Zatrzymanie pomp bez uderzeń hydraulicznych

Zatrzymanie pomp przepompowujących duże ilości wody jest prawdziwym wyzwaniem. Pompy zatrzymują się bezzwłocznie. W zależności od topologii instalacji może prowadzić to do uderzeń hydraulicznych prowadzących do uszkodzeń rur, zaworów i uszczelnień. Uszkodzenia mogą być naprawdę poważne.
Specyfikacja techniczna układów łagodnego rozruchu Sirius 3RW55

Industry Mall

Zatrzymanie pompowe z układami łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW55

Obciążenie rur spowodowane uderzeniami hydraulicznymi może prowadzić do poważnych uszkodzeń związanych z wysokimi kosztami, przestojami i stratami w produkcji. Pompy powinny być zatrzymywane najłagodniej jak to możliwe. Nagłym zatrzymaniom można zapobiegać za pomocą funkcji zatrzymania pompowego zaimplementowanej w układach łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW55.