Wyszukiwanie błędów

Zapewnienie jakości od pierwszego detalu
Zapewnienie jakości od pierwszego detalu

Błędy w obróbce powierzchni swobodnych Objaśnienia dostępne na ekranie komputera oraz unikanie przyczyn

Narzędzie „Analyze MyWorkpiece /Toolpath” pozwala na wyszukiwanie przyczyn ubytków na jakości podczas obróbki powierzchni swobodnych. Gwarantuje ono jakość wykonania jeszcze przed pierwszą próbą z użyciem obrabiarki.

Co stanowi problem?

Jeśli jakość wykończenia powierzchni swobodnej nie spełnia oczekiwań, właściwie każdy aspekt produkcji może stanowić źródło problemu: produkt systemu CAD, produkt systemu CAM lub postprocesora, parametryzacja, mechanika obrabiarki, narzędzia, chłodziwo, a nawet - teoretycznie - materiał komponentu.

Zapobieganie sytuacji typu „kiepski proces - kiepski produkt”

Jakość każdego etapu produkcji - od systemu CAD do gotowego komponentu - zależy od danych wejściowych z poprzedniego etapu. Dlatego też, poszukując powodów wystąpienia problemu z jakością wykończenia powierzchni, należy przyjrzeć się danym wyjściowym każdego z etapów produkcji: plikowi STL z systemu CAD, plikowi MPF z systemu CAM/postprocesora, zapisowi pozycji (ślad IPO) wygenerowanemu przez program podczas realizacji operacji, jak również temu, jak system sterowania wykorzystał te zapisy w połączeniu z danymi na temat obrabiarki i narzędzia (ślad IPO rzeczywistych wartości pozycji). Wszystko to wymaga wykorzystania właściwych narzędzi.

 

Quick Viewer w SINUMERIK Operate wykorzystywany w procesie produkcji form pozwala na wizualizację tej części programu, która przedstawia chmurę punktów CAD jako początkowe i końcowe punkty zestawów G1, G2 i G3. Można tego dokonać online, czyli bezpośrednio na obrabiarce. Narzędzie Analyze MyWorkpiece /Toolpath do wykorzystania na komputerze oferuje bardziej zaawansowany wgląd od strony technologicznej. Poza plikami STL, może ono również wyświetlić zapis interpolacji (ślad IPO) zachowując odniesienie do programu - w przypadku każdej jednostki danych wyświetla się odpowiedni zestaw w programie.

 

Bezpośrednie porównanie w 3D

 

Analyze MyWorkpiece /Toolpath może wyświetlać zestawy danych z różnych źródeł obok siebie w celu porównania w widoku 3D. Bezpośrednie porównanie produktów systemów CAD i CAM lub danych CAM i śladu IPO pozwala na odszukanie i wyeliminowanie błędu. Analyze MyWorkpiece /Toolpath pomaga przeprowadzić jakościową analizę danych przedstawiając wybrane cechy zestawów danych w różnych kolorach. Kolory oznaczają aspekty takie jak lokalna gęstość chmury punktów, lokalna krzywizna ścieżki narzędzia czy długość ścieżki narzędzia dla każdego cyklu interpolacji (a więc szybkość ścieżki). Dzięki temu szybciej można odszukać dane powodujące problemy jakościowe, jak również powody ich wystąpienia.

 

Jednym z takich powodów może być niejednorodność chmury punktowej wygenerowanej przez system CAD. Oznacza to niewłaściwą parametryzację danych CAD. Brak ciągłości krzywej ścieżki narzędzia może być spowodowany faktem, że punkty definiujące kontur są położone zbyt blisko siebie. Te „zdublowane punkty” powodują nietypowe i niechciane zakrzywienie ścieżki narzędzia, które negatywnie odbija się na kwestii sterowania prędkością pracy obrabiarki. W celu odnalezienia powodu ubytku na jakości, należy zweryfikować dane CAD pod kątem relacji pomiędzy tymi „zdublowanymi punktami” a przejściami powierzchni lub czy pojawiły się one w momencie wdrażania poprzez system CAM czy postprocesor.

 

W widoku 3D śladu IPO, długość ścieżki narzędzia na jeden cykl IPO zaznaczona jest kolorem, a więc pokazana jest pośrednio aktualna prędkość ścieżki (prędkość ścieżki = dystans na cykl IPO). Wykryte tu anomalie wskazują na niewłaściwą kontrolę prędkości pracy obrabiarki. Można to poprawić zmieniając ustawienia funkcji Look Ahead, kompresora danych COMPCAD i/lub cyklu CYCLE832. Jednakże porównanie ze śladem aktualnych wartości pozycji wskazuje na niewłaściwą optymalizację sterowników lub drgania obrabiarki/narzędzia.

 

 

 

 

 

Zapewnienie jakości od pierwszego wióra

Zapewnienie jakości od pierwszego wióra

Analyze MyWorkpiece /Toolpath umożliwia praktyczną wizualizację wszystkich najważniejszych punktów łańcucha procesu. Dzięki niej trudne do wykrycia przyczyny występowania problemów jakościowych w procesie obróbki powierzchni swobodnych wykrywane są automatycznie. Wraz z nabytym doświadczeniem otrzymujemy znaczny wzrost poziomu wiedzy eksperckiej na temat technologicznych zależności  i interakcji w łańcuchu procesu.

 

 Analyze MyWorkpiece /Toolpath jest narzędziem obsługiwanym za pomocą komputera, a więc podczas wykrywania przyczyn problemów, obrabiarka może dalej wykonywać swoją pracę. Dlatego też proces zapewnienia jakości danych CAD/CAM może mieć miejsce nawet przed wyprodukowaniem pierwszego komponentu. Jest to szczególnie ważne w przypadku obróbki dużych komponentów wykorzystujących znaczną ilość materiału oraz wymagających dużych nakładów czasowych. Analyze MyWorkpiece /Toolpath pozwala również na weryfikację jakości podczas wpisywania danych dotyczących pozycji oraz prędkości w procesie symulacji produkcji przeprowadzanym z wykorzystaniem wirtualnego jądra programu SINUMERIK (VNCK). VNCK jest częścią takiego oprogramowania, jak np. SinuTrain czy systemu NX CAD/CAM.

 

Informacja zwrotna dot. tego artykułu

Masz pytania lub chcesz zaproponować temat?

Napisz do nas!