Pump with digital layer of SIMOCODE pro

SIMOCODE pro na nowo definiuje ochronę przed suchobiegiem w przypadku pomp w obszarach zagrożonych wybuchem

Precyzyjne pomiary są szczególnie ważne w obszarach zagrożonych wybuchem, na przykład w przemyśle chemicznym. Niezawodna ochrona przed suchobiegiem realizowana jest przede wszystkim w celu zapobiegania wysychaniu pomp wirowych. Zazwyczaj poziom cieczy w rurach monitorowany jest przez dedykowane czujniki podatne na uszkodzenia.  Dzięki nowym modułom przekładników prądowych z pomiarem napięcia system SIMOCODE pro oferuje innowacyjną technologię monitorowania pomp, odbiegającą od metod konwencjonalnych.
Dane techniczne dla SIMOCODE pro

Industry Mall

Ochrona przed suchobiegiem w oparciu o systemem zarządzania pracą silnika - SIMOCODE pro

Tradycyjnie pomiar realizowany jest za pomocą czujników suchobiegu, które przekazują informacje do sterownika procesowego. SIMOCODE pro monitoruje stan pompy dzięki pomiarowi mocy czynnej. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowych urządzeń kontrolnych, ani zewnętrznych czujników pomiarowych. Dzięki nowej technologii zapewniasz niezawodną ochronę w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z ATEX i IEC Ex oraz ograniczysz koszty i czas potrzebny na uruchomienie i konserwację.

Jak działa ochrona przed suchobiegiem na podstawie pomiaru mocy czynnej w SIMOCODE pro?

Moc czynna jest wykrywana za pomocą specjalnych modułów pomiarowych prądu / napięcia, które są certyfikowane do stosowania jako urządzenia do monitorowania źródła zapłonu, w ramach ochrony typu b1, zgodnie z ATEX i IEC Ex. Jeśli wartość prądu spada, zmniejsza się również pobór mocy czynnej silnika pompy. Jeżeli moc czynna, a tym samym wartość prądu, spadnie poniżej wartości minimalnej, pompa wyłącza się automatycznie w odpowiednim czasie, aby zapobiec zbliżającej się pracy na sucho. Procedura uczenia zawarta w menu oprogramowania inżynierskiego pomaga użytkownikowi ustawić wartości graniczne.
Więcej informacji na temat ochrony przed suchobiegiem ATEX

Zapytaj o opracowanie