Proces pomiaru w SINUMERIK Operate

Monitorowanie tolerancji dla komponentu oraz parametrów narzędzi

W SINUMERIK podczas pomiarów na maszynach można określić  tolerancje dla przedmiotów obrabianych w danym procesie produkcyjnym, jak również monitorować parametry narzędzi.

W celu przeprowadzenia pomiaru w trybie AUTO, cykle pomiarowe są parametryzowane pod kątem ewaluacji. Do przypisania parametrów wykorzystuje się ekrany wprowadzania edytora programu. Punkty pomiarowe oraz określone zadania są automatycznie przejmowane i wykonywane zgodnie z programem pomiarowym. Dokonuje się w tym celu pomiaru przedmiotu obrabianego do sprawdzenia tych tolerancji, które wyspecyfikowane są dla danego procesu produkcyjnego.

 

W zależności od wybranego cyklu pomiarowego, w rezultacie pomiaru przedmiotu obrabianego można dokonać wyboru następujących opcji:

  • Tylko pomiar - bez przesunięcia (pomiar wartości przesunięcia)
  • Przesunięcie punktu zerowego (ustawienie punktu zerowego - wartość przesunięcia)
  • Korekcja narzędzia (ustawienie punktu zerowego - wartość przesunięcia)

Cykle pomiarowe w trakcie trwania procesu produkcyjnego

Najpierw definiowany jest punkt zerowy między innymi za pomocą cykli "Pomiar krawędzi", "Ustawienie krawędzi" oraz "Czop prostokątny". Punkt zerowy XY znajduje się pośrodku przedmiotu obrabianego, a Z na jego powierzchni.  Zmierzone wartości są automatycznie wprowadzane do przesunięcia punktu zerowego, w naszym przykładzie G54.

Frezowana kieszeń, jest następnie automatycznie mierzona.

Na podstawie pomiarów można np. przerwać operację bądź ponownie przystąpić do obrabiania kieszeni z wykorzystaniem otrzymanych wartości korekcji.

 

Cykl pomiarowy „Kieszeń prostokątna” jest wywoływana w programie i określa wymiary frezowanej kieszeni. Jeśli zmierzone wartości nie mieszczą się w granicach tolerancji, a kieszeni nie można poddać ponownemu frezowaniu, program kończy pracę. Jeśli wymiary kieszeni są zbyt małe, różnica między wartością rzeczywistą a zmierzoną, ustawiana jest automatycznie i wprowadzana do wartości korekcji zużycia narzędzia.

 

Kieszeń jest frezowana ponownie z wykorzystaniem nowych wartości korekcji. Jeśli podczas końcowej procedury pomiarowej wartości mieszczą się w granicach tolerancji, etap obróbczy uznaje się za zakończony, a jego wynikiem jest gotowy komponent.

Czy chciałbyś skontaktować się z zespołem CNC4you?

Pytania lub sugestie? Napisz do nas!

Masz propozycję na kolejny tutorial wideo, przykład obróbki komponentu lub artykuł online?