Elastyczne szlifowanie dzięki otwartej architekturze systemu

Proces szlifowania

Do prostych i złożonych aplikacji szlifowania

Nowe wymagania dotyczące jakości i elastyczności w coraz większym stopniu wpływają na rynek szlifierek. Celem jest zwiększenie wydajności, przy ciągłym zwiększaniu złożoności obróbki.

Bądź na bieżąco:

Newsletter CNC4you

SINUMERIK MC

SINUMERIK MC

Szukasz otwartego rozwiązania Motion Control dla prostych aplikacji szlifowania?

SINUMERIK MC jest otwartym sterowaniem CNC umożliwiającym łatwą integrację indywidualnych interfejsów użytkownika.

Film

Zalety szlifowania z SINUMERIK

Film przedstawia najważniejsze zalety naszego rozwiązania Motion Control dla aplikacji szlifowania.

Funkcje ustawcze

Graficzny interfejs użytkownika wspiera wprowadzanie ustawień technologicznych do szlifierek skraca i upraszcza uruchomienie. Ponieważ położenie narzędzi szlifierskich i obciągacza na maszynie są ważne dla osiągnięcia dokładnego wyniku szlifowania, dodatkowe cykle pomocnicze upraszczają ustawienie, a tym samym oszczędzają czas. Przy tym, np. wyniki pomiarów uzyskane podczas zadrapania narzędziem są obliczane przesunięcia bazowe wraz z uwzględnieniem konfiguracji sterowania. Obsługa odbywa się poprzez graficzne menu bezpośrednio zintegrowane z nowoczesnym interfejsem graficznym SINUMERIK Operate.

Profilowanie równoległe do osi

W zależności od typu ściernicy konieczne jest profilowanie nowej ściernicy lub jeśli istnieje potrzeba zastąpienia wcześniej wyprofilowanej ściernicy z nowym profilem ściernicy. Obciąganie równoległe do konturu jest skuteczną metodą ostrzenia, aby oryginalny profil został zachowany. Nowe lub ponowne profilowanie z opcją SINUMERIK „profilowanie równoległe do osi” ma tę zaletę, że proces można wznowić w punkcie przerwania konturu i że nie trzeba wykonywać cięć w powietrzu przy zredukowanym posuwie obciągania. Oszczędza to czas i zwiększa wydajność.

Kompensacja/Przerwanie programu

Systemowe i maszynowe odchyłki mogą być rejestrowane już podczas fazy uruchamianiu i wyświetlane za pomocą ustawień na sterowaniu CNC. Odchyłki mogą również wystąpić podczas normalnej pracy z powodu wpływu czynników otoczenia, takich jak temperatura lub inne zewnętrzne zakłócenia. W takich przypadkach SINUMERIK zapewnia liczne funkcje kompensacji, które wzajemnie się uzupełniają, takie jak kompensacja luzów, kompensacja błędu skoku śruby pociągowej lub kompensacja tarcia.

Pliki do pobrania i wsparcie techniczne

Więcej informacji na temat operacji szlifowania

Tutaj znajdziesz przydatne pliki do pobrania i pomoc dotyczącą naszych produktów SINUMERIK.

Sekcja dokumentacji dotycząca szlifowania zawiera informacje na temat poleceń obsługowych i elementów obsługi SINUMERIK Operate, wymaganych dla technologii szlifowania. 

Podręczniki

Niniejszy podręcznik objaśnia elementy obsługi i polecenia obsługowe w SINUMERIK Operate, a także specyficzne aspekty szlifowania na szlifierkach do wałków.