Zablokowanie pompy staje się przeszłością

Niezawodne rozwiązanie przy użyciu SIMOCODE pro. Każdy zakład wodociągowy na pewno spotkał się z problemem zablokowanej pompy i zna możliwe konsekwencje. Wpływ na środowisko, szkody spowodowane zalaniem, a także zagrożenia dla zdrowia związane z podnoszeniem i czyszczeniem pomp. Do tego dochodzą skutki finansowe przestoju zakładu. Szukając odpowiedniego rozwiązania, operatorzy uwzględniają różne podejścia, takie jak przewymiarowanie pomp. Usuwanie zatorów jest często rutynowym zadaniem serwisowym.
Dane techniczne SIMOCODE pro

Industry Mall

Przedsiębiorstwo wodociągowe Anglian Water testuje SIMOCODE pro

Po przeprowadzonych testach z użyciem SIMOCODE pro, przedsiębiorstwo Anglian Water - wiodący brytyjski zakład wodociągowy, wykazał, że blokady pomp stały się przeszłością. Personel techniczny zauważył zjawisko gwałtownego wzrostu wartości prądu w obwodzie głównym, bezpośrednio poprzedzające zadziałanie ochrony przed zablokowaniem. Wykorzystanie tej informacji pozwoliło zbudować algorytm realizujący chwilowe odwrócenie kierunku obrotów w celu ruszenia zablokowanej pompy. Po sześciu miesiącach stosowania takiego rozwiązania, przedsiębiorstwo Anglian Water odnotowało znaczny spadek liczby awarii, jak również kosztów operacyjnych, a personel techniczny uwierzył, że problemy wywołane zablokowaniem pomp nie muszą już występować.
"Prawdziwą korzyścią jest możliwość zastosowania standardowego produktu, który można dokładnie dostosować do naszych wymagań."
Lorenzo Pompa, inżynier Anglian Water

W jaki sposób można zwiększyć dostępność pompy za pomocą SIMOCODE pro?

Inteligentny system zarządzania silnikiem SIMOCODE pro monitoruje bieżące wartości i współczynnik mocy, aby móc określić stan pracy pompy. Po osiągnięciu określonej wartości progowej, przy użyciu konfigurowalnej wewnętrznej logiki, SIMOCODE pro autonomicznie zmienia kierunek obrotów pompy w celu usunięcia osadów z łopatek wirnika.
SIMOCODE pro V: Unikaj zablokowania pompy poprzez zmianę kierunku obrotów

Przykład aplikacji