Cykle pomiarowe SINUMERIK Operate

Skrócony czas przygotowania do operacji oraz wyższa jakość

Pomiary stają się łatwe z SINUMERIK Operate

Wyrównanie przedmiotu obrabianego względem osi frezarki oraz określenie punktu zerowego to standardowa procedura przeprowadzana podczas procesu przygotowania do operacji. Zajmuje ona sporo czasu, jest podatna na błędy i nie uwzględnia stopnia dokładności i precyzji danej obrabiarki.

Przygotowanie w trybie JOG - pomiary wszystkich przypadków

Skalibrowana sonda wchodzi w kontakt z zamocowanym komponentem zgodnie z odpowiednią strategią przeprowadzania pomiarów, a otrzymane wartości są zapisywane. Sterowanie jest odpowiedzialne za najazd do punktów pomiarowych oraz ewaluację otrzymanych wartości. Pozycja przedmiotu obrabianego oraz przesunięcie są automatycznie obliczane przy pomocy tych wartości.

 Nie ma potrzeby wyrównywania czy próbnego obrabiania komponentu - układ współrzędnych przedmiotu obrabianego dostosowany jest automatycznie do układu współrzędnych obrabiarki. Oznacza to, że podczas ruchu liniowego, np. w kierunku osi x krawędzi przedmiotu obrabianego, obrabiarka porusza się wzdłuż, nawet jeśli komponent jest przymocowany do stołu pod kątem (SINUMERIK 840D sl oraz 828D).

Cykle pomiarowe

W zależności od geometrii przedmiotu obrabianego, można skorzystać z różnych cykli pomiarowych:

  • Pomiar punktu lub krawędzi
  • Pomiar współrzędnych prostokątnych lub dowolnego kąta
  • Pomiar kieszeni lub otworów
  • Pomiar czopów prostokątnych i okrągłych
  • Wyrównanie płaszczyzn i powierzchni
  • Kalibracja sondy

 

Pomiar procesu w trybie AUTO

Cykle pomiarowe - różnorodne zastosowania dla skróconego czasu przygotowania do pracy obrabiarki oraz pomiarów między operacyjnych

W celu regularnego przeprowadzania pomiarów lub sprawdzania wymiarów obrabianych komponentów podczas skrawania możliwe jest zaprogramowanie podobnych cyklów pomiarowych w programie obróbki, jak w przypadku przygotowania obrabiarki do pracy - można tego dokonywać tak często, jak jest to wymagane. Po przeprowadzeniu automatycznych pomiarów można wykorzystać otrzymane wartości w celu korekcji narzędzia lub dostosowania pozycji przedmiotu obrabianego, bądź przechować te wartości w formie raportu z pomiarów. W praktyce, cykle pomiarowe są często wykorzystywane do sprawdzania, np. czy wszystkie śruby w uchwytach i zaciskach zostały odpowiednio dokręcone. W przypadku każdej ze śrub sprawdza się, czy wysokość jej główki mieści się w granicach tolerancji. Obróbka rozpocznie się tylko wtedy, gdy wynik pomiaru jest pozytywny. Cykle pomiarowe - różnorodne zastosowania dla skróconego czasu przygotowania obrabiarki do operacji oraz pomiarów międzyoperacyjnych.

Czy chciałbyś skontaktować się z zespołem CNC4you?

Pytania lub sugestie? Napisz do nas!

Masz propozycję na kolejny tutorial wideo, przykład obróbki komponentu lub artykuł online?