Kiedy cyberbezpieczeństwo spotyka się z automatyką budynkową

Cybersecurity

Im więcej budynków jest zdigitalizowanych, tym większe prawdopodobieństwo, że przyciągną cyberprzestępców. Wiele punktów wejścia między systemem IT i OT niesie ze sobą zwiększone ryzyko. Nie tylko dla świata IT, ale także dla systemów operacyjnych technologii używanych przez właścicieli, zarządców i operatorów budynków. Jak więc organizacje mogą skorzystać ze zintegrowanej platformy zarządzania budynkami, takiej jak Desigo CC, jednocześnie chroniąc dane budynku?

Czas czytania: 13 minut

Długość dokumentu: 7 stron

Informacje w tym dokumencie:

  • Inteligentne budynki nie znajdują się w izolacji, dlatego ważne jest, aby chronić oprogramowanie budynku i zasoby przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa.
  • Zrozum rolę systemów zarządzania budynkiem i sposoby minimalizacji cyber zagrożeń.
  • Odkryj naszą filozofię „think security” od początkowego rozwoju produktu i przez cały proces zarządzania jego cyklem życia.