Oferta dla edukacji

SIMATIC jako lider na rynku automatyki przemysłowej już od ponad 50 lat stosowany jest w różnych sektorach światowego przemysłu. Wiedza i znajomość systemów SIMATIC otwiera drzwi do nowych możliwości, innowacyjności, jak również do indywidualnego rozwoju w globalnej gospodarce.
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Na bazie porozumienia podpisanego w 2010 roku z Politechniką Warszawską ogłoszony został konkurs na Najlepszą prace dyplomową w zakresie automatyki przemysłowej. Konkurs jest rozszerzeniem przyznawanej już od 1995 roku prestiżowej Nagrody Siemensa dla polskich naukowców i skierowany jest do studentów oraz absolwentów szkół wyższych.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe studentów I i II stopnia instytucji akademickich, które swoją tematyką nawiązują do obszarów aktywności firmy Siemens AG i obejmują zastosowanie urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów wizualizacji automatyki.

 

 

Wyniki - XI Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki:

Nagroda I stopnia
mgr inż. Wojciech Hańderek z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej za pracę magisterską pt. „System detekcji cyberataków na przemysłowe systemy sterowania”;

Nagroda II stopnia
inż. Dominika Ciupek z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za pracę inżynierską pt. „Modele wielokompartmentowe w obrazowaniu dyfuzji-relaksometrii metodą rezonansu magnetycznego”;

Nagroda III stopnia
mgr inż. Artur Łagoński z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej za pracę magisterską pt. „Zastosowanie sterownika PLC do sterowania procesem fermentacji kwasu chlebowego”.

Nagroda I stopnia

Mgr inż. Fabian Bogusz z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, za pracę magisterską pt. Próbkowanie oszczędne w obrazowaniu dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego na potrzeby oceny właściwości mikrostruktury mózgu.

Nagroda II stopnia
Inż. Emil Andrzej Szmit z Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, za pracę inżynierską pt. Projekt sterownika analogowo-cyfrowego wykorzystującego mikroprocesor Atmel.

 

Nagroda III stopnia
Inż. Dominik Trocki z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,  za pracę inżynierską pt. Opracowanie sterowania ręcznego oraz zrobotyzowanego stanowiska lakierniczego.

Nagroda I stopnia:

Inż. Kamil Leś, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, za pracę inżynierską pt. Układ sterowania maszyną produkcyjną z elementami bezpieczeństwa funkcjonalnego. Promotor: Marcin Jachimski

 

Nagroda II stopnia:

Mgr inż. Piotr Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, za pracę magisterską pt. Zrobotyzowana, mobilna stacja paletyzująca oparta o robota współpracującego. Promotor: Mariusz Olszewski

 

Nagroda III stopnia:

Mgr inż. Jacek Szkopek, Politechnika Gdańska, za pracę magisterską pt. Chwytak antropomorficzny napędzany mięśniami pneumatycznymi. Promotor: Łukasz Doliński

Nagroda I stopnia:

Pan Krzysztof Szczurek za pracę magisterską pt. „System sterowania wiązką lasera w projekcie AWAKE w CERN”.
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, promotor pracy: dr inż. Marcin Pawlak

 

Nagroda II stopnia:

Pan Paweł Mync za pracę magisterską pt. „Zastosowanie systemu ekspertowego do diagnozowania wybranego układu automatyki”.
Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, promotor pracy: dr inż. Piotr Przystałka

 

Nagroda III stopnia:

Pan Michał Muszyński za pracę inżynierską pt. „Zastosowanie kontrolera PLC do sterowania procesem nakładania fosforu na jarzniki halogenowe”.
Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, promotor pracy: dr inż. Tomasz Sobieraj

Nagroda I stopnia:

Panowie Tomasz Chudzik, Michał Karczewski, Mikołaj Michał Bugała, Piotr Pokorski za pracę inżynierską
pt. „Opracowanie i realizacja roboszczura dla Pracowni Neurobiologii Emocji PAN”.
Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 

Nagroda II stopnia:

Pan Sebastian Orzechowski za pracę magisterską pt. „Wizualizacja procesu sterowania pyłową komorą badawczą realizowanego przez sterownik SIMATIC S7”.
Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 

Nagroda III stopnia:

Pani Karolina Dobrotowicz, Pan Wiktor Szulfer za pracę inżynierską pt. „Gra kulka w labiryncie sterowana myślami”.
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Nagroda I stopnia:

Pan Daniel Wyrwał za pracę inżynierską pt. „Konstrukcja i sterowanie holonomicznego robota balansującego na sferycznym kole”
Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Instytut Technologii Mechanicznej

 

 

Nagroda II stopnia:

Pan Aleksander Sawicki za pracę magisterską pt. „Opracowanie układu do analizy stabilności pacjenta przy użyciu czujników inercyjnych”
Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

 

 

Nagroda III stopnia:

Pan Rafał Pietrus za pracę magisterską pt. „Sterowanie rozmyte typu 2 w lewitacji magnetycznej i powietrznej”.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Nagroda I stopnia:

Panowie Tomasz Mańkowski, Grzegorz Sztylka, Jakub Tomczynski za pracę magisterską pt. „Konstrukcja protezy dłoni sterowanej za pomocą sygnału EMG”
Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

 

 

Nagroda II stopnia:

Pan Witold Kolaj za pracę magisterską pt. „Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej dobór na-staw regulatora PID sterowników SIMATIC S7”
Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Automatyki i Robotyki

 

 

Nagroda III stopnia:

Pan Krzysztof Giełdziński za pracę inżynierską pt. „Projekt i budowa robota mobilnego poruszającego się po napowietrznych liniach energetycznych średniego i wysokiego napięcia”.
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

 

 

Wyróżnienia:

 

 

Dodatkowo firma Siemens przyznała specjalne wyróżnienia dla prac które w szczególny sposób nawiązywały do praktycznego zastosowania systemów automatyki SIMATIC.

 

Paweł Mielcarek

"Projekt i wykonanie systemu mocowania i pozycjonowania próbek spawalniczych z równoczesnym pomiarem parametrów"
spawania zrobotyzowanego
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

 

Michał Ziemiński

"Programowalny układ sterowania stacją przygotowania powietrza zintegrowany z informatycznymi aplikacjami biurowymi"
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny, Katedra Automatyki Okrętowej

 

Marcin Tulej

"Projekt, wykonanie, automatyzacja wagopakowarki do peletu i brykietu"
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji

 

Mateusz Śliwa

"Automatyzacja procesu konfekcjonowania butelek – projekt i wykonanie układu sterowania"
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyki i Robotyki

Nagroda I stopnia:

Pani Katarzyna Dunst
Absolwentka Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej,
za pracę magisterską pt. „Czujniki gazów wykorzystujące polimery przewodzące”.

 

Nagroda II stopnia:

Pan Tomasz Targiel
Absolwent Wydziału Automatyki, Informatyki i Robotyki Politechniki Śląskiej,
za pracę inżynierską pt. „Opracowanie i implementacja modułowego urządzenia do termokamuflażu”.

 

Nagroda III stopnia:

Panowie Janusz Janisio i Jarosław Jastrzębski
Absolwenci Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie,
za pracę inżynierską pt. „Projekt i budowa zmodyfikowanego współdziałającego zasilania, sterowania i wizualizacji wentylatorów typu WOO w wyrobiskach kopalnianych Zakładów Górniczych Rudka, KGHM Polska Miedź S.A.”

Nagroda I stopnia:

Pan Marcin Skóra Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny

 

Nagroda II stopnia:

Panowie Igor Paprzycki i Wojciech Rabenda Politechnika Świętokrzyska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i informatyki

 

Nagroda III stopnia:

Pan Piotr Stach Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki

Nagroda I stopnia:

Zbigniew Rotkiewicz, absolwent Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego za pracę „System sterowania załadunkiem i rozładunkiem antracytu w procesie kalcynacji elektrycznej”

 

Nagroda II stopnia: 

Paweł Zielonka, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej za pracę

„Przekształtnik AC/DC/AC współpracujący z nieidealną siecią elektroenergetyczną i implementacja na stanowisku a mikrokontrolerem DSP”

 

Nagroda III stopnia: 

Maciej Stefańczyk, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej za pracę „Rozproszona struktura ramowa do przetwarzania danych sensorycznych”

 

Nagroda I stopnia:

Paweł Kosiński oraz Piotr Świątek Brzeziński za pracę magisterską pt. „Integracja zaawansowanych sensorów z konstrukcją robota humanoidalnego” – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Nagroda II stopnia:

Łukasz Kuklik za pracę magisterską pt. „Budowa stanowiska szkoleniowo-badawczego do diagnostyki sieci PROFIBUS” – Politechnika Białostocka

 

Nagroda III stopnia:

Krystian Golembka za pracę inżynierską pt. „Przykłady algorytmów sterowania budynkiem inteligentnym na sterowniku S7-1200” – Uniwersytet Zielonogórski

Siemens Mechatronic Systems Certification Program

„Siemens Mechatronic Systems Certification Program” jest międzynarodowym programem potwierdzającym umiejętności z zakresu przemysłowych systemów mechatronicznych. Program prowadzony jest w oparciu o współpracę z uczelniami na całym świecie.

Stale rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel na wszystkich poziomach organizacji – posiadający wiedzę z zakresu nowoczesnych zintegrowanych rozwiązań mechatronicznych.

 

Światowy lider inżynierii mechatronicznej, Siemens AG odpowiada na te potrzeby tworząc program certyfikacji, który pomoże uczniom, studentom, nauczycielom i instytucjom odpowiedzieć na zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconą kadrę techniczną. Akademia Techniczna Siemensa w Berlinie wraz ze szkołami partnerskimi na całym świecie oferują kompleksową certyfikację kompetencji technicznych, uznawaną i rozpoznawalną przez wiele międzynarodowych firm. Nacisk położony jest na zdobycie praktycznych umiejętności oraz aktualną wiedzę o współczesnych systemach mechatronicznych, które są niezbędne w pracy każdego inżyniera.

 

Niezależnie czy szkolicie Państwo operatorów maszyn, wielozadaniowych techników czy inżynierów mechatroników – nasz program oferuje prostą i stabilną receptę na sukces.

Zestawy szkoleniowe dla edukacji

W ramach współpracy z uczelniami i szkołami technicznymi firma SIEMENS przygotowała bogatą ofertę programową. Jest ona skierowana zarówno do kadry nauczycielskiej przygotowującej i realizującej procesy dydaktyczne, jak również do uczniów, studentów szkół oraz uczelni technicznych.

W ramach oferty dla szkół i wyższych uczelni możemy zaproponować kompletne zestawy szkoleniowe dostępne na preferencyjnych warunkach  oraz:

 

 • pakiety startowe dla początkujących
 • kompletny program szkolenia Totally Integrated Automation
 • propozycje ćwiczeń laboratoryjnych
 • licencjonowane szkolenia dla nauczycieli w autoryzowanych ośrodkach Siemens w Polsce
 • warsztaty tematyczne, seminaria
 • wsparcie w zakresie prac dyplomowych
 • pomoc w kontaktach z uczelniami niemieckimi
 • przykłady gotowych rozwiązań
 • współpracę w ramach PNO Użytkowników Sieci PROFIBUS
IOT2050

Oferta specjalna

Jeden z przykładowych zestawów dla edukacji - IOT2050 - oferta specjalna

Wyposażenie stanowisk laboratorium w urządzenia Siemens IOT2050.

W skład zestawu wchodzi 6 urządzeń IOT2050 pozwalających wyposażyć całe laboratorium. Więcej informacji o IOT znajdziesz tutaj.

Studentów, którzy realizują prace dyplomowe z zakresu automatyzacji procesów technologicznych zapraszamy do współpracy w ramach posiadanych możliwości merytorycznych jak i wyposażenia specjalistycznego.

Materiały dydaktyczne

Firma Siemens w ramach programu SCE (Siemens Automation Cooperates with Education) udostępnia na swoich stronach internetowych bogatą bazę materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.

 

Okresowo wydawane są również publikacje dotyczące konfiguracji i programowania urządzeń z serii SIMATIC:

 • LOGO
 • S7-1200
 • S7-1500
 • TIA Portal
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne