Automatyzacja produkcji oraz tworzenie sieci

CNC4you - Production planning
Jednolite i spójne środowisko dla planowania, kontrolowania, monitorowania i optymalizacji produkcji, nawet w przypadku niejednorodnych parków maszynowych.

Zautomatyzuj swoją produkcję i wykorzystaj zasoby w najbardziej efektywny sposób dzięki oprogramowaniu SINUMERIK

SINUMERIK pozwala na optymalizację procesu produkcji w zintegrowanym ekosystemie funkcjonalności CNC, łańcucha procesu, robotyki, zarządzania zasobami i wirtualizacji. Elastyczność systemów firmy Siemens pozwala również na integrację systemów sterowania stron trzecich w środowiskach typu „brown field”, gdzie już funkcjonują obrabiarki. 

Bądź na bieżąco:

CNC4you newsletter

Megatrend: wirtualizacja

Megatrend: wirtualizacja

W zwykłym warsztacie, u producenta realizującego większe kontrakty, w dziale produkcji w średniej firmie czy w dużej firmie przemysłowej - praktycznie każdy proces produkcji zyskuje na planowaniu i przeprowadzaniu operacji z wykorzystaniem technik symulacyjnych. Techniki te, oraz oprogramowanie do zarządzania halą produkcyjną, pomagają w optymalizacji wykorzystania obrabiarek i innych zasobów w celu uniknięcia ryzyka związanego z kolizjami, błędami procesowymi czy niewłaściwą obsługą. Zmniejszające się wielkości serii przy zwiększającej się ilości komponentów wykonywanych na zamówienie jeszcze bardziej nasilają ten trend.

 

Automatyzacja produkcji coraz częściej odbywa się za pomocą systemów CNC. Roboty sterowane za pomocą programów CNC zajmują się transportem materiałów, przygotowaniem do produkcji, a także samą produkcją.  Wykorzystanie najnowszych systemów sterowania sprawia, że roboty stają się integralną częścią procesu wirtualizacji i wizualizacji cyfrowych bliźniaków, przez co są w stanie docierać do dotąd nieosiągalnych dla nich poziomów spójności w procesie automatyzacji produkcji.

CNC4you

Roboty w procesie produkcyjnym

Roboty sterowane za pomocą programów CNC w procesie logistyki, przygotowania do produkcji oraz obróbki

Robotyka CNC w procesie logistyki, przygotowania do produkcji oraz obróbki

Robot jest w stanie zrobić znacznie więcej, a jego obsługa staje się łatwiejsza, gdy automatyzacja i symulacją zintegrowane są z systemami produkcyjnymi. Funkcjonalność „Run MyRobot” w SINUMERIK realizuje to podejście w przypadku różnorodnych systemów sterowania czy środowisk produkcyjnych - od zwykłych zadań logistycznych, przez łączenie ze sobą stacji roboczych aż po przygotowanie do produkcji i przeprowadzanie operacji obróbczych.

CNC4you

Wykorzystywanie danych procesowych w przetwarzaniu brzegowym

SINUMERIK Edge otwiera nowe możliwości w obszarze lepszego wykorzystania danych procesowych oraz nowych funkcji obrabiarek bazujących na zgromadzonych danych

Przetwarzanie brzegowe: Inteligencja maszyn wykorzystująca dane procesowe o wysokiej częstotliwości

Przetwarzanie brzegowe wykorzystuje dane obrabiarki o wysokiej częstotliwości, inteligencję maszyn oraz łączność urządzeń o bliskiej topologii tworząc nowe szanse na poprawę produktywności, elastyczności i efektywności procesu produkcji. Przetwarzanie brzegowe dla obrabiarek wykorzystuje sprawdzone komponenty „Industrial Edge” w połączeniu z SINUMERIK. Przetwarzanie brzegowe dostępne jest zarówno tylko dla obrabiarek, jak i dla całej linii produkcyjnej, a w połączeniu z MindSphere posiada również funkcjonalność związaną z technologią chmury. Dlatego też zadania takie jak predykcyjne utrzymanie ruchu czy działania związane z kluczowymi wskaźnikami efektywności również mogą być realizowane za pomocą przetwarzania brzegowego.

CNC4you

Zarządzanie warsztatem produkcyjnym

Oprogramowanie zarządzające warsztatem produkcyjnym CNC firmy Siemens działa na trzech poziomach: na maszynie, na produkcji i na sieci lokalnej lub w chmurze.

Optymalizacja produkcji oraz procesów CNC

Oprogramowanie zarządzające warsztatem produkcyjnym CNC firmy Siemens działa na trzech poziomach: na maszynie, na produkcji i na sieci lokalnej lub w chmurze.

Przydatne porady oraz artykuły dot. automatyzacji produkcji oraz tworzenia sieci

SINUMERIK - wideo na żywo #12

Raporty użytkownika

CNC4you

Z pomocą cyfrowego bliźniaka robot CNC może znacznie więcej

Integracja robotyki oraz przetwarzanie brzegowe dla już posiadanych obrabiarek 

Fabryka silników firmy Siemens mieszcząca się w Bad Neustadt została wyposażona w centrum frezarskie wraz z robotami sterowanymi przez program CNC oraz przetwarzanie brzegowe. Coś specjalnego: Cyfrowy bliźniak robota do przygotowania procesu produkcyjnego i jego uruchomienia. W wirtualnym świecie możliwa jest nawet nauka obróbki nowych komponentów. 

CNC4you

Gotowi do produkcji dzięki cyfrowemu bliźniakowi

Bramowe centrum frezarskie z SINUMERIK ONE: Model cyfrowy pozwala na dużą oszczędność czasu w okresie zwiększania produkcji

Klient końcowy otrzymał cyfrowego bliźniaka dla dwóch nowych bramowych centrów frezarskich MAKA PM270 sterowanych za pomocą SINUMERIK ONE w momencie konstruowania obrabiarek. Oznacza to, że programy NC, w tym testy kolizyjne, mogły zostać sprawdzone, a operatorzy przeszkoleni zanim maszyny zostały oddane do użytku. Dzięki temu, można było rozpocząć produkcję dużo wcześniej. 

CNC4you

Bardziej produktywny cyfrowy bliźniak

Bezustanne skoncentrowanie na produktywności procesu produkcji

Siemens Tübingen nie ustaje w procesie optymalizacji produktywności procesu produkcji silników z przekładnią mechaniczną SIMOGEAR korzystając z symulacji obrabiarek i innych urządzeń.   

CNC4you

Precyzyjne roboty funkcjonujące jako obrabiarki

Maucher CNC-Robotic GmbH

Maucher korzysta ze standardowych robotów sterowanych numerycznie do precyzyjnego klejenia, usuwania zadziorów, cięcia strumieniem wody, gratowania, nitowania i innych zadań w procesie produkcji i dzięki temu odnosi sukcesy. Firma oferuje aktualnie inteligentne jednostki obróbcze korzystające z robotów sterowanych numerycznie firmom trzecim jako spersonalizowane centra obróbcze bazujące na standardowych jednostkach produkcyjnych, które nie wymagają fundamentów i mieszczą się na ciężarówce po kompletnym montażu.

CNC4you

Roboty w procesie produkcyjnym

Frezarka połączona ze ze stanowiskiem do wiercenia

SINUMERIK steruje robotami i obrabiarkami jednocześnie Przykład z Bad Neustadt

Czy chciałbyś skontaktować się z zespołem CNC4you?

Pytania lub sugestie?

Napisz do nas!