Cerberus PACE - system komunikatów publicznych i alarmowania głosowego (EN)

Ochrona życia - tworzenie idealnych miejsc

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, chcesz mieć absolutne zaufanie do systemu alarmowania głosowego. Ma on gwarantować dobrze zorganizowaną i szybką ewakuację w przypadku zagrożenia. Jeszcze lepiej, gdy dodatkowo obejmuje on system komunikacji publicznej, oferujący najwyższą jakość dźwięku. Idealne miejsce to miejsce bezpieczne i pełne życia. Cerberus PACE - dźwięk bezpieczeństwa.

Ochrona Twojej inwestycji

Jakość, na której możesz polegać niezależnie od upływu czasu

System Cerberus PACE (Komunikacja publiczna i kontrolowana ewakuacja) został zaprojektowany zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi normami, w tym EN 54-16. Jest elastyczny, posiada modułową strukturę i został opracowany w celu spełnienia indywidualnych potrzeb. Można zacząć od podstawowej wersji, następnie rozbudowywać system w miarę ewoluowania wymagań. W razie konieczności wykonania modernizacji istniejącego systemu, jego okablowanie i głośniki mogą najpierw zostać zintegrowane z nowym systemem i wymienione dopiero w kolejnych etapach. Projektowanie w czasie rzeczywistym oznacza, że system można rekonfigurować bez zakłócania jego pracy. Wbudowane, gotowe moduły i nadmiarowa struktura systemu zapewniają jego integralność przez cały czas. Natomiast profesjonalna jakość dźwięku zagwarantuje, że Twój komunikat zostanie nadany w sposób głośny i wyraźny.
Informacje o produkcie

Modularność na miarę twoich potrzeb

Małe, średnie lub duże. Cerberus PACE chroni życie ludzkie w budynkach wszelkich rozmiarów, typów i stopni złożoności. System jest dopasowany do indywidualnych wymogów, oferując wiele opcji do wyboru. Po pierwsze, zacznij od systemu komunikacji publicznej i alarmowania głosowego o najwyższym standardzie, oferujący profesjonalną jakość dźwięku. Następnie wybierz jeden z wielu poziomów nadmiarowości, konkretną konstrukcję linii nagłośnieniowej oraz funkcję zdalnego dostępu. Modułowa struktura systemu i kompatybilność komponentów oznacza, że system można z łatwością skalować i dostosowywać - rozszerzając inwestycję w miarę zwiększania się potrzeb.

Funkcje odpowiadające Twoim potrzebom

Dopasowanie do Twojego wyboru integralności systemu

Kluczowe funkcje systemu są rozproszone, co pozwala uniknąć pojedynczych punktów awarii. Poziom nadmiarowości odpowiada indywidualnej specyfikacji - możliwe jest dodanie zapasowego okablowania, matryc audio, przełączników lub dodatkowej sieci - aż do zapewnienia pełnej podwójnej struktury, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Nawet w najprostszej konfiguracji system jest zgodny z najbardziej restrykcyjnymi normami, takimi jak EN 54-16, oraz wieloma lokalnymi kodeksami praktyk. Wykracza on też poza ich wymagania, gdy dodana zostanie struktura nadmiarowa.

Bezpieczeństwo bez kompromisów w trakcie ponownej konfiguracji systemu

Czynności w zakresie utrzymania i konserwacji, wprowadzania aktualizacji i poprawek mogą być przeprowadzane bez obniżania poziomu bezpieczeństwa lub konieczności przerwania ciągłości działalności, gdyż ponowna konfiguracja może zostać przeprowadzona bez potrzeby restartowania systemu. Ponadto, w razie potrzeby możliwy jest zdalny dostęp do systemu w celu rozwiązania problemów i przeprowadzania czynności konserwacyjnych.

Szeroki wybór konstrukcji dla każdego zastosowania

W zależności od budynku i pożądanego poziomu nadmiarowości, linie nagłośnieniowe występują w kilku wersjach. Od pojedynczych do podwójnych odgałęźników, drzewek i pętli, z izolatorami lub bez izolatorów, dostępne są wszelkie rodzaje konstrukcji. Wszystkie charakteryzują się inteligentnymi rozwiązaniami. Moduły końca linii zapewniają prawidłową pracę linii nagłośnieniowych, stale sprawdzając ich integralność i powiadamiając o usterkach.

Ochrona Twoich inwestycji

Nie ma potrzeby zaczynania od zera, jeśli dysponujesz przestarzałym lub zdefektowanym systemem komunikacji publicznej/alarmowania głosowego. Cerberus PACE może zostać etapowo doinstalowany do istniejących schematów okablowania i głośników, aby uzyskać zgodność z normą EN 54-16 i zapewnić nowoczesną funkcjonalność. Kluczem jest instalacja inteligentnych modułów końca linii, które identyfikują wszelkie usterki w momencie ich wystąpienia. W ten sposób możesz zabezpieczyć uprzednie inwestycje i rozszerzać nowe wraz z upływem czasu.

Łatwe rozwiązywanie problemów i konserwacja

Możliwy jest zdalny dostęp do systemu za pomocą jakiegokolwiek inteligentnego urządzenia. W ten sposób możesz z łatwością wykonywać rutynowe zadania konserwacyjne, takie jak kontrole systemu, rekonfiguracje oraz testowanie poszczególnych linii nagłośnieniowych w trakcie czynności konserwacyjnych na miejscu. Zdalny dostęp umożliwia również zmianę komunikatów publicznych i odtwarzanej muzyki - wszystko to bez przestojów lub konieczności restartowania.

Bardziej bezpieczne i przyjemniejsze doświadczenie

W razie zagrożenia, nie ma miejsca na nieporozumienia. Twój system komunikacji publicznej musi oferować przyjemne doznania, nie zaś powodować bóle uszu. Wszystko jest kwestią standardów. A ponieważ nie interesują Cię kompromisy, Cerberus PACE oferuje profesjonalną jakość dźwięku i niski poziom latencji. System jest zgodny z normą EN 54-16 i stanowi część standardów cyklu eksploatacji, które zapewniasz gościom i najemcom budynku.

Utrzymywanie pracy systemu

Izolator pętli daje pewność, że w przypadku awarii jak najmniejsza liczba głośników zostanie wyłączona z użytkowania. Izoluje on zwarcia, zapobiegając uszkodzeniom, i pomaga w szybkim określeniu problemów. Izolator pętli stanowi część mechanizmu samonaprawiającego, który utrzymuje działanie jak największej części pętli - jest odporny na uszkodzenia, toteż integralność systemu pozostaje bez zmian.

Pobieranie i wsparcie

Więcej zasobów

Odkryj Cerberus PACE, zapoznaj się bliżej z różnymi produktami składającymi się na system i połącz je z naszym systemem ochrony przeciwpożarowej Cerberus PRO.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.