Gotowy na przyszłość

Wykorzystanie pełnej gamy technologii z SINUMERIK

Zakres dostępnych technologii w środowisku obrabiarek jest ogromny. Dlatego firmy produkcyjne, które chcą wykorzystywać pełne spektrum technologii, stają przed dylematem: które sterowanie jest najlepsze dla wszystkich procesów produkcyjnych zarówno od strony obsługi jak i serwisu.

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Wielozadaniowość SINUMERIK CNC 

SINUMERIK oferuje pełny zakres uniwersalnych technologii do toczenia i frezowania. W tym celu na panelu obsługi SINUMERIK Operate zintegrowany został pełny pakiet technologiczny - od cykli obróbki i cykli pomiarowych poprzez DXF-Readera i kalkulator geometrii do graficznego programowania kroków obróbki w ShopMill i ShopTurn. SINUMERIK oferuje szeroką gamę narzędzi do obróbki szlifowaniem. Otwartość architektury systemu SINUMERIK i unikalny na rynku zakres funkcji systemowych umożliwiają producentom maszyn realizację wszystkich możliwych technologii - od cięcia laserem do układania taśm kompozytowych w przemyśle lotniczym. 

 

Podczas obróbki wielozdaniowej, czyli połączeniu kilku technologii na jednej maszynie, operacje toczenia na frezarce i frezowania na tokarce obsługiwane są za pomocą SINUMERIK Operate  -wydajnego i uniwersalnego pakietu do kompletnej obróbki. Jednak zakres technologiczny i otwartość oprogramowania układu SINUMERIK nie ogranicza możliwości dalszych ich połączeń i rozszerzeń. Dzięki temu zwiększa się zakres obróbki i możliwość rozbudowywania komponentów maszyny, przez co unika się zmian zamocowania, czego efektem jest wzrost wydajności, przy zachowaniu jakości.

Technologie przyrostowe umożliwiają wytwarzanie części o wysokim stopniu skomplikowania, naprawę i łączenie ze sobą przedmiotów obrabianych, wdrażanie innowacyjnych strategii produkcji, nowych koncepcji projektowych oraz komponentów z materiałów kompozytowych i o zróżnicowanej strukturze wewnętrznej. SINUMERIK wspiera technologie przyrostowe w całym łańcuchu procesów. 

 

SINUMERIK stwarza również nowe możliwości zastosowania robotów. Oprócz zadań czysto manipulacyjnych robot przejmuje również zadania związane z obróbką, co znaczcie odciąża obrabiarkę. Pojawiają się także nowe rodzaje konstrukcji obrabiarek, np. do cięcia strumieniem wody elementów z tworzyw sztucznych.

Korzyści z integracji systemu 

Jakie są korzyści z tak szerokiego zakresu funkcji i połączenia technologii obróbki tylko w jednym sterowaniu CNC? 

  1. Firmy produkcyjne, które do tej pory stosowały w swoich maszynach przede wszystkim podstawowe technologie obróbki, mogą rozszerzyć zakres produkcji bez konieczności zmiany systemu sterowania i wówczas oferować dodatkowe usługi obróbcze.
  2. Operatorzy obrabiarek mogą być wdrażani do obsługi różnych maszyn w sposób elastyczny dzięki w pełni zintegrowanej filozofii obsługi SINUMERIK Operate.
  3. Układ procesu oraz narzędzia CNC do przygotowywania programów mogą być przenoszone do różnych technologii w parku maszynowym w sposób, który odciąży pracowników i zasoby.  
  4. Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie zakłóceń, zarządzanie częściami zamiennymi czy modernizację technologii sterowania: usługa pochodzi z jednego źródła, nawet w przypadku automatyzacji produkcji lub wykorzystania danych procesowych w celu zwiększenia wydajności.
Portal CNC4you - porady i wskazówki dla każdego użytkownika

Dowiedz się więcej

Technologie obróbki CNC 

Toczenie, frezowanie, wgłębna obróbka otworów, frezowanie na tokarce, toczenie na frezarce – to standardowe technologie obróbki, które są całkowicie obsługiwane za pomocą SINUMERIK Operate. Obejmuje to intuicyjną obsługę - uważaną za wzorcową - wszystkie rodzaje programowania (DIN/ISO, cykle obróbki, programowanie w produkcji warsztatowej, jak również graficzne, metody języka wysokiego poziomu), zintegrowaną symulację, integrację w łańcuchach procesów CAD/CAM, automatyzację produkcji oraz IT - w tym narzędzia programowe, takie jak SinuTrain i Run MyVirtual Machine, do przygotowania programów, edukacji i szkoleń na komputerze. Dzięki takim opcjom jak MDynamics, Top Surface i Top Speed spełnione są najwyższe wymagania dotyczące precyzji i jakości powierzchni.

Architektura systemu SINUMERIK wspiera projekty maszyn i rozwiązania produkcyjne, które od razu łączą kilka technologii obróbki, a także technologie przyrostowe. Typowe połączenie technologii, takie jak frezowanie na tokarce czy toczenie na frezarce, są już integralną częścią oprogramowania systemowego. 

 

Często stosowane technologie, takie jak szlifowanie lub frezowanie obwiedniowe, ale także specjalne zastosowania standardowych technologii, które wymagają specjalnych nakładek w panelu obsługi (np. frezowanie rowków mocujących łopatki, frezowanie kół zębatych lub łopatek turbin), które mogą wykorzystywać podstawowe funkcje systemu wymagane dla tych technologii w sterowaniu SINUMERIK (np. podczas szlifowania „ruch oscylacyjny”, „kondencjonowanie ściernic”, „kasowanie uchybu nadążania”, itp.).

Funkcje zintegrowane i funkcje systemu do tworzenia specyficznych dla aplikacji interfejsów użytkownika umożliwiają producentowi maszyn spełnienie wymagań klienta końcowego przy minimalnym nakładzie pracy i bez konieczności zmiany systemu. 

Technologie specjalne, jak cięcie laserem, strumieniem wody, spawanie wiązką elektronów korzystają z podstawowych właściwości systemu SINUMERIK. Przykładami tego są otwartość na integrację własnych funkcji, algorytmów i technologii oraz korzyści, jakie oferuje portfolio automatyki z jednego źródła w zakresie inżynierii, zaopatrzenia, uruchomienia, konserwacji i zarządzania częściami zamiennymi - zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami branżowymi ze wsparciem serwisowym na całym świecie. 

  

Technologie przyrostowe są uwzględnione w łańcuchu procesów z NX-CAD/CAM na równi z procesami obróbki skrawaniem i dlatego mogą być zaadaptowane zarówno jako samodzielne technologie w maszynie lub jako uzupełnienie w maszynach wielozadaniowych/wielotechnologicznych.

 

Automatyzacja produkcji za pomocą robotów sterowanych przez sterowanie SINUMERIK umożliwia robotowi obróbkę równoległą do procesu - a obsługa i programowanie odbywa się za pomocą standardowego interfejsu SINUMERIK Operate.

Wszystkie technologie obróbki czerpią korzyści z łatwej integracji maszyn sterowanych za pomocą SINUMERIK z liniami produkcyjnymi, systemami sterowania i systemami IT do automatyzacji fabryk, łańcuchów produkcji oraz systemów jej planowania, monitorowania procesów i ich stanu oraz zarządzania zasobami.

Wszystko na temat technologii obróbki

Pobierz broszurę

Pliki do pobrania i wsparcie techniczne

Więcej informacji na temat technologii obróbki CNC

Tutaj znajdziesz przydatne pliki do pobrania i pomoc dotyczącą naszych produktów SINUMERIK.

Podręczniki programowania

Nasze podręczniki programowania są dostosowane do potrzeb programistów, technologów i użytkowników maszyn. Na przykładach prostych programów objaśnione zostały polecenia i instrukcje zgodnie z normą DIN 66025, omówione zostało programowanie skomplikowanego programu obróbki, programowanie cykli pomiarowych oraz przeprowadzanie skomplikowanych zadań pomiarowych. Podręczniki programowania wspierają użytkownika również podczas tworzenia programów i interfejsów oprogramowania, a także podczas usuwania błędów.

W tym podręczniku na przykładzie prostych programów objaśnione zostały polecenia i instrukcje zgodnie z normą DIN 66025.

Ten podręcznik wyjaśnia sposób programowania skomplikowanego programu obróbki (np. powierzchnie swobodne, synchronizowanie kanałów itp.).

Ten podręcznik wyjaśnia programowanie cykli pomiarowych, które są używane do rozwiązywania konkretnych zadań pomiarowych. Dzięki elastycznej strukturze cykli pomiarowych można wykonać prawie każde zadanie pomiarowe na frezarce lub tokarce.

Opis funkcji

Nasze opisy funkcji dostosowane są do potrzeb projektantów, technologów (ze strony producenta maszyny) i inżynierów ds. uruchomienia (systemów i maszyn). Podręczniki te zawierają szczegółowe informacje na temat obsługi funkcji SINUMERIK.

W tym podręczniku opisano funkcje podstawowe SINUMERIK.

W tym podręczniku opisano funkcje specjalne SINUMERIK.

W tym podręczniku opisano funkcje rozszerzone SINUEMRIK.

Ten podręcznik zawiera opis konfiguracji, programowanie i obsługę funkcji "Zarządzania narzędziami" oraz jej właściwości.