Elastyczne szlifowanie dzięki otwartej architekturze systemu

Proces szlifowania

Do prostych i złożonych aplikacji szlifowania

Nowe wymagania dotyczące jakości i elastyczności w coraz większym stopniu wpływają na rynek szlifierek. Celem jest zwiększenie wydajności, przy ciągłym zwiększaniu złożoności obróbki.

SINUMERIK MC

SINUMERIK MC

Szukasz otwartego rozwiązania Motion Control dla prostych aplikacji szlifowania?

SINUMERIK MC jest otwartym sterowaniem CNC umożliwiającym łatwą integrację indywidualnych interfejsów użytkownika.

Film

Zalety szlifowania z SINUMERIK

Film przedstawia najważniejsze zalety naszego rozwiązania Motion Control dla aplikacji szlifowania.

Funkcje ustawcze

Graficzny interfejs użytkownika wspiera wprowadzanie ustawień technologicznych do szlifierek skraca i upraszcza uruchomienie. Ponieważ położenie narzędzi szlifierskich i obciągacza na maszynie są ważne dla osiągnięcia dokładnego wyniku szlifowania, dodatkowe cykle pomocnicze upraszczają ustawienie, a tym samym oszczędzają czas. Przy tym, np. wyniki pomiarów uzyskane podczas zadrapania narzędziem są obliczane przesunięcia bazowe wraz z uwzględnieniem konfiguracji sterowania. Obsługa odbywa się poprzez graficzne menu bezpośrednio zintegrowane z nowoczesnym interfejsem graficznym SINUMERIK Operate.

Profilowanie równoległe do osi

W zależności od typu ściernicy konieczne jest profilowanie nowej ściernicy lub jeśli istnieje potrzeba zastąpienia wcześniej wyprofilowanej ściernicy z nowym profilem ściernicy. Obciąganie równoległe do konturu jest skuteczną metodą ostrzenia, aby oryginalny profil został zachowany. Nowe lub ponowne profilowanie z opcją SINUMERIK „profilowanie równoległe do osi” ma tę zaletę, że proces można wznowić w punkcie przerwania konturu i że nie trzeba wykonywać cięć w powietrzu przy zredukowanym posuwie obciągania. Oszczędza to czas i zwiększa wydajność.

Kompensacja/Przerwanie programu

Systemowe i maszynowe odchyłki mogą być rejestrowane już podczas fazy uruchamianiu i wyświetlane za pomocą ustawień na sterowaniu CNC. Odchyłki mogą również wystąpić podczas normalnej pracy z powodu wpływu czynników otoczenia, takich jak temperatura lub inne zewnętrzne zakłócenia. W takich przypadkach SINUMERIK zapewnia liczne funkcje kompensacji, które wzajemnie się uzupełniają, takie jak kompensacja luzów, kompensacja błędu skoku śruby pociągowej lub kompensacja tarcia.

Pliki do pobrania i wsparcie techniczne

Więcej informacji na temat operacji szlifowania

Tutaj znajdziesz przydatne pliki do pobrania i pomoc dotyczącą naszych produktów SINUMERIK.

Sekcja dokumentacji dotycząca szlifowania zawiera informacje na temat poleceń obsługowych i elementów obsługi SINUMERIK Operate, wymaganych dla technologii szlifowania. 

Podręczniki

Niniejszy podręcznik objaśnia elementy obsługi i polecenia obsługowe w SINUMERIK Operate, a także specyficzne aspekty szlifowania na szlifierkach do wałków.