Optymalizacja wydajności procesu obróbki

Oprogramowanie zarządzające warsztatem produkcyjnym CNC - większa wydajność produkcji

Aby zwiększyć wydajność procesu obróbki, należy zagwarantować bezproblemową migrację danych oraz programów użytkownika, nie tylko pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji, ale również samymi urządzeniami. Wraz z platformą SINUMERIK Integrate, użytkownik otrzymuje dostęp do pakietu rozwiązań programowych dedykowanych dla maszyn oraz systemów produkcyjnych, wyposażonych w układy sterowania SINUMERIK. Rozwiązania te otwierają nowe możliwości połączenia obrabiarek w procesie produkcyjnym pod kątem optymalizacji procesu obróbki - zastosowane programy  zwiększększają wydajności obrabiarek w procesie produkcyjnym. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych produktów i rozwiązań? Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na twoje pytania.

Skontaktuj się z nami

Optymalizacja procesu planowania

W jaki sposób zwiększyć wydajność procesu obróbki oraz zagwarantować wysoką jakość wytwarzanych komponentów?

Rosnące wymagania klientów, modyfikacje komponentów oraz opracowywanie nowych koncepcji produktów sprawiają, że procesy planowania i obróbki stają się coraz bardziej złożone. Aby podołać tym wyzwaniom, niezbędna jest integralność wszystkich etapów pracy nad produktem, którą można osiągnąć poprzez systematyczne wdrażanie rozwiązań cyfrowych. Pozwolą one nie tylko zredukować liczbę błędów podczas procesu, ale również zmniejszyć ilość pętli korekcyjnych. 

Chcesz przygotować element do obróbki w środowisku wirtualnym?

Za sprawą tzw. cyfrowego bliźniaka dostarczonego przez producenta maszyny, użytkownik otrzymuje dostęp do wirtualnego stanowiska produkcyjnego, w którym może planować oraz optymalizować każdy etap procesu obróbki. Może m.in. sprawdzić strategię obróbki kolejnego komponentu w środowisku wirtualnym, podczas gdy obrabiarka pracuje nad innym komponentem, co przekłada się na krótszy czas przygotowania technologii produkcji oraz oszczędności dla przedsiębiorstwa.

Korzystając z oprogramowania SINUMERIK, tzw. "virtual NC kernel" (VNCK), użytkownicy  są w stanie przeprowadzić precyzyjną symulację procesu obróbki z zachowaniem rzeczywistych warunków. Następnie, w oparciu o wyniki symulacji, mogą zoptymalizować proces planowania produkcji oraz zagospodarowania poszczególnych urządzeń, a także obliczyć dokładny koszt produkcji danego komponentu w oparciu o rzeczywisty czas obróbki.

Stanowisko do programowania SinuTrain  udostępnia interfejs SINUMERIK Operate który umożliwia realistyczne odzwierciedlenie panelu obsługi maszyny na PC i pozwala na łatwy transfer wiedzy od szkolenia do praktyki. To wydajne narzędzie umożliwia wygodne programowanie na komputerze w trybie offline i bezpośrednie przenie­sienie programów NC na sterowanie CNC. 

Wyższa wydajność przekłada się na większą konkurencyjność

Dostęp do precyzyjnych informacji na temat stanu maszyny stanowi podstawę do opracowania i wdrożenia działań mających na celu podniesienie wydajności.  Dzięki pakietowi Analyze MyPerformance, użytkownik może śledzić kluczowe wskaźniki na temat stanów danej maszyny, takie jak m.in. całkowita wydajność urządzenia (OEE).

Następnie, w oparciu o te wskaźniki, może przeprowadzić analizy i wskazać możliwości do optymalizacji oraz zwiększenia wydajności.  Oprócz tego, AMP pozwala na bieżąco weryfikować skuteczność wprowadzonych rozwiązań.

Z kolei aplikacja Manage MyMachines MindApp, która jest dostępna na platformie MindSphere, pozwala zwiększyć wydajność maszyny oraz uzyskać przejrzysty wgląd zarówno w bieżący stan urządzenia jak i historię jego eksploatacji. 

Jak zapobiec nieplanowanym przestojom w pracy?

Pakiet Analyze MyCondition nieustannie gromadzi dane dot. procesu obróbki i pozwala systematycznie monitorować stan maszyn podłączonych do serwera SINUMERIK Integrate.

Wyniki testów pozwalają określić bieżące trendy i na ich podstawie przeprowadzić optymalizację działań serwisowych i konserwacyjnych. Kluczowe wskaźniki dot. zużycia komponentów mechatronicznych można wygenerować i wykorzystać do opracowania raportów. Aplikacja ta nieprzerwanie zbiera dane w trakcie procesu produkcyjnego.

W jaki sposób zidentyfikować potencjał do optymalizacji procesu obróbki?

Aby sprawnie monitorować proces obróbki pod kątem potencjalnych optymalizacji, niezbędne jest kompleksowe podejście do zarządzania jakością.

Pakiet Analyze MyWorkpiece /Toolpath, służy do analizowania programów NC oraz danych SINUMERIK z wykorzystaniem nowoczesnych metod wizualizacji 3D w celu zwiększenia wydajności procesu obróbki oraz jakości wytwarzanych komponentów. W oparciu o uzyskane dane, można zidentyfikować błędy w programach już na wczesnym etapie pracy oraz zidentyfikować mało wydajne zachowania maszyny.

Rozwiązanie SINUMERIK Edge przetwarza i analizuje dane procesowe również z systemów pracujących w czasie rzeczywistym. Operator może określić które dane zostaną umieszczone w chmurze i udostępnione do wykorzystania w innych obiektach. W przyszłości, system ten może również być częścią aplikacji opracowanych przez producentów maszyn oraz dostawców usług.

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania zarządzającego warsztatem produkcyjnym CNC.

Pobierz

Pozostałe zalety systemu SINUMERIK