Systemy automatyki dla wszystkich zastosowań

Systemy automatyki firmy Siemens - idealne rozwiązanie dla każdej aplikacji

Wymagania stawiane wobec nowoczesnych urządzeń oraz zakładów produkcyjnych ciągle rosną. Firma Siemens jest w stanie wyjść im naprzeciw oferując systemy automatyki, które gwarantują najwyższą wydajność, elastyczność oraz efektywność kosztową.

Kompleksowe podejście do projektowania w środowisku Totally Integrated Automation

Digitalizacja stała się rzeczywistością

TIA w cyfrowym przedsiębiorstwie

TIA kluczem do cyfrowych rozwiązań przemysłowych

Dzięki platformie projektowej Totally Integrated Automation (TIA), wszystkie elementy automatyki pracują wydajnie oraz w sposób w pełni zintegrowany. Otwarta architektura obejmuje cały proces produkcji i gwarantuje: ciągłość w zarządzaniu danymi, zgodność z globalnymi standardami, a także ustandaryzowane interfejsy sprzętowe i programowe.