CYCLE996 - pomiar kinematyki

CYCLE996 z SINUMERIK 840D pozwala na pomiar kinematyki osi obrabiarki o kilku osiach obrotowych bez konieczności przeprowadzania dużych inwestycji finansowych i czasowych.

Pomiar kinematyki

Obróbka wieloosiowa wymaga precyzyjnej pracy obrabiarki. Oznacza to, że osie muszą współpracować we właściwy sposób. Aby było to możliwe, należy zmierzyć kinematykę osi obrotowych, czyli wektory zapisane dla osi ustawianych cyfrowo lub manualnie oraz wszelkich poprawek wprowadzonych do systemu sterowania. Kiedyś wymagało to dużych nakładów pracy oraz czasu.

 

Jednakże dzięki CYCLE996 - specjalnemu cyklowi dostępnemu dla tego zastosowania - istnieje możliwość automatycznego zmierzenia wektorów osi obrotowych jedynie za pomocą kuli kalibracyjnej oraz skalibrowanej sondy. W praktyce, cykl ułatwia sprawdzanie i zwiększa poziom jakości procesu, jako że korekty wektorów osi obrotowych mogą zostać sprawdzone automatycznie, np. w związku z różnicami temperatur, uszkodzeniami mechanicznymi i innymi czynnikami.

 

Cykl pomiaru kinematyki dostępny jest dla SINUMERIK 840D, 840D sl oraz 840Di CNCs.

Sprawdzanie lub wyrównywanie osi obrotowej

Kulę kalibracyjną montuje się na stole obrabiarki. Kula mierzona jest za pomocą sondy w trzech pozycjach dla każdej z osi obrotowych oraz wektorów obliczanych na danej płaszczyźnie. CYCLE996 uruchamiany jest 3 razy dla każdej z pozycji poszczególnych osi obrotowych. Pomiar kinematyki uznaje się za zakończony po przeprowadzeniu pomiarów dla każdej z osi.


Po przeprowadzeniu procesu pomiarowego, wartości korekt mogą być wprowadzone w celu cyfrowego wyrównania osi obrotowych. Cykl pomiarów kinematyki może być również wykorzystywany jedynie w celu sprawdzenia. W takim przypadku otrzymane wartości służą tylko celom dokumentacyjnym. Cykl dostępny jest dla 840D sl i pozwala na sprawdzenie dokładności kinematyki oraz jej korektę.

 

Czy chciałbyś skontaktować się z zespołem CNC4you?

Pytania lub sugestie? Napisz do nas!

Masz propozycję na kolejny tutorial wideo, przykład obróbki komponentu lub artykuł online?