Idealny rozruch dla pomp elektrycznych

Do uruchamiania i sterowania pompami można wybrać całą gamę produktów i wariantów, zaczynając od prostego układu wyłącznik - stycznik, poprzez urządzenia łagodnego rozruchu, aż do przemienników częstotliwości.
Więcej informacji

Poproś o opracowanie

Sterowanie pompami - na co zwrócić uwagę

Pompy elektryczne wymagają ochrony zwarciowej i przeciążeniowej. Istnieją różne sposoby ich załączania.

Rodzaje układów pompowych

W zależności od rodzaju odgałęzienia silnikowego rozróżnia się następujące układy:

  • Rozruch bezpośredni i nawrotny
  • Rozruch gwiazda-trójkąt
  • Miękki rozruch (Softstart)
  • Regulacja prędkości obrotowej (przemiennik częstotliwości)

Kryteria decyzyjne: który napęd pompy jest odpowiedni do danego zastosowania?

W przypadku mniejszych pomp i prostych układów najlepszym rozwiązaniem jest rozruch bezpośredni. W przypadku dużych pomp (7,5 kW i więcej) zaleca się ograniczenie prądu rozruchowego za pomocą układu gwiazda-trójkąt, bądź miękkiego rozruchu w celu ograniczenia kosztów zużycia energii.

W celu uniknięcia typowych problemów występujących w aplikacjach pompowych, takich jak zjawisko „water hammering”, zablokowanie lub suchobieg, producent udostępnia gotowe zintegrowane funkcje urządzeń sterujących i nadzorujących.

 

Urządzenia łagodnego rozruchu, przetwornice częstotliwości i system zarządzania pracą silników SIMOCODE pro zapewniają dostęp do dużej ilości danych diagnostycznych, które łatwo wykorzystać w ramach konserwacji predykcyjnej, czy też w procesie operacyjnego zarządzania energią. 

Rozwiązania dla typowych zastosowań pomp

Pompy w przemyśle wodno-ściekowym

System zarządzania pracą silników SIMOCODE pro oraz układ łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW5, zostały przetestowane w Instytucie Inżynierii Płynów Uniwersytetu Technicznego im. Hermanna Föttingera w Berlinie pod kątem funkcjonalności przydatnych w  przemyśle wodno-ściekowym.