Biura sprzedaży

Prowadzimy sprzedaż naszych produktów na terenie Polski poprzez regionalne biura sprzedaży.

Siemens Sp. z o. o.
Building Technologies
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Tel.: + 48 22 870-87-00
www.siemens.pl/bt
sbt.pl@siemens.com

Biuro Regionalne
w Poznaniu
ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań
Tel.: + 48 61 664-98-90

Biuro Regionalne
w Gdańsku 
Al. Grunwaldzka 472
Budynek Olivia Gate

Biuro Regionalne
w Katowicach
ul. Gawronów 22
40-533 Katowice
Tel.: + 48 32 208-41-00

Biuro Regionalne
we Wrocławiu

ul. Strzegomska 52

53-611 Wrocław

tel. (71) 777 15 42