Cichy system gaśniczy Sinorix, wykorzystujący ciecz Novec 1230

Chroń swoje dane - utrzymuj ciągłość działalności

Zabezpieczaj dane przed prawdziwymi zagrożeniami, takimi jak pożar lub oddziaływanie hałasu i wody, za pomocą wyjątkowej oferty ochrony przeciwpożarowej Siemens.

Dowiedz się więcej o cichym systemie gaśniczym, wykorzystującym ciecz Novec 1230.

Pobierz ulotkę

Ochrona przeciwpożarowa serwerowni

Chroń serce Twojej działalności.

Gdyby Twoje serce stało się zagrożone, zrobił/a/byś wszystko, żeby je ochronić. Dlaczego nie miał/a/byś chronić serca działalności: Twoich danych? Niezależnie od tego, czy Twoja firma jest mała czy duża, to dane utrzymują ją przy życiu. Czy dysponujesz właściwą koncepcją ochrony, zdolnej do zagwarantowania bezpieczeństwa Twoich danych? Nie chodzi tu jedynie o zagrożenia wirtualne, lecz także o pożar, czy oddziaływanie hałasu i wody na dyski twarde i urządzenia elektroniczne. Wyjątkowa oferta ochrony przeciwpożarowej Siemens chroni serce Twojej działalności. Dzięki niej uzyskujesz funkcję wykrywania pożaru na najwcześniejszym etapie oraz bezpieczny i cichy system gaśniczy Sinorix, wykorzystujący ciecz Novec 1230 produkcji 3M, będącą czystym środkiem gaśniczym. Zdecyduj się na kompleksową koncepcję ochrony przeciwpożarowej, aby zapewnić ciągłość działalności, bezpieczeństwo osobiste i łagodzenie uszkodzeń w przypadku pożaru.
Dowiedz się więcej o cieczy Novec 1230, produkowanej przez 3M.

Strona internetowa Novec 1230 3M

Technologia cichego systemu gaśniczego

Kilka lat temu producenci rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zdali sobie sprawę z występowania potencjalnych zakłóceń magnetycznych dysków twardych i systemów przechowywania danych wskutek wyrzutu gazów z systemów gaśniczych. Dokonaliśmy analizy tego problemu i stwierdziliśmy, że wszystkie dostępne obecnie magnetyczne dyski twarde są wrażliwe na hałas. Dzięki naszej inteligentnej technologii cichych systemów gaśniczych, oferujemy bezpieczne i ciche systemy gaśnicze dla centrów danych i serwerowni. Sercem technologii jest cicha dysza Sinorix Silent Nozzle. Cicha dysza oraz związane z nią urządzenia mogą zapobiec występowaniu wywołanych hałasem zakłóceń w dyskach twardych oraz systemach przechowywania danych w centrach danych i serwerowniach.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.