Elastyczne szlifowanie dzięki otwartej architekturze systemu

Do prostych i złożonych aplikacji szlifowania

Nowe wymagania dotyczące jakości i elastyczności w coraz większym stopniu wpływają na rynek szlifierek. Celem jest zwiększenie wydajności, przy jednoczesnym zwiększeniu złożoności obróbki.

Funkcje ustawcze

Wstępne przyporządkowanie ustawień technologicznych do szlifierek skraca i upraszcza uruchomienie. Ponieważ położenie narzędzi szlifierskich i obciągacza na maszynie są ważne dla osiągnięcia dokładnego wyniku szlifowania, dodatkowe cykle pomocnicze upraszczają ustawienie, a tym samym oszczędzają czas. Przy tym, np. wyniki pomiarów uzyskane podczas zadrapania narzędziem są obliczane z uwzględnieniem konfiguracji sterowania. Obsługa odbywa się poprzez graficzne menu bezpośrednio zintegrowane z nowoczesnym interfejsem graficznym SINUMERIK Operate.

Profilowanie równoległe do osi

W zależności od typu ściernicy konieczne jest profilowanie nowej ściernicy lub istnieje potrzeba zapewnienia wcześniej wyprofilowanej ściernicy z nowym profilem ściernicy. Obciąganie równoległe do konturu jest skuteczną metodą ostrzenia, ponieważ oryginalny profil został zachowany. Nowe lub ponowne profilowanie z opcją SINUMERIK „profilowanie równoległe do osi” ma tę zaletę, że proces można wznowić w punkcie przerwania konturu i że nie trzeba wykonywać cięć w powietrzu przy zmniejszonej prędkości obciągania. Oszczędza to czas i zwiększa wydajność.


Kompensacja/Przerwanie programu

Systematyczne i maszynowe odchyłki mogą być rejestrowane już podczas fazy uruchamianiu i wyświetlane za pomocą ustawień na sterowaniu CNC. Odchyłki mogą również wystąpić podczas normalnej pracy z powodu wpływu czynników otoczenia, takich jak temperatura lub inne zewnętrzne obciążenia. W takich przypadkach SINUMERIK zapewnia liczne funkcje kompensacji, które wzajemnie się uzupełniają, takie jak kompensacja luzów, kompensacja błędu skoku śruby pociągowej lub kompensacja tarcia.

Dowiedz się więcej na temat funkcji kompensacji