Certyfikowane szkolenia SITRAIN

Zapewniamy transfer specjalistycznej wiedzy dla projektantów i programistów, uczymy jak wykorzystać nasze urządzenia w optymalny sposób. Na praktycznych przykładach pokazujemy jak radzić sobie z konkretnymi przypadkami i problemami mogącymi wystąpić podczas projektowania, eksploatacji lub serwisowania naszych urządzeń.

Zobacz naszą aktualną ofertę szkoleniową

Aktualne szkolenia

Szkolenie Online - rozwiązanie skierowane jest do grupy osób, ale również dla pojedynczych uczestników, chcących poszerzyć swoje umiejętności o tematykę związaną ze szkoleniem. Przebieg jest koncepcyjnie związany z utworzeniem tzw. "Cyfrowego Bliźniaka" stanowiska dydaktycznego. Na czas szkolenia, uczestnik otrzymuje dostęp do zdalnego pulpitu, na którym ma do dyspozycji model stanowiska szkoleniowego wraz z narzędziem TIA Portal. Tworzone podczas ćwiczeń programy, wgrywane są do PLCSIM Advanced, połączonego z modelem stanowiska utworzonego w NX Mechatronics Concept Designer następnie uruchamiane w NX MCD Player. Uczestnik szkolenia oprócz tematyki w nim zawartej, posiądzie również ogólny pogląd narzędzi związanych z wirtualnym uruchomieniem, co niewątpliwie jest cennym walorem tego typu szkolenia

Szkolenie zdalne - ten typ szkolenia dedykowany jest dla przedsiębiorstw i organizacji, które z różnych względów nie chcą, aby ich pracownicy lub członkowie musieli przemieszczać się w różne części kraju lub zagranicy w celu zdobycia niezbędnej w przedsiębiorstwie umiejętności. Ogólna koncepcja szkolenia zdalnego to przeniesienie sali wykładowej do Państwa biura. W naszym zakresie jest udostępnienie materiałów szkoleniowych oraz zestawów dydaktycznych do wykonywania ćwiczeń związanych z tematyką szkolenia. Na odbiorcy spoczywa wyłącznie udostępnienie sali wykładowej z dostępem do Internetu.

Newsletter SITRAIN

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach, wypełnij formularz.

Co nas wyróżnia?

  • Szkolenia przygotowane bezpośrednio przez SIEMENS AG - producenta urządzeń
  • Oryginalne i w pełni zgodne z programem nauczania zestawy szkoleniowe
  • Certyfikowani trenerzy z doświadczeniem praktycznym i przygotowaniem dydaktycznym
  • Pozyskana wiedza w pełni zgodna z międzynarodowymi standardami firmy Siemens
  • Uznawane na całym świecie certyfikaty ukończenia szkolenia
  • Bezpośredni dostęp do konsultantów technicznych w trakcie i po ukończeniu szkolenia
  • Możliwość organizacji szkolenia w siedzibie firmy klienta
Promocje

Promocje na szkolenia SITRAIN

Zestawy

Zestawy startowe

Zestaw startowy jest kompletnym pakietem, za pomocą którego można zapoznać się ze wszystkimi funkcjami sterownika S7-1200.

Kontakt