Cyfryzacja z punktu widzenia warsztatowej

Cyfryzacja i wciąż rosnąca elastyczność procesów tworzących wartość to obszerne zagadnienia, o których napisano już wiele książek. Ale które ich aspekty są na prawdę ważne dla procesów produkcyjnych wykorzystujących CNC? Jak i gdzie dzisiejsi producenci mogą rozpocząć swoją przygodę z cyfryzacją? Jak zmienia ona pracę specjalistów CNC?

Przemysł 4.0

W przyszłości Przemysł 4.0 i cyfryzacja procesów przemysłowych będą częścią każdego etapu procesu produkcji - od projektu do gotowego produktu, a także na etapie serwisowania. Jednakże producenci kontraktowi wykorzystujący technologię CNC biorą udział jedynie w niewielkiej części cyklu życia komponentu, jako że za projekt i dalsze użytkowanie produktu odpowiedzialny jest głównie klient. Małe i średnie firmy nie są nawet odpowiedzialne za kompleksowe planowanie produkcji. Zamiast tego, usługi które oferują są zazwyczaj realizowane „na zlecenie”. Dlatego też producenci wykorzystujący technologię CNC realizują działania związane z cyfryzacją głównie w obszarach przygotowania do produkcji oraz samej produkcji odbywającej się z wykorzystaniem obrabiarek.

 

Przygotowanie do realizacji kontraktu i produkcja mogą zostać rozłożone na kolejne czynniki, począwszy od wzięcia udziału w przetargu, a skończywszy na procesie zapewnienia jakości. Zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu cyfryzacji, a także zakres aktualnie dostarczanych rozwiązań, w tym sterowanie SINUMERIK, można zilustrować za pomocą typowych pytań, jakie zadają sobie dziś producenci wykorzystujący technologie CNC w odniesieniu do każdego z tych czynników.

Idealne rozwiązanie dla każdego

Nie jest łatwo zestawić listę dostępnych rozwiązań z konkretnymi wymaganiami danego producenta i w ten sposób znaleźć idealne dla niego rozwiązanie. Jednakże możliwości tu opisane mogą stanowić swego rodzaju wstępne sugestie. Dobra wiadomość jest taka, że proces cyfryzacji może zachodzić krok po kroku. Tempo i kolejność wdrażania rozwiązań powinny odpowiadać aktualnym zapotrzebowaniom i możliwościom firmy. Osoby planujące konkretne inwestycje w proces produkcji powinny dobierać rozwiązania z zakresu cyfryzacji do rodzaju usprawnień, jakie może przynieść ten proces od początkowego momentu planowania.

Jak długo komponent będzie przebywał w obrabiarce?

W celu wzięcia udziału w procesie przetargowym we właściwy sposób, potrzebna jest wiedza na temat kosztu produkcji jednej sztuki oraz ostatecznej daty dostarczenia komponentów lub czasu, jaki mamy na ich wyprodukowanie. Cyfryzacja jest w stanie pomóc w powyższych kwestiach. Aktualnie obliczenie czasu wymaganego do wyprodukowania komponentu jest nie tylko łatwe i skuteczne, ale, co najważniejsze, może zostać przeprowadzone bez konieczności przeprowadzania testów - dzięki symulacjom CNC. Oprogramowanie SinuTrain służące do obsługi i programowania offline na ekranie komputera, identyczne z tym, które wykorzystują układy sterowania, dostarcza właściwych informacji w procesie przygotowywania do realizacji prac. Bazuje ono na wirtualnym jądrze programu SINUMERIK NC (VNCK), które zachowuje się dokładnie tak samo, jak prawdziwy SINUMERIK wykorzystywany na obrabiarce.

Czy muszę korzystać z obrabiarki podczas programowania CNC?

Graficzne programowanie bezpośrednio na obrabiarce jest właściwe w przypadku prostszych, pojedynczych komponentów. Jednakże w przyszłości firmy będą częściej polegały na programowaniu offline w kwestii bardziej złożonych komponentów lub w momencie, gdy będą chciały zwiększyć moc przerobową obrabiarki albo uelastycznić proces produkcji. W tym przypadku także system SinuTrain idealnie sprawdzi się, jako rozwiązanie, od którego warto zacząć. Rozwiązanie obejmujące zintegrowany łańcuch procesu CAD/CAM-CNC będzie jeszcze bardziej efektywne. Siemens oferuje NX - system CAD/CAM, który można w idealny sposób dostosować do pracy z SINUMERIK i który gwarantuje maksymalną niezawodność dzięki wykorzystaniu wirtualnego jądra CNC. W przypadku obrabiarek niektórych producentów ten łańcuch procesu CAD/CAM-CNC dostępny jest jako cyfrowy bliźniak prawdziwej obrabiarki.

 

Czy wymagana obrabiarka jest dostępna?

W celu sprawdzenia produktywności i stopnia wykorzystania obrabiarki, operatorzy mogą skorzystać ze wskaźników całkowitej efektywności wyposażenia (OEE), które można odczytać z CNC. Dla przykładu, ilość wyprodukowanych komponentów, czas trwania operacji, aktualnie realizowany program lub aktualne wykorzystywanie obrabiarki - wszystko to można odczytać z ekranu komputera lub innego urządzenia przenośnego. Kierownicy produkcji mogą wykorzystać te dane w celu sprawdzenia dostępności potrzebnej obrabiarki. Jeśli wskaźniki OEE zostały już przypisane do konkretnego zamówienia, należy skorzystać z opcji Analyze MyPerformance oprogramowania SINUMERIK Integrate. Funkcja ta pozwala operatorowi na przypisanie komponentów do konkretnych zamówień w ramach systemów zamówień wysokiego poziomu poprzez interfejs operatora SINUMERIK. Dzięki niej operator może sprawdzić online aktualny status zamówienia podczas trwania zmiany. Tego rodzaju przejrzystość w połączeniu z automatycznymi powiadomieniami ostrzegawczymi daje operatorowi możliwość szybkiej reakcji w przypadku awarii obrabiarki i przekierowania produkcji priorytetowych komponentów na inną dostępną obrabiarkę.

 

Czy do wykonania pracy będą potrzebne nowe narzędzia?

Jednym z kluczowych czynników w planowaniu operacji CNC jest dostępność narzędzi. Instalacja odpowiedniego oprogramowania może umożliwić monitorowanie dostępności narzędzi w czasie rzeczywistym i zapobiec czasochłonnym poszukiwaniom w trakcie produkcji. ncTOUCH pozwala na sprawdzenie zestawu narzędzi aktualnie przypisanego do magazynu danej obrabiarki. Dzięki temu użytkownik może upewnić się, że na obrabiarce znajdują się wymagane narzędzia. Opcja SINUMERIK Integrate Manage MyTools pozwala na znacznie więcej. Dzięki niej można szybko i skutecznie porównać wymagania narzędziowe konkretnych operacji z dostępnością danych narzędzi w całej fabryce. Listy wymaganych narzędzi są następnie automatycznie wysyłane do urządzenia odpowiedzialnego za ustawianie narzędzi, a zidentyfikowane dane geometryczne są przesyłane do obszaru ustawień narzędzi w obrabiarce CNC. W przypadku jakichkolwiek niedoborów, informacje są natychmiastowo wysyłane do systemów zamówień wysokiego poziomu.

 

Czy operatorzy będą umieli dobrze korzystać z układu sterowania CNC?

Użytkownicy już dawno przyzwyczaili się do cyfryzacji w dziedzinie komunikacji prywatnej. Podobieństwo wizualne i intuicyjne układu sterowania do cyfrowych komunikatorów sprawia, że ich użytkowanie staje się łatwiejsze. SINUMERIK Operate to przyjazny dla użytkownika interfejs operatora, który w dużym stopniu czerpie z funkcjonalności komputerów osobistych. Ponadto, dzięki smartOperate, sterowanie za pomocą gestów, które znane jest użytkownikom smartfonów i tabletów jest teraz integralną częścią pracy z obrabiarką.

Czy problem z moją obrabiarką może być zdiagnozowany zdalnie przez jej producenta?

W przypadku zaawansowanych technologicznie maszyn, takich jak obrabiarki, diagnostyka i serwis to kwestie kluczowe. Dzięki połączeniom sieciowym, zdalny serwis pozwala firmom i producentom na maksymalne skrócenie czasu na przeprowadzenie napraw i zwiększenie produktywności. W najprostszych przypadkach, sygnały o błędach obrabiarki, cały interfejs operatora w SINUMERIK czy obrazy z kamery zainstalowanej w obrabiarce mogą zostać wyświetlone na ekranie komputera czy innego urządzenia przenośnego dzięki ncTOUCH. Pozwala to technikom na przygotowanie się do czynności serwisowych. Jeśli personel serwisowy producenta potrzebuje dostępu do danych obrabiarki lub programu, musimy pamiętać o bezpieczeństwie tego typu danych przesyłanych na odległość. SINUMERIK Access MyMachine ułatwia zdalną diagnostykę i spełnia wymogi bezpieczeństwa niemieckiego Federalnego Biura ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI). Ułatwia to otrzymanie pozwolenia na dostęp do danych z działów IT czy od specjalistów ds. bezpieczeństwa IT. Opcja Analyze MyCondition dostępna w SINUMERIK pozwala na monitorowanie statusu obrabiarki wysyłając ostrzeżenia w przypadku wystąpienia błędu. Skraca to czas wymagany na czynności diagnostyczne i minimalizuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń, takich jak nieprzewidziane przestoje czy poważne uszkodzenie obrabiarki. Oznacza to również, że prace serwisowe mogą być wykonywane proaktywnie eliminując tym samym niepotrzebne okresy przestojów.

 

Informacja zwrotna dot. tego artykułu

Masz pytania lub chcesz zaproponować temat?

Napisz do nas!