Integracja SIMOCODE z MindSphere

Łączenie produktów, zakładów, systemów i maszyn za pośrednictwem opartego na chmurze, otwartego systemu operacyjnego IoT (Internet of Things), takiego jak MindSphere, umożliwia użytkownikom przechowywanie danych dostarczonych do chmury, gdzie można je następnie przetwarzać i wykorzystywać do obszernych analiz.
Pobieranie aplikacji

MindSphere Store

Aplikacja MindSphere - SIRIUS Asset Monitor wizualizuje stany urządzeń i dane diagnostyczne dla optymalnej pracy instalacji

Aplikacja MindSphere - SIRIUS Asset Monitor zapewnia przejrzysty dostęp do danych urządzeń niskiego napięcia w zakładzie. System zarządzania silnikiem SIMOCODE pro dostarcza szczegółowych informacji, które przyczyniają się do optymalnej pracy instalacji, efektywnego planowania konserwacji i skutecznego monitorowania energii. Aplikacja umożliwia dostęp do systemu zarządzania silnikiem SIMOCODE pro w dowolnym miejscu i czasie. Zapewnia użytkownikowi szczegółowe informacje o stanie sprzętu, a także dostarcza komunikaty o błędach i ostrzeżenia. Aplikacja daje jasny obraz zdarzeń prowadzących do usterek, umożliwiając tym samym długoterminową optymalizację procesu eksploatacji i konserwacji. SIRIUS Asset Monitor zapewnia również przegląd wartości, takich jak moc czynna i pozorna, które z kolei można wykorzystać do monitorowania zużycia energii.

Jakie funkcje oferuje SIRIUS Asset Monitor?

SIRIUS Asset Monitor może być używany do monitorowania pracy pompy i innych aplikacji, w ramach których system SIMOCODE pro chroni, monitoruje i steruje pracą silników wirujących ze stałą prędkością obrotową. Dane z SIMOCODE pro są przechowywane przez długi czas i przetwarzane bez dodatkowej obróbki, w celu zapewnienia bieżącej diagnostyki i analizy historii zdarzeń. Aplikacja zapewnia następujące funkcje:
  • Intuicyjnie dodawaj nowe urządzenia do MindSphere ze wszystkimi predefiniowanymi ustawieniami reprezentacji danych wymaganymi dla aplikacji
  • Przegląd danych diagnostycznych w postaci zdarzeń na wykresach czasowych
  • Chronologiczna reprezentacja stanu urządzenia w wybranym przedziale czasowym
  • Dobowa reprezentacja zdarzeń w wybranym przedziale czasowym dla lepszej wykrywalności awarii 
  • Szczegółowe dane statystyczne urządzeń, jak liczba cykli operacyjnych, liczba godzin pracy, stan zasobów, rozkład obciążeń
  • Graf z informacją o statusie wybranych wielkości, takich jak prąd, moc i cos phi
  • Dodatkowe informacje o stanie urządzenia
  • Wizualizacja zużycia energii w wybranych ramach czasowych, dla ułatwienia przeglądu dobowego zużycia 
  • Szczegółowa wizualizacja w przypadku zadziałania ochrony przed suchobiegiem wraz z wykresem przebiegu obciążenia
  • Obszerny historyczny zapis stanu pracy urządzenia

Przykładowa struktura: