najlepszy sposób na efektywność

Efektywność eneregtyczna budynku

Postaw na nowoczesne optymalizacje
Badanie dotyczące inteligentnych budynków

Badanie dotyczące producentów systemów zarządzania optymalizacją budynków

Zapoznaj się z globalnym badaniem dotyczącym inteligentnych technologii budynkowych, przeprowadzonym w 2018 r.: Badanie skupiało się na producentach systemów zarządzania optymalizacją budynków, aby dowiedzieć się, dlaczego Siemens wyróżnia się na tle innych wysokimi ocenami.

Efektywność energetyczna: wyniki ekonomiczne

Efektywność energetyczna: równowaga pomiędzy komfortem, wydajnością budynków i zrównoważeniem.

Budynki odpowiadają za 40% globalnego zużycia energii pierwotnej, przy czym przewidywany jest stały wzrost zużycia przez nie energii. Jednocześnie postępujący niedobór zasobów, ryzyko prawne i rosnące koszty operacyjne, a także różne wymagania zgłaszane przez różnych użytkowników, to tylko niektóre z wyzwań, które należy uwzględnić, myśląc o efektywności energetycznej i zrównoważonych budynkach.

Dzięki systemowemu podejściu do cyklu eksploatacji naszych budynków, wspieranemu przez usługi, produkty i technologie, pomagamy zmieniać Twoje budynki w idealne miejsca - efektywne pod względem energetycznym, bez uszczerbku dla komfortu lub satysfakcji najemcy. Możesz korzystać z poprawy efektywności wykorzystania nakładów operacyjnych, co uwalnia fundusze na inwestycje w inteligentną infrastrukturę budynków, zapewniając jednocześnie większą niezawodność, dzięki generowaniu i magazynowaniu energii na miejscu. Przekłada się to na wyższą wartość budynku i pozytywny publiczny wizerunek - ponieważ idealne miejsce jest zawsze miejscem zrównoważonym.

Optymalizacja efektywności energetycznej

Optymalizacja efektywności energetycznej budynku, która sama się spłaca

Zyskasz najwięcej na optymalizacji efektywności energetycznej, jeżeli przyjmiesz holistyczny punkt widzenia. Ta idea leży w centrum naszej oferty - dzięki niej efektywność energetyczna jest skalowalna. Oczywiście im bardziej kompleksowe podejście, tym większe oszczędności. 

Aby najefektywniej wykorzystać potencjał budynku, potrzebujesz systemu automatyki i sterowania budynkiem (BACS). Przekształca on Twój budynek w idealne miejsce, które zużywa mniej energii i generuje niższe emisje CO2. Oferuje również Twoim najemcom większy komfort życia i środowisko pracy, które stymuluje produktywność. Dzięki krótkim okresom zwrotu, niezbędne inwestycje spłacają się w krótkim czasie, zwłaszcza w porównaniu z innymi środkami na rzecz uzyskania efektywności energetycznej, co czyni system automatyki budynkowej jeszcze atrakcyjniejszym.

Rozwiązania budynkowe

Zróźnicowane rozwiązania dla efektywności eneregtycznej budynku

Nasze wiodące w branży rozwiązania, usługi, produkty i technologie optymalizują wydajność budynków w całym cyklu eksploatacji, aby uzyskać maksymalną efektywność energetyczną i zrównoważenie, bez uszczerbku dla komfortu i bezpieczeństwa ludzi.
Automatyka budynkowa

Efektywna energetycznie automatyka budynkowa

Nasze systemy automatyki budynkowej i sterowania (BACS) opierają się na otwartych standardach komunikacji i spełniają najwyższe standardy w zakresie efektywności energetycznej. Systemy te są projektowane tak, aby można je było łączyć ze sobą, toteż każde rozwiązanie jest idealnie dopasowane, co minimalizuje koszty instalacyjne i operacyjne, zapewniając przy tym wysoki poziom zabezpieczenia i ochrony przed awariami.
certyfikacja eu.bac

Certyfikacja optymalizacji eneregtycznej budynku

Zintegrowana automatyka budynków i pomieszczeń jest tak dobra, jak dobre są wykorzystywane przez nią produkty i systemy. Oficjalnie certyfikowane produkty i systemy gwarantują efektywną energetycznie pracę i konsekwentną jakość.

Możesz poświadczyć jakość systemu automatyki i sterowania budynkiem,  aby upublicznić starania w zakresie uzyskania wyższego poziomu efektywności energetycznej dzięki certyfikacji eu.bac. European Building Automation and Controls Association eu.bac wydaje wytyczne w zakresie certyfikacji systemów w całej Europie. Zalecenia techniczne i listy kontrolne pomagają przeprowadzić szybką ocenę istniejących systemów lub projektów automatyki i sterowania budynkami i formułują ukierunkowane zalecenia dotyczące ulepszeń, które pozwolą oszczędzać koszty energii i eksploatacji, jednocześnie podwyższając komfort. Procedura i metodologia oparte są na normach europejskich (EN 15232-1:2017) i zostały naukowo potwierdzone przez jeden z niemieckich uniwersytetów. Wstępne i okresowe inspekcje będą przeprowadzane przez audytorów akredytowanych przez organizację eu.bac, stosującą ustandaryzowane, holistyczne procedury. Da to pewność, że Twój system automatyki budynkowej i sterowania pracuje prawidłowo i na najbardziej zrównoważonym poziomie. Możesz czerpać korzyści z naszej fachowej wiedzy, aby uzyskać certyfikat systemu automatyki budynkowej i polegać na na naszych certyfikowanych produktach. Są one opatrzone znakiem eu.bac, co wskazuje, że spełniają gwarantowane poziomy efektywnej energetycznie pracy i jakości.

Eksperckie narzędzia i aplikacje

Jak oszczędzać energię? Dzięki optymalizacji energetycznej budynku

Efektywność energetyczna rozpoczyna się już na etapie planowania budynku. Właściwe specyfikacje, w połączeniu z oficjalnie certyfikowanymi produktami i systemami, gwarantują efektywną pod względem energetycznym pracę i konsekwentną jakość.

Narzędzia efektywności energetycznej

Aby móc uwolnić pełen potencjał budynku w zakresie oszczędzania energii, Siemens stosuje systemowe podejście oparte na dogłębnej analizie i wiarygodnej ocenie możliwości oszczędania energii. Ten wielopoziomowy cykl planowania jest wspierany przez narzędzia korzystające z funkcji pozostałych narzędzi.
W fazie przedprojektowej i w fazie planowania projektu, a także w fazie zaproszenia do składania ofert, Energy Efficiency Calculation Tool (EEC - narzędzie do obliczania efektywności energetycznej) kładzie podwaliny pod świadome decyzje, dzięki dokonaniu dogłębnych analiz potencjału oszczędności energii i CO2. W trakcie eksploatacji i możliwej modernizacji narzędzie to pozwala na dokonywanie wartościowych analiz w celu zapewnienia skutecznego i precyzyjnego planowania.

Narzędzie Energy Performance Classification (EPC - klasyfikacja efektywności energetycznej)

Narzędzie to pozwala na dokonanie szybkiej analizy funkcji automatyki i sterowania budynkiem w odniesieniu do zainstalowanej w budynku infrastruktury technicznej (instalacje HVAC, oświetlenie, zacienienie) oraz oszacowanie potencjalnych oszczędności energii i czasu zwrotu. Dokonuje ono oceny klasyfikacji wydajności energetycznej systemów automatyki budynkowej i sterowania zainstalowanych w Twoim budynku, w oparciu o normę EN 15232-1:2017.

Kluczowe funkcje obejmują:

  • Pozyskanie informacji o bieżącym stanie istniejącego systemu BACS oraz przypisanie jego funkcji sterowania do klas wydajności energetycznej A do D
  • Stwierdzenie nowego stanu systemu BACS po modernizacji i przypisanie ulepszonych funkcji sterowania do klas wydajności A do D
  • Stwierdzenie potencjalnych rocznych oszczędności energii i wskazanie odpowiedniej waluty
  • Zapewnienie informacji na temat okresu zwrotu inwestycji
  • Szybkie opracowanie zindywidualizowanej dokumentacji
ISO 50001

Przejrzystość zgodna z przepisami: ISO 50001

ISO 50001 obejmuje wymogi, które muszą spełniać systemy zarządzania energią. Skupiając się na zużyciu energii przez przedsiębiorstwo oraz jego polityce energetycznej, ISO 50001 oferuje systemowe podejście, umożliwiające ciągłą poprawę wydajności energetycznej.

Spraw, aby efektywność stała się Twoim nowym standardem

Ważne korzyści płynące z zachowania zgodności z normą ISO 50001 obejmują systematyczną ocenę przepływów energii i zużycia energii, a także stałą poprawę efektywności energetycznej, za pomocą powtarzalnych kluczowych wskaźników wydajności. Pozwala ona również przedsiębiorstwom na lepsze określenie priorytetów względem środków efektywności opartych na kryteriach ekonomicznych. Zwiększona przejrzystość pomaga przedsiębiorstwom w lepszej ocenie skuteczności nowych efektywnych energetycznie technologii.

Towarzyszymy Ci w Twojej drodze

Kluczowe jest nadanie przejrzystości istniejącym procesom stosowanym w przedsiębiorstwie, poprzez korzystanie z procedur monitorowania energii i sterowania energią. Te analizy pozwalają na ciągłą identyfikację potencjalnych oszczędności energii, określenie rozwiązań w zakresie optymalizacji oraz wdrażania środków.

 

Konfiguracja i certyfikacja systemu zarządzania energią zapewniają poprawę bilansu energetycznego i pozytywny wpływ na środowisko. Nasi eksperci towarzyszą Ci podczas całej podróży w kierunku osiągnięcia efektywności energetycznej - niezależnie od rozmiaru działalności i segmentu rynkowego. Dzięki różnym usługom, których zgodność z normą ISO 50001 została potwierdzona przez niemiecką jednostkę TüV Rheinland w 2012 r., Siemens pomaga w tworzeniu Twojego idealnego miejsca. Spraw, aby Twoje dane dotyczące energii stały się przejrzyste, wzmocnij świadomość swoich pracowników w zakresie oszczędzania energii i wdróż środki ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej w Twojej firmie.

Przykłady zastosowań

Wdrażanie efektywności energetycznej budynku

Doświadczenie w zakresie planowania oraz przekonujące technologie: niezrównane połączenie sprawdzone na całym świecie. Przyjrzyj się naszym przykładowym realizacjom, abyś mógł/mogła przekonać się sam/a o ich skuteczności, lub uzyskaj od nas przykładowe projekty, które odnoszą się do Twoich problemów i lokalizacji.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.