Archiwizacja parametrów maszynowych

Wysyłanie danych na urządzenie zewnętrzne

Archiwizacja parametrów maszynowych

Proces produkcji wykorzystujący obrabiarki wymaga dużej ilości danych pomiarowych oraz parametrów, które zagwarantują wysoką jakość oraz zapewnią, że produkcja będzie odbywać się zgodnie z odnośnymi wymogami prawnymi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku technologii medycznych oraz sektora lotniczego. Oba obszary wymagają niezwykle wysokiej jakości oraz odpowiedzialności za wyprodukowane komponenty przez dziesiątki lat od momentu produkcji.

 

Aby zapobiec utracie parametrów maszynowych podczas procesu produkcyjnego, można wykorzystać elementy języka wysokiego poziomu takie jak EXTOPEN, WRITE oraz EXTCLOSE w celu archiwizacji danych i zabezpieczenia produkcji. Archiwizacja z wykorzystaniem pliku dziennika możliwa jest w przypadku wszystkich kanałów NCK dla każdego z urządzeń dostępnych na obrabiarce.

Poniższy przykład przedstawia użytkownikom aplikację wysyłającą dane na urządzenie zewnętrzne z wykorzystaniem elementów języka wysokiego poziomu EXTOPEN, WRITE i EXTCLOSE.

EXTOPEN - WRITE - EXTCLOSE

Zapisywanie danych z programu obróbki na urządzeniu zewnętrznym za pomocą komend językowych jest możliwe dzięki elementom języka wysokiego poziomu WRITE. Na przykład, w celu zapisania kopii utworzonych danych pomiarowych lub wprowadzenia tych danych, należy użyć elementu języka wysokiego poziomu WRITE w połączeniu z komendą EXTOPEN.

 

Stosując tę kombinację sprawiamy, że wcześniej określone urządzenie zostaje otwarte za pomocą komendy EXTOPEN zanim dane zostaną odczytanie za pomocą WRITE i zapisane w folderze docelowym. Po zapisaniu danych na urządzeniu zewnętrznym, operację finalizuje się za pomocą EXTCLOSE w momencie zakończenia programu M30, lub „Channel reset”. Dla przykładu, pliki znajdujące się na lokalnej karcie CompactFlash traktowane są jako zewnętrzne urządzenia lub pliki.

Struktura komend programowania

Zapisu na zewnętrznym urządzeniu/pliku dokonuje się w 3 krokach.

 

Otwarcie zewnętrznego urządzenia/pliku
Zewnętrzne urządzenie/plik są otwarte dla kanału umożliwiającego zapis z wykorzystaniem komendy EXTOPEN.

 

Dane są zapisywane

Do zapisywania danych wykorzystuje się komendę WRITE

 

Zamknięcie zewnętrznego urządzenia/pliku

Urządzenie/plik są ponownie uwalniane przy pomocy komendy EXTCLOSE lub gdy program (M30) dobiegnie końca.

Składnia

Komendy EXTOPEN, WRITE oraz EXTCLOSE mają następującą strukturę:

 

DEF INT <error>

 

DEF STRING[<n>] <output>

 

EXTOPEN (<error>,“<ExtG>“,<processing mode>,<use mode>,<write mode>)

 

<output>="output data"

 

WRITE(<error>,“<ExtG>“,<output>)

EXTCLOSE(<error,“<ExtG>“)

Komenda

Opis

STRING

Ciąg znaków typu STRING o określonej długości

EXTOPEN

Komenda otwierająca zewnętrzne urządzenie/plik

<error>

Zmienna przedstawiająca wartość błędu

<ExtG>

Symboliczny identyfikator otwarcia zewnętrznego urządzenia

<processing mode>

Tryb przetwarzania dla komend zapisu na tym urządzeniu

<use mode>

Tryb użytkowania dla urządzenia (dzielony/wyłączny)

<write mode>

"O" = nadpisać, "A" = Dodać

WRITE

Komenda powodująca dodanie danych na końcu określonego pliku.

<error>

Zmienna przedstawiająca wartość błędu.

<file name>

Nazwa pliku w pasywnym systemie plików, do którego mają zostać dodane określone informacje.

<ExtG>

Należy określić symboliczny identyfikator w celu otwarcia zewnętrznego urządzenia.

<data/block>

 Blok lub dane, które mają zostać dodane do określonego pliku.

EXTCLOSE

 Komenda zamykająca zewnętrzne urządzenie/plik, które były otwarte

<error>

Zmienna przedstawiająca wartość błędu

<ExtG>

Symboliczny identyfikator zamknięcia zewnętrznego urządzenia/pliku

Czy chciałbyś skontaktować się z zespołem CNC4you?

Pytania lub sugestie? Napisz do nas!

Masz propozycję na kolejny tutorial wideo, przykład obróbki komponentu lub artykuł online? Koniecznie nam o tym powiedz!