Kompleksowe systemy automatyzacji i sterowania budynkiem wraz z Desigo™

Automatyzacja instalacji podstawowych dzięki Desigo

Najbardziej elastyczny i skalowalny system automatyki instalacji

Desigo oferuje wyjątkową skalowalność oraz konsekwentnie otwartą architekturę systemu, dając szeroki zakres swobodnie programowalnych stacji automatyki w instalacjach podstawowych. Modułowa struktura sprawia, że stacje automatyki Desigo są idealnym rozwiązaniem projektowym, niezależnie od rozmiaru.      Dzięki kompleksowym zadaniom zarządzania i zadaniom systemowym, zoptymalizowanym bibliotekom aplikacji i energooszczędnym funkcjom, Desigo spełnia wszelkie potrzeby w zakresie automatyki budynkowej i sterowania, zarówno dziś, jak i w przyszłości. 

Sterowniki Desigo PX

Łatwa integracja i elastyczne rozszerzenia

Elastyczne, skalowalne i otwarte sterowniki spełniają wszelkie potrzeby dotyczące budynku i aplikacji. Mogą być z łatwością dostosowane do przyszłych zmian i oferują najwyższy poziom niezawodności, gwarantując tym samym maksymalną wartość.
Sprawdzone zastosowania Desigo

Biblioteki rozwiązań w ramach konkretnych aplikacji na rzecz poprawy wydajności i zwiększenia komfortu

Rozbudowane i sprawdzone biblioteki zawierające sprawdzone aplikacje, pomagające znacząco obniżyć nakłady w zakresie projektowania i uruchamiania, poprawiające jakość projektów, obniżające koszty operacyjne w całym cyklu użytkowania budynku i znacząco obniżające zużycie energii. Biblioteki odzwierciedlają wieloletnie doświadczenie Siemens w zastosowaniach dotyczących produkcji, dystrybucji i zużycia energii oraz poprawy wydajności.
Desigo i BIM

Desigo oferuje idealne portfolio rozwiązań dla projektów BIM

Przyszłość sektora budowlanego to digitalizacja - a BIM to odpowiednia metoda wspierania skutecznego planowania i operacji w podejściu całościowym - łącząc wszystkie zaangażowane strony. Dzięki szerokiemu wyborowi produktów korzystających z danych BIM w standardowych formatach BIM, sterowniki Desigo ułatwiają doświadczanie przyszłości budownictwa. Dane BIM, dostarczane przez firmę Siemens i regularnie aktualizowane, mogą być wykorzystywane bezpośrednio przez oprogramowanie REVIT lub konwertowane do IFC, aby mieć pewność, że dane BIM są zawsze na czasie.
Referencje

Referencje

Stacje automatyki i sterowniki instalacji podstawowych Desigo są wyjątkowymi rozwiązaniami, spełniającymi wszelkie wymogi stawiane przez budynki. Zgromadzone przez nas referencje mówią same za siebie.