Cloud solutions

siemens building products cloud

Połącz swoje budynki i zwiększ efektywność serwisu i świadczonych usług

Nasze portfolio oparte na chmurze działa jako cyfrowy model biznesowy. Zwiększa konkurencyjność, zapewniając dostęp do technologii klasy korporacyjnej oraz całego ekosystemu aplikacji i usług. Jest opłacalny i elastyczny, co umożliwia łatwe dostosowywanie się do zmieniających się wymagań biznesowych i zapewnia elastyczność umożliwiającą łatwe skalowanie. Dane są bezpiecznie przechowywane w zaufanych infrastrukturalnych centrach danych, które są zgodne z wiodącymi standardami bezpieczeństwa cybernetycznego i profesjonalnie zarządzane przez ekspertów i procesy bezpieczeństwa cybernetycznego.