Cykl 832: Ustawienia dla obróbki z wysokimi prędkościami 

Zwiększa efektywność i dokładność, zapewnia lepsze wykończenie powierzchni

Zarówno w przypadku 3, jak i 5 osi: CYCLE832 optymalizuje obróbkę z wysokimi prędkościami powierzchni swobodnych. W zależności od rodzaju operacji (obróbka zgrubna, średnio dokładna, dokładna) oraz tolerancji ścieżki, cykl ustawia optymalną kombinację dokładności, prędkości oraz jakości wykończenia powierzchni.

Bądź na bieżąco!

CNC4you newsletter

Program do obróbki z wysokimi prędkościami

Cykl „Ustawienia High Speed” można wywołać poprzez edytor DIN/ISO lub w ShopMill. Pozwala on na proste określenie parametrów optymalnego sterowania ruchem. W zależności od konfiguracji obrabiarki oraz zainstalowanych opcji, uruchamiane są funkcje „Advanced Surface” i/lub „Top Surface”.

 

 Automatycznie wybierana jest najlepsza dostępna funkcja tworzenia form. Zwiększa to efektywność operacji oraz jakość obrabianej powierzchni swobodnej. 

 

 

 

 

Ustawienia i tryb działania

Dostępne są następujące ustawienia:

  • Tryb obróbki (obróbka zgrubna, średnio dokładna, dokładna)
  • Tolerancja
  • Program wieloosiowy tak/nie
  • Tolerancja orientacji oraz
  • Tolerancja osi obrotowej 

 

CYCLE832 aktywuje najbardziej odpowiednie funkcje obróbki z wysokimi prędkościami dostępne na obrabiarce bazując na dostarczonych informacjach, a następnie automatycznie ustawia ich parametry. 

 

 

 

Korzyści

Parametry w programie DIN/ISO, szczegóły techniczne

CYCLE832 „High-Speed-Settings” wywołuje się z poziomu edytora DIN/ISO oraz ShopMill, a parametry ustawiane są interaktywnie. Jednakże te parametry można ustawić również bezpośrednio poprzez kod programu obróbki. Z technicznego punktu widzenia, użytkownik wybiera spośród 4 trybów pracy z grupy technologicznej „G-Group 59”, których parametry dynamiczne aktywowane są przez CYCLE832. Te dynamiczne wartości oraz komendy wykorzystywane przez CYCLE832 ustawiane są fabrycznie przez producenta obrabiarki.

Machining modes of the Cycle832
Typ operacji:
odpowiada G-Group 59:
Indeks:
Obróbka zgrubna
DYNROUGH
Indeks 3
Obróbka średnio dokładna
DYNSEMIFINISH
Indeks 2
Obróbka dokładna
DYNFINISH
Indeks 1
Odznaczenie funkcji
DYNNORM
Indeks 0
Przykład:
  • CYCLE832(0.005.1.1); (Obróbka wykańczająca z tolerancją 0,005)

Zaleca się uruchomienie cyklu poprzez główny program przed podprogramem.

 

Cztery typy operacji CYCLE832 są bezpośrednio związane z wykończeniem powierzchni, dokładnością oraz prędkością.

 

Podczas obróbki powierzchni swobodnych, określenie tolerancji pozwala na uzyskanie pożądanego typu wykończenia powierzchni oraz pożądanej dokładności. Większe tolerancje wybiera się zazwyczaj w przypadku obróbki zgrubnej aniżeli wykończeniowej.

 

Czy chciałbyś skontaktować się z zespołem CNC4you?

Pytania lub sugestie? Napisz do nas!

Masz propozycję na kolejny tutorial wideo, przykład obróbki komponentu lub artykuł online?