Cichy system gaśniczy

Zapewnienie bezpieczeństwa nowoczesnych systemów przechowywania danych oraz ciągłości działalności nawet w przypadku pożaru.
Dowiedz się więcej o cichym systemie gaśniczym, wykorzystującym gazy obojętne.

Pobierz białą księgę

Dlaczego cichy system gaśniczy?

Ochrona serca Twojej działalności

Dane to centrum nowoczesnego społeczeństwa. Żywotność małych i dużych przedsiębiorstw zależy obecnie w ogromnie mierze od danych elektronicznych. Utrata takich danych stanowi prawdopodobnie jeden z najważniejszych rodzajów ryzyka w zakresie utrzymania ciągłości działalności, a nawet przetrwania przedsiębiorstw. Czy dysponujesz właściwą koncepcją ochrony przeciwpożarowej, zdolnej do zagwarantowania bezpieczeństwa Twoich danych? W przypadku pożaru kluczowa jest nie tylko szybka i skuteczna reakcja, lecz także minimalizacja zniszczeń kosztownych i wrażliwych urządzeń elektronicznych. Nasza technologia cichego systemu gaśniczego Sinorix Silent Extinguishing Technology została opracowana specjalnie po to, aby zapewniać bezpieczeństwo nowoczesnych systemów przechowywania danych oraz ciągłość działalności nawet w przypadku pożaru.

Wybór właściwego systemu gaśniczego ma kluczowe znaczenie

Wybierając system gaśniczy, należy wziąć również pod uwagę to, czy system może spowodować jakiekolwiek dalsze uszkodzenia urządzeń elektrycznych lub elektronicznych. W przypadku centrów danych i serwerowni, zalecane są automatyczne systemy gaśnicze, gdyż wykorzystywane przez nie gazy nie są szkodliwe dla wrażliwych technologii. Jednakże w 2009 r. zanotowano nietypowo wysoką liczbę przypadków zakłóceń dysków twardych w sytuacji uruchomienia się takich systemów gaśniczych. Dlatego też rozpoczęliśmy badania, mające na celu wyjaśnienie, dlaczego tak się działo. Badania pozwoliły nam ustalić, że magnetyczne dyski twarde są wrażliwe na hałas. W odpowiedzi na to wyzwanie opracowaliśmy technologię cichego systemu gaśniczego Sinorix, która znacząco obniża poziom hałasu w trakcie uwalniania gazu. Nasze doświadczenie daje Ci poczucie spokoju, gdyż wiesz, że wszystkie aspekty dotyczące centrów danych i potrzeby serwerowni zostały uwzględnione.

Bezpieczne systemy gaśnicze dla centrów danych i serwerowni: cicha dysza Sinorix Silent Nozzle

Różne czynniki mogą pomóc w obniżeniu poziomu hałasu w trakcie wyrzutu gazu. Mogą nimi być poprawa właściwości akustycznych pomieszczenia lub wydłużenie czasu uwalniania gazu. Z naszych badań wynika, że głównym czynnikiem zmniejszającym poziom hałasu jest odpowiednia konstrukcja dyszy. Dlatego też cicha dysza Sinorix Silent Nozzle jest sercem naszej technologii Sinorix Silent Extinguishing. Jej unikalna, liniowa konstrukcja daje pewność, że poziom hałasu podczas wyrzutów gazu pozostanie poniżej poziomu stanowiącego zagrożenie dla dysków twardych. Oprócz tego, poprzez kontrolowanie kierunku wyrzutu gazu, a tym samym kierunku fal dźwiękowych, Sinorix Silent Nozzle zapobiega występowaniu niesprawności dysków twardych wywołanych dźwiękiem emitowanym podczas gaszenia pożaru. Oczywiście dysza zapewnia również płynną i wydajną dystrybucję środka gaśniczego.

Dowiedz się więcej o cichej dyszy Sinorix Silent Nozzle

Pobierz ulotkę

Co mówią nasi klienci

Wyposażyliśmy wiele serwerowni na całym świecie w systemy bezpieczeństwa pożarowego, dostosowane do konkretnych potrzeb naszych klientów. Nasze rozwiązania nie zawodzą naszych klientów - przekonaj się sam:

Pobieranie i wsparcie

Więcej zasobów

Pobierz dodatkowe materiały do wydruku, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat naszych zaleceń dotyczących cichego systemu gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej w centrach danych i serwerowniach.
Przykłady zastosowań

Poznaj nasze projekty

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.