SIPLUS

Systemy dla wymagających aplikacji
SIPLUS extreme

Systemy automatyki dla wymagających warunków środowiskowych

Produkty z rodziny SIPLUS extreme, bazujące na standardowych komponentach, zostały zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania wybranych gałęzi przemysłowych.

Produkty SIPLUS extreme przystosowane są do niezawodnej pracy w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak: rozszerzony zakres temperatur - temperatura otoczenia od -40°C do +70°C, kondensacja, oblodzenie oraz wysoka wilgotność, warunki środowiskowe o podwyższonym zasoleniu, podwyższona korozja i mikroorganizmy – chemiczne i biologiczne aktywne substancje, zanieczyszczona atmosfera, duża ilość piasku, praca na dużych wysokościach.

Conversion Tool

Proste narzędzie do konwersji produktu w wersji standardowej na wersję SIPLUS extreme.

SIPLUS extreme RAIL

Systemy automatyki dla branży kolejowej

Produkty SIPLUS extreme RAIL z portfolio S7-1500, S7-1200 i ET 200SP są idealnymi produktami do wykorzystania ich w aplikacjach kolejowych, dzięki ich zgodności z obowiązującymi normami i dyrektywami.
SIPLUS CMS

Systemy monitorowania stanu maszyn

Systemy monitorowania stanu maszyn SIPLUS CMS dają możliwość wczesnego wykrywania uszkodzeń maszyn i instalacji oraz ukierunkowanego planowania prac konserwacyjnych. Najważniejsze cechy: prosta konfiguracja, otwarte standardy.
SIPLUS HCS

Systemy kontroli temperatury

Produkty SIPLUS HCS (Heating Control System)przeznaczone są do kontroli temperatury. Dzięki różnorodności tych systemów można dostosować je do indywidualnych potrzeb użytkownika i wymagań aplikacyjnych.

Najważniejsze cechy: łatwa integracja procesów grzewczych z automatyką przemysłową, zintegrowana diagnostyka - szybkie lokalizowanie błędów, zintegrowane procesy grzewcze – optymalna praca urządzeń, modułowość – możliwość dostosowania do konkretnych wymagań.

SIPLUS RIC

Systemy zdalnej kontroli i sterowania z wbudowanymi protokołami komunikacyjnymi

SIPLUS RIC (Remote Control Interface) reprezentuje strukturę telekontroli opartą na systemie automatyki SIMATIC S7 z międzynarodową standaryzacją protokołów komunikacyjnych: IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103.

 

Najważniejsze cechy: modułowość i skalowalność, komunikacja ze znormalizowanymi protokołami, nie są wymagane dodatkowe narzędzia konfiguracyjne, obsługa synchronizacji czasu za pomocą protokołu NTP lub IEC, bufor danych do niwelowania przerw, niezawodne wykrywanie awarii, łatwa integracja produktów SIPLUS RIC z systemami SCADA.