycznych, utrzymaniowych, jakościowych, danych z systemów ERP, łańcuchu dostaw), mając na celu organizacje, kontekstualizację i wizualizacje danych.

 • Wypróbuj cyfrowego bliźniaka swojego przedsiębiorstwa: kompleksowe środowisko dla wszystkich informacji
 • Informacje aktualizowane w czasie rzeczywistym: poznaj realny stan swoich zasobów
 • Szybkie i niezawodne podejmowanie decyzji: świadome decyzje na wyciągnięcie ręki
 • Popraw jakość swoich decyzji: działaj szybciej, wyciągaj wnioski na podstawie danych

Czym jest XHQ? 

Obejrzyj krótki film i dowiedz się więcej o kompleksowym, wiodącym rozwiązaniu do analizy operacyjnej.

Kompletna technologia, której potrzebujesz

Dlaczego XHQ?

Właściwe informacje we właściwych rękach, właściwym czasie i we właściwej lokalizacji

 

XHQ zapewnia cenne informacje i analizy dotyczące kompleksowego działania. Prowadzi działalność biznesową do osiągnięcia nowych standardów i zwiększenia wydajności.

 • Podejmowanie decyzji na wyciągnięcie ręki, w dowolnym miejscu i czasie 
 • Dostęp do danych z różnych źródeł w jednym, konkretnym miejscu
 • Ciągłe monitorowanie i optymalizacja cennych zasobów
 • Zwiększona dostępność i wydajność sprzętu 
 • Niższe koszty eksploatacji i utrzymania ruchu

Pełny przegląd zasobów na wyciągnięcie ręki

XHQ zapewnia interfejs, który gromadzi wszystkie rodzaje informacji o twoich zasobach. Zintegruj i wizualizuj informacje z dowolnego źródła i dowolnego typu, 1D, 2D i 3D - wszystkie aktualizowane są w czasie rzeczywistym.

 • Jeden portal do zarządzania zasobami - agreguj informacje z różnych źródeł danych, z różnych systemów firm trzecich.
 • Cyfrowa niezawodność i utrzymanie ruchu - przeglądaj wszystkie informacje od ogólnych do bardziej szczegółowych, w celu szybszego wykrycia problemów.
 • Doskonałość operacyjna - identyfikuj, ustalaj priorytety, planuj i wykonuj prace w oparciu o wiarygodne informacje, osiągając wyższy poziom w swoich działaniach

Widoczność wszystkich cennych zasobów i operacji

XHQ jest używany w przemyśle naftowym i gazowym na całym świecie od ponad 20 lat.      Więcej niż 30% globalnych zakładów rafineryjnych korzysta z XHQ do wizualizacji informacji        w czasie rzeczywistym.

 • Jedna platforma ze wszystkimi potrzebnymi informacjami agreguje informacje z dowolnego źródła i z dowolnego systemu firmy trzeciej. 
 • Przegląd rafinerii dostosowany do twoich preferencji - sprawdzaj stan posiadanych zasobów, dane jakościowe, konserwacje, KPI powiązane z finansami i wiele więcej, dzięki szczegółowym analizom danych. 
 • Szybkie wdrożenie - twoja wizualizacja jest gotowa w ciągu kilku dni, a nie miesięcy lub lat.
 • Skalowalne rozwiązanie - skaluj w górę lub w dół, bez zmian w IT i bez wpływu na istniejące systemy.   
 • Aktualizacja danych niemal w czasie rzeczywistym - podejmuj lepsze decyzje w oparciu o aktualne informacje, zapewniając ich jedno źródło.

Łatwe przejście z widoku ogólnego do szczegółowego 

XHQ zapewnia jeden interfejs, który umożliwia pełny przegląd floty.

 • Kompleksowe środowisko dla wszystkich potrzebnych informacji - agreguj dane dowolnego typu lub źródła, z każdego systemu zewnętrznego.
 • Dostosuj widoki do swoich preferencji - podobnie jak w przypadku rozwiązań modułowych, jest możliwość wybrania widoku: stan zasobów, jakość danych, finansowe wskaźniki KPI i inne.
 • Przydatne informacje - przeanalizuj ich wszystkie poziomy, zaczynając od informacji z przeglądu floty, przechodząc do statusu pojedynczego zasobu i wyróżniajac wykryte problemy. 
 • Widoczność w całym przedsiębiorstwie - osiągnij doskonałość w swojej pracy poprzez podejmowanie lepszych i szybszych decyzji.

Łatwe przejście z widoku ogólnego do szczegółowego 

XHQ w optymalizacji produkcji korzysta z pakietu integracji XHQ i gPROMS Oilfield enviroment® oraz narzędzi do symulacji PSE. 

 • Integruje i kontekstualizuje rozwiązania symulacyjne z danymi inżynieryjnymi i operacyjnymi.
 • Tworzy cyfrowego bliźniaka przedsiębiorstwa - agreguje, organizuje, wizualizuje dane i uruchamia przebiegi symulacji, z poziomu unikalnego portalu.
 • Umożliwia szybką, ponowną optymalizację w okresach awarii lub planowanej konserwacji.
 • Przewiduje i optymalizuje proces, osiągając optymalną produkcję.

Natychmiastowa analiza na wyciągnięcie ręki

XHQ agreguje, kontekstualizuje i wizualizuje informacje, ukazując rzeczywisty stan firmy, procesu i zasobów.

Dzięki integracji rozwiązań analitycznych z XHQ możesz łatwo wizualizować wzorce, porównywać i prognozować wartości procesów w horyzoncie czasowym.

 • Predykcja danych -  analitycy mogą przeprowadzić dopasowania wzorców i obliczeń oraz przedstawiać wyniki w XHQ.
 • Samoobsługowa analityka umożliwia przeprowadzenie własnego dochodzenia. Użytkownicy końcowi w każdej chwili mogą uruchamiać narzędzia analityczne w celu przeprowadzenia głębokiej analizy.
 • Ucz się na podstawie danych, działaj szybciej i osiągnij nowy poziom wydajności.

Efektywne przekazywanie zmian i raportowanie

XHQ umożliwia:

 • standaryzację sposobu przechwytywania raportów zmianowych - twórz raporty ze standardowymi pytaniami, zapisuj i analizuj informacje dostępne dla wszystkich interesariuszy,
 • tworzenie raportów rozszerzalnych - buduj standardowe szablony raportów, spełniając swoje oczekiwania,
 • kontekstualizację informacji - dodaj informacje o raportach do pulpitów nawigacyjnych XHQ,
 • dostarczanie cennych informacji do swoich operacji - w każdej chwili przeglądaj historię raportów,
 • usprawnianie swoich działań - podejmuj decyzje na podstawie wiarygodnych informacji.

Optymalizuj swoje procesy batch

Analizę Batch można łatwo wdrożyć w XHQ, aby pomóc osiągnąć doskonałość partii produktów.

 • Porównaj partie w oparciu o zintegrowane dane historyczne procesu i dane systemu batch. 
 • XHQ integruje się z wieloma typami systemów batch i procesami historycznymi. 
 • Sprawnie zidentyfikuj problemy i przyczyny złej wydajności.
 • Podejmuj decyzje na podstawie danych w czasie rzeczywistym.
 • Osiągnij doskonałość w zakresie wydajności, czasu trwania partii batch i wykorzystania instalacji.

Widoczność całego procesu w jednym miejscu

XHQ dla farmacji zapewnia nowy, wyższy poziom wydajności operacyjnej.

 • Pełny podgląd, dzięki któremu możesz podejmować decyzje na podstawie danych w czasie rzeczywistym dla ogólnych operacji, osiągając Całkowitą Efektywność Wyposażenia (OEE)
 • Wizualizuj swoje linie produkcyjne za pomocą odpowiednich informacji z różnych systemów, aby zapewnić widoczność w całym procesie produkcyjnym
 • Zintegruj z istniejącymi systemami, takimi jak batch, historian i SIMATIC eBR
 • Szybko zidentyfikuj problemy i przyczyny złej wydajności
 • Osiągnij doskonałość w zakresie produktywności i wydajności poprzez widoczność całego przedsiębiorstwa oraz możliwość wdrażania ulepszeń 

Szybsze wdrożenie spełniające Twoje potrzeby

XHQ Best Practices jest pakietem rozwiązań, które można zintegrować z istniejącymi możliwościami XHQ w celu rozwiązania typowych problemów biznesowych.     

 

Dzięki XHQ Best Practices otrzymujesz:

 • widoki, narzędzia i komponenty, które można podłączyć do dowolnego systemu XHQ
 • wysoko wartościowe i najlepsze praktyki oparte na dziesięcioleciach doświadczeń projektowych
 • sprawdzoną skalowalność dla wielu obszarów biznesowych
 • możliwość skalowania od małych do największych obiektów
 • pełna elastyczność dostosowywania do twoich unikalnych potrzeb 

Pakiet XHQ Best Practicies to:

 • Analiza Batch 
 • Zarządzanie energią
 • Zarządzanie KPI
 • Inteligentne łańcuchy dostaw
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie utrzymaniem ruchu

Przydatne informacje dla wszystkich

XHQ dostosowywuje swoją wizję, aby zapewnić odpowiednie informacje dla personelu na każdym poziomie - od dyrektora do operatora - i dla każdej dziedziny: biznesu, inżynierii, procesu, utrzymania ruchu i innych.

 • Kierownik operacyjny
 • Kierownik produkcji
 • Kierownik instalacji
 • Kierownik projektu
 • Inżynierowie
 • Działy utrzymania ruchu
Referencje

Doskonałość operacyjna w praktyce

XHQ 6.0

Dowiedz się więcej o najnowszej i wyjątkowej wersji XHQ

Zostań naszym partnerem

Osiągnij nowy poziom wydajności i jakości, łącząc swoje specyficzne doświadczenie, kompetencje i know-how z XHQ, wiodącym oprogramowaniem do analizy operacji w branży przemysłowej.

Usługi

Nasz globalny zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji. Oferujemy unikalny zakres usług i wsparcia w oparciu o naszą rozległą wiedzę technologiczną i branżową.

Skontaktuj się z nami

Jak możemy Ci pomóc?

Oferujemy wsparcie, konsultacje, szkolenia.